Hoofdstuk 3: Verhalen en verhuizingen

Hoofdstuk 3
Verhalen en Verhuizingen 
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 200 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Verhalen en Verhuizingen 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik dit hoofdstuk?
 • over verstedelijking, besturen, bestuursvormen, cultuur en handel in het oude Griekenland
 • wat het begrip 'hellenisme' betekend 
 • 4 soorten klimaten 
 • over platentektoniek en 3 typen vulkanisme 
 • wat het begrip 'romanisering' betekend 
 • over verstedelijking, besturen, bestuursvormen, cultuur en religie in het Romeinse Rijk 
 • over grenzen, migratie en volksverhuizingen in het Romeinse Rijk
 • over het verval van het Romeinse Rijk    n in het Romeinse Rijk
 • over het verval van het Romeinse Rijk
Ik leerde...

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • wat de Frankische Expansie is en wie daarin een belangrijke rol speelden
 • wie Karel de Grote is en hoe hij zijn rijk bestuurde
 • wat het feodalisme is 
 • wat kerstening is 
 • hoe de Islam is ontstaan en welke personen en stromingen er belangrijk zijn in deze religie
 • over het Arabische Rijk 
 • wat terpen en dijken zijn 
 • wie de vikingen zijn 
 • over de reizen van de vikingen 
Ik leer...

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Monniken en Ridders: 500-1000
Koning Arthur: geschiedenis of een legende? 

Slide 4 - Tekstslide

Hierna komt een filmpje dat bij deze vraag hoort. Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

§1 Franken: oorlog en god 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

De Frankische Expansie 


Frankische Expansie: Clovis  
Eerste Frankische Koning:  Clovis (482-511)
Clovis stichtte een dynastie: de Merovingers
De Merovingers heersten over 'Gallië'
Na de dood van Clovis viel de dynastie door een machtsstrijd over de erving van het rijk
Ze waren het eerste Germaanse volk dat zich bekeerden tot het Christendom

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Het rijk van de Merovingers.


Frankische Expansie: Karel Martel 
Eerste Karolingische Koning:  Karel Martel 
Karel Martel was de opa van Karel de Grote
Hij versloeg de Arabieren in 732 bij Poitiers

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Frankische Expansie na de val van het West-Romeinse rijk 
 De boeren in West-Europa konden niet meer gebruik maken van de Romeinse munten, technieken, infrastructuur en bescherming, dus...
Lagere arbeidsproductiviteit
Daling vraag en aanbod voedsel 
Meer lokale ruilhandel
Het hofstelsel 
Autarkisch (zelfvoorzienend) leven
Verdeling van het oude Romeinse rijk in koninkrijken/ streken

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hofstelsel
De koning verdeeld zijn land in streken waar hij een landheer plaatst. De landheer
verhuurd het land aan de boeren in ruil voor bescherming. De boeren verbouwden het land en geven hun landheer een deel van de oogst.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Even voorstellen: Karel de Grote
Karel de Grote: reizen en uitlenen
Karel de Grote reisde van palts naar palts om controle te houden over zijn enorme rijk
Palts: grensgebieden 
Er was sprake van feodalisme/ 
het leenstelsel
Besturende taken werden overgedragen aan hertogen 
en graven   
In Nijmegen was een 'palts' gebouwd waar Karel de Grote in kon verblijven!

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Merovingers
Eerste Frankische Koning
Het Heilige Roomse Rijk
Eerste Karolingische vorst
Eerste Christelijke koning
'Zwerverkoning'
Versloeg de invallende Arabieren bij Poitiers
Feodalisme

Slide 15 - Sleepvraag

Van links naar rechts: Clovis, Karel Martel en Karel de Grote. Wat past bij welke koning? 
Het Feodalisme 
Boeren
Heren
Koning
 • Land verbouwen 
 • Met de opbrengst van het land de heren voeden
 • Trouw zweren aan de koning
 • Ridders leveren aan de koning
 • Boeren beschermen 
 • Heren gebieden laten besturen
 • Het rijk beschermen 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groei van de macht van de kerk: Monniken en ridders
Germaanse stammen kenden natuurgodsdienst
Frankische monniken trokken er in de vroege Middeleeuwen op uit om heidense stammen te bekeren tot het Christendom 
In oorlogen tegen andere volkeren werden mensen ook gedwongen zich te bekeren (kerstening)
Er wordt op de afbeelding een Germaanse toverspreuk gedaan om een paard te genezen. 
De kerstening van Zwolle

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

§2 De Islam 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet jij al over de Islam?
Wat weet jij al
over de Islam?

Slide 19 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Moslims in de wereld. 


Profeet Mohammed  
De profeet Mohammed (570-632) was een handelaar. Hij vertelde dat hij op een nacht de stem van de engel Gabriël hoorde die hem zei het woord van Allah te verspreiden. De verhalen die Mohammed vertelde werden na zijn dood opgeschreven in de Koran. De nieuwe godsdienst werd de Islam genoemd. Mohammed is de belangrijkste profeet en Mekka de heiligste plaats. 
Voor een moslim is de al-Masjid al-Haram, de moskee met de Ka'aba, de belangrijkste plaats op aarde.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee belangrijke Islamitische stromingen   
Soennisme 
Sjiisme
De opvolger van de profeet Mohammed is gekozen:  de schoonvader van Mohammed (Abu Bakr). 
Momenteel is 90% van de Moslim bevolking, Soennitisch.
Mohammed koos zelf zijn opvolger: 
zijn neef Ali ibn Aboe Talib

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het Arabische Rijk 
In 630 veroverde Mohammed als leider de stad Mekka
Grote gebieden in het Midden-Oosten weren veroverd met Islam als hoofdgodsdienst en Arabisch als hoofdtaal
Een groot deel van Spanje en Portugal werd ook veroverd maar de opmars in Europa stopte bij de Slag bij Poitiers 
De Arabische cultuur, godsdienst en kennis werd door het hele rijk verspreid 
Dit is een foto van de Mezquita moskee/ cathedraal in Cordoba, Spanje. De bouw is gestart in 784 

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

De opmars van het Arabische Rijk

§3 De strijd tegen het water 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De fases in de strijd tegen het water
Terpengeneraties
Bedijking
 • Rond 500 v.Chr. begon men met het aanleggen van heuvels
 • Op deze heuvels werden huizen gebouwd of boerderijen aangelegd
 • Terpen bleken niet goed genoeg dus  rond 700 begonnen mensen met het aanleggen van dijken om het land te beschermen tegen overstromingen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland zonder dijken
Waar woon jij?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als je naar de kaart kijkt op de vorige slide:
zou jouw woonplek in Nederland nog bestaan zonder dijken?
Als je naar de kaart kijkt op de vorige slide:
zou jouw woonplek in Nederland nog bestaan zonder dijken?
Ja
Nee

Slide 28 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

§4 Vikingen in Europa 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vikingen: de eerste ontdekkingsreizigers
De Vikingen waren een Germaans volk en kwamen oorspronkelijk uit het huidige Denenmarken, Noorwegen en Zweden
Ze leefden vooral van het jagen, verzamelen en van de landbouw. Wegens gebrek aan vruchtbare grond, waren ze genoodzaakt om nieuw land te gaan ontdekken 
De Vikingen hebben verschillende expedities ondernomen, op zoek naar nieuw bruikbaar land  

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Viking Erik de Rode heeft als eerste het huidige ‘Groenland’
ontdekt, toen hij verbannen was uit Noorwegen. Jaren later keerde hij terug om kolonisten te lokken: hij vertelde dat hij een ‘groen land’ had gevonden, terwijl Groenland destijds onder een dik pak ijs lag.
Toen de Vikingen in 911 weer Parijs wilden plunderen, had de koning een
ander idee. Hij gaf de Vikingen toestemming om
zich bij de monding van de Seine te vestigen.
Het Vikingshoofd Rollo werd zijn vazal. Als hertog werd hij onderdeel van het feodale systeem.
Zijn leengebied kreeg de naam Normandië, dat
tegenwoordig nog steeds zo genoemd wordt!

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom zouden scandinavische viking- kolonisten
zich snel aangetrokken voelen tot een land
dat 'groenland' heet?
Waarom zouden Scandinavische Viking- kolonisten
zich snel aangetrokken voelen tot een land
dat 'Groenland' heet?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vikingen in Nederland

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vikingen in Nederland 
Dorestad was tijdens de 8e en 9e eeuw een belangrijke handelsstad van noordwest Europa. Karel de Grote die destijds koning was van het Rijk der Franken, had de regie over Dorestad en kreeg te maken met de Vikingen!
Dorestad
Karel de Grote en de vikingen

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik dit hoofdstuk?
 • wat de Frankische Expansie is en wie daarin een belangrijke rol speelden
 • wie Karel de Grote is en hoe hij zijn rijk bestuurde
 • wat het feodalisme is
 • wat kerstening is
 • hoe de Islam is ontstaan en welke personen en stromingen er belangrijk zijn in deze religie
 • over het Arabische Rijk
 • wat terpen en dijken zijn
 • wie de vikingen zijn
 • over de reizen van de vikingen 
Ik leerde...

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar komen de afbeeldingen vandaan?
https://britishheritage.com/history/legend-king-arthur 
Ricardo Cruz https://unsplash.com/photos/P8LZaU52NME
Nik Shuliahin- https://unsplash.com/photos/JOzv_pAkcMk 
https://en.wikipedia.org/wiki/Merovingian_dynasty 
Joost Crop https://unsplash.com/photos/30ZhQoT-8I4
Sigmund https://unsplash.com/photos/uiPt3BApz8g
Victoriano Izquierdo- https://unsplash.com/photos/HoevDVvxInw 
Ali Arif Soydaş https://unsplash.com/photos/uwzPks8CE3k
Dimitry B https://unsplash.com/photos/uDl5opHop7E
Daniel Morris https://unsplash.com/photos/v1_0vywMyOQ
https://www.historyhit.com/who-was-charles-martel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_I
https://allinnet.info/history/the-battle-of-poitiers-fighting-that-determined-the-fate-of-christian-europ
https://stringfixer.com/nl/Feudalisme/
https://wikikids.nl/Leenstelsel
https://historiek.net/het-spaans-moorse-erfgoed/133152/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:World_Muslim_Population_Map.png

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

https://www.britannica.com/topic/Viking-people
https://historische-figuren.webnode.nl/tijdvakken/monniken-en-ridders/erik-de-rode/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rollo
https://frisiacoasttrail.blog/2020/10/26/dorestat/
https://docplayer.nl/44454176-Op-zoek-naar-dorestad.html
https://www.dorestadonthuld.nl/H9.html 
https://historiek.net/koning-clovis-koning-franken/69866/
https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/nijmegen-oudste-stad-van-nederland/palts-van-karel-de-grote
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Feodale_pyramide.png
https://stringfixer.com/nl/Germanic_religion_%28aboriginal%29
https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/zwolle/de-kerstening
Bruno van der Kraan https://unsplash.com/photos/v2HgNzRDfII
Girl with red hat https://unsplash.com/photos/J2uXSi8tHrE
https://www.joostdevree.nl/shtmls/terp.shtml
https://erfgoedstem.nl/events/congres-waterbeheersing-nederland-middeleeuwse-en-nieuwe-tijd/
https://frisiacoasttrail.blog/2020/10/26/dorestat/
https://www.dorestadonthuld.nl/H9.html
https://onh.nl/verhaal/vikingen-in-nederland
Lukas Hron - https://unsplash.com/photos/sHcRZ1erlUs
Tucker Monticelli - https://unsplash.com/photos/pQTC0_DB4WU 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijd_tegen_het_water

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies