5.3 Welzijnsdilemma in de praktijk

'Welzijnsdilemma'
Welzijnsdilemma in de praktijk
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

'Welzijnsdilemma'
Welzijnsdilemma in de praktijk

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • Sociale ongelijkheid
 • Elitecultuur en massacultuur
 • Maatschappelijke ladder
 • Positieverwerving en positietoewijzing
Terugblik vorige les

Slide 2 - Tekstslide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Campagne Sire

Slide 3 - Tekstslide

Ga met leerlingen in gesprek. Wat vinden ze van deze campagne van Sire. Zijn ze het er mee eens?
Wat leerde ik de vorige les?
 • Sociale ongelijkheid

 • Maatschappelijke ladder

Terugblik vorige les

Slide 4 - Tekstslide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Wat leer ik deze les?
 • wat het welzijnsdilemma is 
 • welke waarden bij het welzijndsdilemma horen


Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesWat vind je ervan dat een zwerver minder geld en spullen
heeft dan een man met een mooi huis en een luxe auto?
Wat vind je ervan dat een zwerver minder geld en spullen heeft dan een man met een mooi huis en een luxe auto?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welzijnsdilemma
Een dilemma voor actoren hoeveel verschil er in welvaart mag zijn tussen mensen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bestaanszekerheid
Overheid zorgt voor  evenveel bezit, macht en aanzien.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigen verantwoordelijkheid
Mensen zorgen voor eigen welzijn.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waar is deze reclame een voorbeeld van?
Waar is deze reclame een voorbeeld van?
A
Bestaanszekerheid
B
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Brinkman vraagt zich af of een vrouw die na een avondje stappen ongewenst zwanger raakt, wel recht heeft op een abortus betaald door de zorgverzekering.

Slide 13 - Tekstslide

Lees dit stukje uit een nieuwsartikel van de NOS (https://nos.nl/artikel/2290793-oud-cda-leider-brinkman-oogst-kritiek-met-uitspraken-over-abortus.html).
In de volgende dia volgt hier een vraag bij.

Geef de leerlingen geen achtergrond bij Elco Brinkman, omdat dit eventueel al kan sturen naar het juiste antwoord.Welke waarde heeft Brinkman?
Welke waarde heeft Brinkman?
A
Bestaanszekerheid
B
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:26


Het invoeren van het eigen risico heeft te maken met de waarde...
Het invoeren van het eigen risico heeft te maken met de waarde...
A
...bestaanszekerheid
B
...eigen verantwoordelijkheid

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Planeconomie
Een systeem waarbij de overheid de economie beheert en daar allemaal plannen voor maakt.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nachtwakersstaat vroeger en nu
Vroeger
Nu
 • Middeleeuwen
 • Landheer en zijn kasteel
 • Belasting voor bescherming
 • Amerika
 • Voorzieningen verzorgingsstaat
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 19 - Tekstslide

Het doel van deze dia is om de nachtwakersstaat uit te leggen. Tegenwoordig is er geen nachtwakersstaat meer zoals die er vroeger, met een landheer die bescherming bood tegen belasting. Wel kan de nachtwakersstaat in huidige staten herkend worden. Bijvoorbeeld als er gekeken wordt naar de verzorgingsstaat van Amerika.
Nachtwakersstaat
Een systeem waarbij de overheid alleen voor het leger en de politie zorgt. Voor de rest zijn de mensen zelf verantwoordelijk.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Amerika
Op welke manier zijn elementen van de nachtwakersstaat terug te zien in Amerika?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructiesOver wat voor soort samenleving gaat dit filmpje?
Over wat voor soort samenleving gaat dit filmpje?
A
Planeconomie
B
Nachtwakersstaat

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Op wat voor soort samenleving lijkt de Nederlandse
samenleving het meest?
Een planeconomie of een nachtwakersstaat. Leg uit waarom.
Op wat voor soort samenleving lijkt de Nederlandse samenleving het meest? Een planeconomie of een nachtwakersstaat. Leg uit waarom.

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Bestaanszekerheid
Eigen verantwoordelijkheid

Slide 25 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Bestaanszekerheid
Eigen verantwoordelijkheid
Nachtwakersstaat
Planeconomie

Slide 26 - Sleepvraag

* dit vraagt opm duiding.
Planeconomie /nachtwakerstaat

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Is dit de uitspraak van een linkse of rechtse partij? Leg uit waarom.
Is dit de uitspraak van een linkse of rechtse partij? Leg uit waarom.

Slide 28 - Open vraag

Antwoord: een rechtse partij omdat er wordt gefocust op de eigen verantwoordelijkheid van mensen

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies
Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat het welzijnsdilemma is 
 • welke waarden bij het welzijndsdilemma horen

Ik leerde...

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Welzijnsdilemma in Nederland
Einde van de les 'Welzijnsdilemma in de praktijk'

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies