Werk

Lesplan met 4 lessen
Maatschappijkunde Werk - Hoofdstuk 1 t/m 4
Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3,4
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.Maak gebruik van de functie van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.
Hoofdstuk 1 - Wat is werk en hoe krijg je werk?
Wat doe jij in het weekend? Werk je in een winkel of op de markt? Ben je aan het sporten of ben je trainer van een team op jouw sportclub? Allemaal verschillende vormen van werk. Maar hoe kom je eigenlijk aan werk?Doelen die dit hoofdstuk voor BK centraal staan:Ik kan een voorbeeld van werk noemen.Ik kan een voorbeeld noemen van betaalde arbeid en van onbetaalde arbeid.Ik kan 6 manieren noemen hoe je aan werk kunt komen.Ik kan uitleggen dat een diploma je kans op werk groter maakt.Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:Ik kan uitleggen wat werk is en een voorbeeld ervan noemen.Ik kan het verschil tussen betaalde en onbetaalde arbeid uit- leggen en voorbeelden ervan noemen.Ik kan 6 manieren noemen hoe je aan werk kan komen.Ik kan uitleggen dat een diploma je kans op werk groter maakt. Ik kan uitleggen wat een stapelaar is.
Hoofdstuk 2 - Waarom is werk belangrijk?
Als je betaald werk hebt, verdien je geld. Daarvan kun je leven; je kunt eten en drinken kopen en zorgen voor een dak boven je hoofd. Daarom is geld een belangrijke reden om te werken. Maar wat zouden andere redenen kunnen zijn om te werken?Doelen die bij dit hoofdstuk voor BK centraal staan:Ik kan 5 basisbehoeften van Maslow noemen en herkennen.Ik kan uitleggen wat welzijn is.Ik kan 4 kenmerken van de werkloze beroepsbevolking noemen en herkennen.Ik kan 3 gevolgen van werkloosheid noemen en herkennen.Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:Ik kan de 5 basisbehoeften van Maslow noemen en uitleggen.Ik kan uitleggen wat relatie, competentie en autonomie met werk te maken hebben.Ik kan uitleggen wat welzijn te maken heeft met basisbehoeften. Ik kan de 4 kenmerken van de werkloze beroepsbevolking noemen en uitleggen.Ik kan 3 gevolgen van werkloosheid noemen en uitleggen.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap
Lesplan met 4 lessen
Maatschappijkunde Werk - Hoofdstuk 5 t/m 8
Wat leer je bij maatschappijkunde? Welke onderwerpen worden behandeld? Bij dit vak leer je dingen over jezelf, over je klasgenoten en over de samenleving. Maatschappijkunde gaat over mensen en over hoe mensen met elkaar leven. Dat gebeurt in de samenleving. Of de maatschappij, zoals we het ook wel noemen. Maar wat houdt dat eigenlijk in?
Hoe kunt u deze lessen gebruiken?
Maak met het oogje aan de rechterkant van de dia’s in de bewerkmodus een dia onzichtbaar tijdens het geven van de les.Pas differentiatie toe in uw les. Alle dia’s met een blauw bolletje in de bewerkmodus zijn enkel voor BK, alle dia’s met een geel bolletje zijn enkel voor KGT en alle dia’s zonder gekleurd bolletje zijn voor zowel BK als KGT.Maak gebruik van de functie van timers bij quizvragen. Onder de quizvragen staat nu een timer maar deze kunt u handmatig uitzetten. Zo kunt u langer stilstaan bij de opdrachten voordat uw leerlingen antwoord moeten geven.De notities bevatten belangrijke informatie. Naast lestips staat er ook toelichting bij bepaalde dia’s of opdrachten. Dit zijn aantekeningen voor u als docent.Aan het einde van de les wordt als optie het samenvattingsfilmpje aangeboden.
Hoofdstuk 5 - Wat is de rol van de overheid?
In het nieuws gaat het weleens over ‘de verzorgingsstaat’, maar wat is dat eigenlijk? Een staat die jou verzorgt? Wat betekent dat? Verzorgt de overheid iedereen? En hoe doet de overheid dat dan?Doelen die dit hoofdstuk voor BK centraal staan:Ik kan kenmerken van een verzorgingsstaat noemen en herkennen.Ik kan herkennen dat linkse en rechtse politieke partijen andere standpunten hebben over werk.Ik kan 3 maatregelen noemen en herkennen waarmee de overheid voor meer banen kan zorgen.Ik kan aangeven dat meer werk zorgt voor minder sociale ongelijkheid.Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:Ik kan kenmerken van een verzorgingsstaat noemen en beschrijven.Ik kan herkennen dat linkse en rechtse politieke partijen andere standpunten hebben over werk.Ik kan uitleggen wat de rol van de overheid is bij het heffen van belasting.Ik kan 5 maatregelen noemen waarmee de overheid voor meer banen kan zorgen.Ik kan uitleggen dat meer werk zorgt voor minder sociale ongelijkheid.
Hoofdstuk 6 - Welke wetten en regels zijn er over werk?
Hoeveel dagen mag ik vrij nemen? Mag ik weigeren als mijn baas me vraagt om over te werken? Moet ik de appjes van het werk ook beantwoorden in mijn vrije tijd? Zijn er in Nederland eigenlijk ook regels om werknemers te beschermen?Doelen die bij dit hoofdstuk voor BK centraal staan:Ik kan noemen en herkennen wat er in artikel 19 van de Grondwet staat.Ik kan herkennen wat er in een cao staat en door wie die wordt gemaakt.Ik kan uitleggen wat een klokkenluider doet.Ik kan belangen van werkgevers en werknemers herkennen.Doelen die dit hoofdstuk voor KGT centraal staan:Ik kan uitleggen wat artikel 19 van de Grondwet met werk te maken heeft.Ik kan uitleggen wat een klokkenluider doet.Ik kan uitleggen wat een cao is en door wie die wordt gemaakt. o Ik kan belangen van werkgevers en werknemers noemen en uitleggen.Ik kan het ontslagrecht uitleggen.
Seneca BurgerschapSeneca Burgerschap