Hoofdstuk 3 - Wat gebeurt er bij verkiezingen?

Hoofdstuk 3
Wat gebeurt er bij verkiezingen?
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Wat gebeurt er bij verkiezingen?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De stemmen van oudere kiezers (65+) moeten minder zwaar wegen bij verkiezingen
De stemmen van oudere kiezers (65+) moeten minder zwaar wegen bij verkiezingen
Eens
Oneens

Slide 2 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • de indeling en uitgangspunten van politieke stromingen   noemen, beschrijven en toepassen
 • politieke standpunten indelen op de links-rechts as en de   progressief-conservatief as
 • de kenmerken, functies en rollen van politieke partijen
Terugblik vorige les

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • wat de namen, uitgangspunten en de bijbehorende   politieke stromingen van de landelijke politieke partijen   zijn
 • wat de kenmerken van een parlementaire democratie zijn
 • wat de 6 aspecten van het functioneren van de     Nederlandse parlementaire democratie zijn
Ik leer...

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • de namen, uitgangspunten en de bijbehorende politieke     stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels   hebben in de Tweede Kamer 
 • de 4 kenmerken van populistische politieke partijen
 • de kenmerken van een parlementaire democratie
 • de 6 aspecten van het functioneren van de Nederlandse     parlementaire democratie
Ik leer...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het algemeen kiesrecht 
Alle inwoners van 18 jaar en ouder mogen stemmen. 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Politici
Volksvertegen-woordigers
Volksvertegen-woordiging
De mensen die gekozen worden
Alle volksvertegen-woordigers bij elkaar
Mensen die in de politiek werken

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het kiesrecht bestaat uit twee delen:
Actief kiesrecht
Passief kiesrecht 
Mensen mogen stemmen. Ze gaan naar een stembureau en brengen dan hun stem uit op de persoon die zij willen kiezen
Je hebt jezelf kandidaat gesteld en hebt verteld wat jouw belangrijke punten zijn. Mensen kunnen dan besluiten het vakje voor jouw naam aan te kruisen 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk de posters van de politieke partijen goed. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke
partijen (her)ken je al?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Alle politieke partijen en hun waarden:
Naam partij
Bij1
Partij voor de Dieren
Socialistische Partij
Groen
Links
Afkorting

Bij1
PvdD
SP
GL
Waarde
Gelijkheid
Dieren-rechten
Gelijkheid
Duurzaamheid en gelijkheid

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke partij of partijen hebben gelijkheid als waarde?
Welke partij of partijen hebben gelijkheid als waarde?
A
Bij1
B
PvdD (Partij voor de Dieren)
C
SP (Socialistische Partij)
D
GroenLinks

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle politieke partijen en hun waarden:
### tabel met de politieke partijen
Naam partij
DENK
Partij van de Arbeid
50PLUS
Volt
Afkorting

DENK
PvdA
50+
Volt
Waarde
Gelijkheid
Gelijkheid
Rechten van ouderen
Gelijkheid

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke partij zet zich het meest in voor de recht van ouderen?
Welke partij zet zich het meest in voor de recht van ouderen?
A
DENK
B
PvdD
C
GroenLinks
D
50+

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle politieke partijen en hun waarden:
Naam partij
Christen Unie
D66
Christen Democratisch Appel
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Afkorting

CU
D66
CDA
VVD
Waarde
Godsdienstvrijheid en naasten-liefde
Vrijheid
Gemeenschapszin en familiewaarden
Vrijheid

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke partij vindt naastenliefde het meest belangrijk?
Welke partij vindt naastenliefde het meest belangrijk?
A
SP
B
CDA
C
ChristenUnie
D
D66

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alle politieke partijen en hun waarden:
Naam partij
Boer Burger Beweging
Staatskundig Gereformeerde Partij
Het Juiste Antwoord
Forum voor  Democratie
Partij voor de vriheid
Afkorting

BBB
SGP
JA21
FVD
PVV
Waarde
Vrijheid
Christelijke cultuur en tradities
Vrijheid
Vrijheid
Vrijheid

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructiesLaura vindt het belangrijk dat er wordt geluisterd naar de mensen van het platteland en niet alleen naar mensen van de randstad. Op welke partij zou zij stemmen?
Laura vindt het belangrijk dat er wordt geluisterd naar de mensen van het platteland en niet alleen naar mensen van de randstad. Op welke partij zou zij stemmen?
A
D66
B
PVV
C
BBB
D
GroenLinks

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke partijen zijn links (progressief)?
Welke partijen zijn links (progressief)?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Ruben vindt dat alle mensen gelijk moet worden behandeld en dat de zwakkeren in de samenleving extra moet worden geholpen. Op welke partij zou hij stemmen?
Ruben vindt dat alle mensen gelijk moet worden behandeld en dat de zwakkeren in de samenleving extra moet worden geholpen. Op welke partij zou hij stemmen?
A
VVD
B
BBB
C
SP
D
50+

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructiesVoor Fedde is de Nederlandse cultuur erg belangrijk. Hij wilt liever niet dat vluchtelingen een verblijf in NL krijgen. Op welke partij zou hij stemmen?
Voor Fedde is de Nederlandse cultuur erg belangrijk. Hij wilt liever niet dat vluchtelingen een verblijf in NL krijgen. Op welke partij zou hij stemmen?
A
ChristenUnie
B
VVD
C
PvdA
D
PVV

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Populisme
Populistische partijen vinden dan andere partijen en politici niet goed luitsteren naar het volk, dat doen zij wel. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken van populisme
 1. Afkeren van andere partijen en de bestuurlijke elite
 2. Luisteren naar wat het volk wil
 3. Een sterke aansprekende leider
 4. Vaak wordt een beroep gedaan op vaderlandsliefde

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:39
Wie is de baas in de gemeente?
Wie is de baas in de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Burgermeester
C
Minister-president (Mark Rutte)
D
Wethouder

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tijdlijn van de verschillende verkiezingen
2017
Verkiezingen Tweede Kamer
2018
Verkiezingen gemeenteraad
2019
Verkiezingen Provinciale Staten
2020
Verkiezingen Tweede Kamer
2021
Verkiezingen gemeenteraad
2022
Verkiezingen Provinciale Staten

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bestuurs-vormen
Volks
vertegen
woordiging
Dagelijks bestuur
Belangrijke rol in het bestuur
Landelijk
Parlement
Kabinet/  regering
Minister- president
Provincie
Provinciale staten
Gedeputeerde Staten
Commissaris van de Koning
Gemeente
Gemeente-raad
College van        B en W
Burger-meester

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Parlement
Parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer.
Samen worden die de Staten-Generaal genoemd. 

Bij verkiezingen krijgt het parlement de macht om het land te besturen.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

5 zaken die voor de verkiezingen gebeuren
 1. Politieke partijen maken hun verkiezingsprogramma
 2. Persoon bovenaan de lijst is de lijststrekker
 3. Er worden stemhulpen gemaakt voor mensen
 4. Politici houden peilingen voor de verkiezingen in de gaten
 5. Mensen krijgen stempassen thuis en op de dag zelf kunnen zij stemmen 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mensen die twijfelen over op welke partij ze gaan stemmen. 
Dit gebeurt steeds meer omdat mensen niet meer automatisch op dezelfde partij als de vorige keer stemmen.
Zwevende kiezers
Mensen die twijfelen over op welke partij ze gaan stemmen.
Dit gebeurt steeds meer omdat mensen niet meer automatisch op dezelfde partij als de vorige keer stemmen.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Peter wilt lijsttrekker worden van het CDA. Van welk soort kiesrecht wilt hij gebruik maken als lijsttrekker?
Peter wilt lijsttrekker worden van het CDA. Van welk soort kiesrecht wilt hij gebruik maken als lijsttrekker?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vijf zaken die na de verkiezingen gebeuren:
1. De gekozen verkenner praat met alle fractievoorzitters om hun meningen over een eventuele coalitie te horen.
2. Een informateur gaat kijken welke partijen in de coalitie kunnen en willen.
3. Reageerakkoord wordt geschreven als de coalitie is gemaakt.


Punt 4 en 5
4. De formateur zoekt de ministers en staatsecretarissen. Hij vormt het kabinet.
5. De leden van het nieuwe kabinet worden door de koning beëdigd. 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:25
Wat is een coalitie?
Wat is een coalitie?
A
Samenwerking met de grootste partijen
B
Samenwerking van partijen die de meerderheid hebben
C
Samenwerking van partijen die de minderheid hebben
D
Samenwerking met alle politieke leiders

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

01:48
Welke drie functies uit de 2e kamer zijn nodig om een coalitie te vormen?
Welke drie functies uit de 2e kamer zijn nodig om een coalitie te vormen?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Een informateur is
Een informateur is:
A
Iemand die het kabinet vormt
B
Iemand die de leden van het nieuwe kabinet beëdigd
C
Iemand die praat met alle fractievoorzitters
D
Iemand die kijkt welke partijen kunnen en willen samenwerken

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke zaken gebeuren voor de verkiezingen en welke na de verkiezingen?
LIjststrekker
Regeer-akkorord
Peilingen
Zwevende kiezers
Verkenner
VOOR
NA

Slide 37 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Samenvattingsvideo van dit hoofdstuk 'Wat gebeurt er bij verkiezingen'

Slide 39 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor BB vindt u hier.

Slide 40 - Link

Filmpjes, testjes en een quiz over dit hoofdstuk voor KGT vindt u hier.


Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 42 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
Ik leerde...
 • de namen, uitgangspunten en de bijbehorende politieke   stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels   hebben in de Tweede kamer
 • de 4 kenmerken van populistische politieke partijen
 • de kenmerken van een parlementaire democratie
 • de 6 aspecten van het functioneren van de Nederlandse   parlementaire democratie

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
Ik leerde...
 • de namen, uitgangspunten en de bijbehorende politieke   stromingen van de landelijke politieke partijen die zetels   hebben in de Tweede kamer
 • de kenmerken van een parlementaire democratie
 • de 6 aspecten van het functioneren van de Nederlandse   parlementaire democratie

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie doet wat in de politiek
Einde van de les 'Wat gebeurt er bij verkiezingen'
De volgende Seneca-les gaat over:

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies