7.2 Macht in Nederland

'Machtsdilemma'
Macht in Nederland
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

'Machtsdilemma'
Macht in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies'Ik vind dat wij op onze leeftijd al zouden mogen
stemmen tijdens de verkiezingen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.
'Ik vind dat wij op onze leeftijd al zouden mogen stemmen tijdens de verkiezingen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies'Alleen mensen met een HBO-diploma of hoger mogen
stemmen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.
'Alleen mensen met een HBO-diploma of hoger mogen stemmen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.

Slide 3 - Open vraag

Optioneel als stelling.
Wat leerde ik de vorige les?
 • Macht
 • Machtsmiddelen
Terugblik vorige les

Slide 4 - Tekstslide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Wat leerde ik de vorige les?
 • Macht
 • Machtsmiddelen
 • Formele en informele macht
 • Gezag
Terugblik vorige les

Slide 5 - Tekstslide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Machtsmiddelen
- Functie/beroep
- Kennis en vaardigheden
- Status/aanzien
- Overtuigingskracht
- Geld
- Geweld (militaire macht)
- Aantal personen
- Toegang tot de media

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Tramschutter Gökmen T. moet levenslang de cel in. Dat heeft de rechter besloten in de rechtbank van Utrecht. Gaat het hier om formele of informele macht?
Tramschutter Gökmen T. moet levenslang de cel in. Dat heeft de rechter besloten in de rechtbank van Utrecht. Gaat het hier om formele of informele macht?
A
Formele macht
B
Informele macht

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat een democratie is
 • wat de vijf kenmerken van een democratie zijn
 • wat de trias politica is
 • waarom de media macht hebben
 • drie theorieën over de macht van massamedia
Ik leer...

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Democratie
Een land waarin het volk regeert.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

School
Hoe is de democratie bij jullie op school geregeld?

Slide 10 - Tekstslide

Denk aan leerlingenraad, stemmen op wie er in de leerlingenraad komt, enz.
1

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:17
Volksvertegenwoordigers
Mensen die wij tijdens verkiezingen kiezen die voor onze waarden en belangen opkomen en besluiten nemen.

Slide 12 - Tekstslide

Zo’n volksvertegenwoordiger hoort bij een politieke partij.
Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging

Slide 13 - Tekstslide

Hoe zie je dit terug op school?
Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging
 2. Vrije, eerlijke en geheime verkiezingen

Slide 14 - Tekstslide

Hoe zie je dit terug op school?


Waar stem je op bij verkiezingen van de Tweede Kamer?
Waar stem je op bij verkiezingen van de Tweede Kamer?
A
Alleen persoon
B
Allen politieke partij
C
Persoon én politieke partij

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke verkiezingen in Nederland ken je nog meer?

Welke verkiezingen in Nederland ken je nog meer?

Slide 16 - Woordweb

Provinciale Staten, gemeenteraad, Europees Parlement en Waterschap.
Referendum
Een verkiezing over 1 maatschappelijk probleem waarbij burgers kunnen aangeven of ze voor of tegen iets zijn.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging
 2. Vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
 3. Machtenscheiding

Slide 18 - Tekstslide

Hoe zie je dit terug op school?
Trias politica
De scheiding van de machten: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Trias politica
 1. Wetgevende macht: parlement
 2. Uitvoerende macht: regering
 3. Rechterlijke macht: rechters

Slide 21 - Tekstslide


*vraagt meer en simpelere duiding

Parlement: Eerste en Tweede Kamer

Regering: ministers en staatssecretarissen. Zij worden geholpen door ambtenaren
Trias politica
 1. Wetgevende macht: parlement
 2. Uitvoerende macht: regering
 3. Rechterlijke macht: rechters

  0. Het volk

Slide 22 - Tekstslide

Democratie betekent dat het volk heerst. Het volk zou je als een soort nulde macht kunnen zien. Het volk mag namelijk bij verkiezingen stemmen en bepalen wie het land bestuurt.

Parlement: Eerste en Tweede Kamer
Regering: ministers en staatssecretarissen. Zij worden geholpen door ambtenaren
Trias politica op school
Regel: we dragen geen petje in de klas.

 • Wie heeft deze regel bedacht?
 • Wie zorgt ervoor dat er naar deze regel geluisterd wordt?
 • Wie grijpt er in als iemand toch een petje draagt?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Trias politica in de samenleving
Wet: NIX18 (niet roken en drinken voor je 18e).

 • Wie heeft deze regel bedacht?
 • Wie zorgt ervoor dat er naar deze wet geluisterd wordt?
 • Wie grijpt er in als iemand van 18 toch rookt of drinkt?

Slide 24 - Tekstslide

De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met een groot aantal partners.
Waar het draait om het maken van de NIX18-afspraak, zodat WIJ (ouders, sportclubs, horeca, scholen en iedereen die mee wil doen) samen voorkomen dat jongeren onder de 18 roken en drinken.
Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging
 2. Vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
 3. Machtenscheiding
 4. Grondwet

Slide 25 - Tekstslide

Hoe zie je dit terug op school?
Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging
 2. Vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
 3. Machtenscheiding
 4. Grondwet
 5. Vrije media

Slide 26 - Tekstslide

Hoe zie je dit terug op school?

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Theorieën over macht massamedia

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Dit fragment laat zien dat mensen achter de app staan zonder dat ze weten wat het precies inhoudt. Dit komt omdat de overheid er positief over is en de mensen dat klakkeloos aannemen. Dit past dus heel goed bij de injectienaaldtheorie.
Injectienaaldtheorie
 • Mensen nemen info op zonder na te denken
 • Beïnvloedt gedrag/mening
Theorieën over macht massamedia

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zangeres Maan

Slide 31 - Tekstslide

Zangeres over de ontmoeting met de veteraan Jan 'Skippy' de Vaal. Zij wil dat mensen blijven praten over wat er is gebeurd. Zo wil zij het op de agenda zetten van mensen.

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Injectienaaldtheorie
 • Mensen nemen info op zonder na te denken
 • Beïnvloedt gedrag/mening
Theorieën over macht massamedia
Agendasetting-theorie
 • Media bepaalt waarover je praat en denkt
 • Media plaats onderwerp op 'agenda'

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

 • Injectienaaldtheorie
 • Mensen nemen info op zonder na te denken
 • Beïnvloedt gedrag/mening
Theorieën over macht massamedia
Agendasetting-theorie
 • Media bepaalt waarover je praat en denkt
 • Media plaats onderwerp op 'agenda'
Selectieve waarneming
 • Je selecteert zelf wat je wilt zien of lezen
 • Je krijgt niet alle informatie mee

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Waarom hebben de media macht?
Waarom hebben de media macht?

Slide 36 - Open vraag

Omdat zij in 1 keer veel informatie aan grote groepen mensen geven.


Welke kenmerken van een democratie herken
je in de verkiezingen voor de Tweede Kamer?
Welke kenmerken van een democratie herken je in de verkiezingen voor de Tweede Kamer?
A
Volksvertegenwoordiging en vrije media
B
Een grondwet en verkiezingen
C
Vrije media en een grondwet
D
Verkiezingen en een volksvertegenwoordiging

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesTot welke macht behoort minister Van Rijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
Tot welke macht behoort minister Van Rijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?
A
Wetgevende macht: parlement
B
Uitvoerende macht: regering
C
Rechterlijke macht: rechters

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies
Tot welke macht behoort Jesse Klaver,
fractievoorzitter van GroenLinks?
Tot welke macht behoort Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks?
A
Wetgevende macht: parlement
B
Uitvoerende macht: regering
C
Rechtsprekende macht: rechters

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesWelk kenmerk van een democratie herken je in de Trias Politica?
Welke kenmerken van een democratie herken je in de Trias Politica?
A
Een grondwet en verkiezingen
B
Volksvertegenwoordiging en een grondwet
C
Machtenscheiding en volksvertegenwoordiging
D
Vrije media en een machtenscheiding

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


In Rusland zijn sommige websites verboden door de overheid. Welk kenmerk van democratie is hier niet van toepassing?
In Rusland zijn sommige websites verboden door de overheid. Welk kenmerk van democratie is hier niet van toepassing?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 43 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructiesWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat een democratie is
 • wat de vijf kenmerken van een democratie zijn
 • wat de trias politica is
 • waarom de media macht hebben
 • drie theorieën over de macht van massamedia
Ik leerde...

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Machtsdilemma in de praktijk
Einde van de les 'Macht in Nederland'

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies