lesplan

Nomade: havo-vwo

Wil je met dit lesplan aan de slag? Klik op de knop hieronder om een eigen kopie te maken in 'Mijn Lessen'. Vervolgens kun je de lessen aanpassen naar jouw wensen.

Welkom bij Nomade, de onderwijsmethode voor Mens & Meetschappij waar vakoverstijgende thema's bij aardrijkskunde, geschiedenis en economie de onderwerpen vormen. 

We zijn reizigers op deze aarde en om dit succesvol te kunnen blijven doen zullen wij allen een brede kennis moeten hebben van de vakgebieden om ons heen. Het is beter om deze kennis te intergreren, net zoals de nomoade alle kennis moet bundelen om verder te kunnen op reis. 

Hoe kunt u deze lessen gebruiken?

 • Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.
 • Maak gebruik van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.
 • De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.

Nomade: Proloog

Miljoenen jaren geleden zag de aarde er compleet anders uit. De contineten lagen in het oercontinent Pangea nagenoeg tegen elkaar. 

In dit eerste hoofdstuk kijken we naar het begin van de aarde. Ook kijken we naar de aarde zoals hij nu is. Waar zijn wij op deze wereld?
Leerlingen leren dit hoofdstuk: 
 • Hoe de aarde er miljoenen jaren geleden uitzag
 • Hoe de aarde verandert aan de hand van geofactoren
 • Werken met coördinaten
 • De begrippen: schaalniveau, tijdvakken en IJstijden

TV1: Het vruchtbare rijk

Tot 10.000 jaar geleden kwam de mens aan zijn voedsel door te jagen en verzamelen. Door eten te conserveren bleven ze geleidelijk steeds meer op één plek wonen. Hierdoor ontstond er een landbouwsamenleving. Deze samenleving leidde weer tot meer arbeidsverdeling. Rijken en steden ontstonden en daar werd meer en meer handel gedreven. In dit hoofdstuk kijken we naar al deze aspecten. 
Leerlingen leren dit hoofdstuk: 
 • 3 kenmerken van jagers en verzamelaars
 • De indeling van het klimaatsysteem van Köppen
 • Waarom het ontstaan van de landbouw de grootste en belangrijkste ontdekking is van de mensheid
 • Hoe de eerste steden ontstaan
 • Wat functies zijn van geld
 • Wat symbolen van macht waren in de oudheid

TV2: de Middellandse zee: een bewogen gebied

Rondom de Middellandse zee is er veel gebeurd. Wie hebben het gebied bestuurd, hoe was het klimaat er en hoe werd er handel gedreven? Daar kijken we naar in dit hoofdstuk. 
Leerlingen leren dit hoofdstuk:
 • over verstedelijking, besturen, bestuursvormen, cultuur en handel in het oude Griekenland
 • wat het begrip 'hellenisme' betekend
 • 4 soorten klimaten
 • over platentektoniek en 3 typen vulkanisme
 • wat het begrip 'romanisering' betekend
 • over verstedelijking, besturen, bestuursvormen, cultuur en religie in het Romeinse Rijk
 • over grenzen, migratie en volksverhuizingen in het Romeinse Rijk
 • over het verval van het Romeinse Rijk

TV3 Verhalen en bekeringen

Leerlingen leren dit hoofdstuk:
 • wat de Frankische Expansie is en wie daarin een belangrijke rol speelden
 • wie Karel de Grote is en hoe hij zijn rijk bestuurde
 • wat het feodalisme is
 • wat kerstening is
 • hoe de Islam is ontstaan en welke personen en stromingen er belangrijk zijn in deze religie
 • over het Arabische Rijk
 • wat terpen en dijken zijn
 • wie de vikingen zijn
 • over de reizen van de vikingen 
De komende tijd wordt dit lesplan aangevuld met nieuwe LessonUps van Nomade havo/vwo.