Seneca_Laks_monitor2021-2022_ob

Participatie op school
Hoe zorg jij ervoor dat je inspraak hebt op school en hoe doe je dat via de LAKS-monitor?

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Seneca_Laks_monitor2021-2022_bb

Onderdelen in deze les

Participatie op school
Hoe zorg jij ervoor dat je inspraak hebt op school en hoe doe je dat via de LAKS-monitor?

Slide 1 - Tekstslide


Bron afbeelding:
https://destaatvancreatie.nl/werk/laks-monitor-2020/
Stelling
Leerlingen moeten mee kunnen beslissen over de straffen die leerlingen krijgen op school. 

Slide 2 - Tekstslide

Een stelling om leerlingen aan het denken te zetten over hun eigen rol op school.

Verschillende werkvormen mogelijk:
 • leerlingen direct laten reageren (door de volgende slide met de poll te gebruiken)
 • leerlingen eerst zelf laten nadenken en dan om de beurt leerlingen aanwijzen die reageren op de stelling en en elkaar
 • een denkbeeldige lijn van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’ en daar leerlingen een positie op innemen en dat dan laten toelichten
 • de klas in hoeken verdelen met een hoek ‘voor’ en een hoek ‘tegen’ en leerlingen naar één van de hoeken laten gaan
 • de klas in tweeën delen en ‘voor’ of ‘tegen’ toedelen en dan met elkaar laten debatteren.

Leerlingen moeten mee kunnen beslissen over de straffen die leerlingen krijgen op school
Leerlingen moeten mee kunnen beslissen over de straffen die leerlingen krijgen op school.
Helemaal eens
Eens
Oneens
Helemaal oneens

Slide 3 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

LAKS onderzoekt al sinds 2010 wat leerlingen vinden van hun school.

De LAKS monitor
Waarover ben je tevreden?
Wat kan er beter?

Slide 4 - Tekstslide

Hier kan de LAKS-monitor geïntroduceerd worden. De LAKS-monitor meet de tevredenheid van scholieren.
Wat kan er op jullie school beter?

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Filmpje over de resultaten van de LAKS monitor van 2020. Over dit filmpje komen zo vragen. 
 • Welke resultaten vallen je op?
 • Zouden de resultaten op jullie school overeenkomen met de landelijke resultaten?
 • Welke verschillen zou je zien?


Hoe gaat het op school? 

Slide 7 - Tekstslide

In het filmpje werden de resultaten van de LAKS-monitor 2020 besproken.
Vraag aan de leerlingen of ze denken dat de landelijke resultaten overeenkomen met wat hun medeleerlingen zouden vinden.
Welke resultaten vallen er op (dachten ze dat dit percentage hoger of lager zou zijn?
Je kunt dit klassikaal doen maar ook de opdrachten slides van hierna gebruiken.
Welke resultaten uit het filmpje vallen je op?
Welke resultaten uit het filmpje 
vallen je op?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zouden de resultaten op jullie school overeenkomen met de landelijke resultaten?
Zouden de resultaten op jullie school overeenkomen met de landelijke resultaten?
Ja
Nee

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zo nee, welke verschillen zou je zien?
Zo nee, welke verschillen zou 
je zien?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

 = meedoen, meepraten of meebepalen!

Participatie 

Slide 11 - Tekstslide

Om de LAKS-monitor beter te duiden, leggen we het begrip participatie uit.
Bedenk met je buurman/ buurvrouw 
hoe jij meepraat…
Hoe participeer jij? 
...thuis, op school, op je werk, bij je sportclub en in de samenleving.

Slide 12 - Tekstslide

Hoe praten de leerlingen mee? 
Ga met de klas in gesprek over waar en hoe zij nu al participeren.

Slide 13 - Video

De filmpjes en de vraag zijn mogelijkheden om dieper in te gaan op het begrip 'maatschappelijke participatie', maar dit is geen verplichting. 

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat denk jij dat de boodschap van de filmpjes is?
Wat denk jij dat de boodschap van de filmpjes is?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Participatie op school
Hebben jullie op school een leerlingenraad?
Wat doet de leerlingenraad?

Slide 16 - Tekstslide

Hoe kunnen leerlingen op jullie school participeren? Is er een leerlingenraad en wat doet de leerlingenraad dan?
Doelen van een leerlingenraad kunnen zijn:
 • Inspraak namens de scholieren
 • Problemen op school bespreekbaar maken
 • Het onderwijs verbeteren
 • Creatieve ideeën delen met de school
 • Het verbeteren van de veilige sfeer op school
 • Het contact tussen schoolleiding, docenten en leerlingen versterken •
 • Leuke dingen organiseren
Voor meer informatie wat de leerlingenraad kan doen kijk ook eens naar het leerlingenraadhandboek!
https://www.laks.nl/wp-content/uploads/2018/11/leerlingenraadhandboek.pdf

Participatie op school
Uit de vorige LAKS-monitor bleek dat de meeste leerlingen wisten dat er een leerlingenraad is (73%)


Toch was er maar 1/3 van de leerlingen positief over de kans om mee te praten.

Slide 17 - Tekstslide

Klik op het oogje om de grafiek van de resultaten te zien die hierbij hoort. 
LAKS en het onderwijs
Gelijke kansen voor iedere scholier 
Onderwijs gericht op  eigen ontwikkeling
Wat doet het LAKS naast de Eindexamenklachtenlijn?
Dit jaar wordt er onder andere gefocust op:

Slide 18 - Tekstslide

Voorbeelden van wat het LAKS nog meer doet. 

Extra uitleg:
 • Gelijke kansen voor elke scholier door bijvoorbeeld het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden. 
 • Onderwijs gericht op eigen ontwikkeling door niet alleen toetsen voor een cijfer maar ook op andere manieren voortgang te meten.
Hoe doet het LAKS dit?
 • Door aan te schuiven bij de politiek
 • In de media
 • Door op scholen langs te komen

Zo heeft het LAKS vorig jaar bijvoorbeeld meegedacht over het versoepelen van de exameneisen!

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vul nu de LAKS-monitor in
 • Ga naar www.laks-monitor.nl
 • Klik op de gele knop ‘’LAKS-monitor invullen”
 • Log in met de inlogcode van jouw klas


Slide 21 - Tekstslide

Neem voor meer informatie over de afname van de LAKS-monitor eerst de docentenhandleiding door.
De contactpersoon voor de LAKS-monitor heeft per klas een inlogcode, zorg dat je die van tevoren klaar hebt staan.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies