cross

Omgangskunde les 3

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conflicthantering en omgaan met agressie
Les 3: Factoren die van invloed zijn

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op de vorige lessen
 • Een conflict is een meningsverschil die tot problemen leidt en gevolgen heeft voor de onderlinge relatie
 • Constructieve conflicten vs. destructieve conflicten
 • Conflicthanteringsstijlen
 • Escalatieladder
 • Omgaan met met conflicten

Slide 4 - Tekstslide

Bron: www.flicker.com ; onnola

Lesdoelen:
 1. Je weet welke risicofactoren van invloed zijn bij het ontstaan van een conflict
 2. Je herkent de risicofactoren op je stage
 3. Je weet wat je kunt doen om de risicofactoren te verminderen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom stoom afblazen zo belangrijk is
Reptiel brain: werkt snel en automatisch gericht op overleven. Vechten of vluchten.
Neocortex: denkt na en is strategisch, gericht op lange termijn

 1. Reptiel brain: Bij heftige emoties, koel eerst af
 2. Neocortex: Nadenken in plaats van malen. Denk na over je eigen emotie en probeer jezelf te begrijpen. Focussen op de ander doet emoties oplaaien.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan van conflictsituaties
Conflicten zijn beter te voorspellen dan we denken

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke conflicten kun jij verwachten op jouw stageplek? Wat zou voor een conflict kunnen zorgen?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Factoren die een rol kunnen spelen
De aanleiding van een incident ligt niet altijd bij de cliënt. In veel gevallen is het een samenspel van factoren. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Factoren die meespelen vanuit de assistent
- Houding
- Gebrek aan deskundigheid
- Communicatie

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Factoren die meespelen vanuit de organisatie
- De ruimte
- Bezetting medewerkers
- Regels

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Factoren die elkaar kunnen beïnvloeden

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke risicofactoren hebben meegespeeld op het niveau van: 1. de politie, 2. de jongeren en 3. de situatie

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesopdracht:
 1. Benoem de risicofactoren bij je cliënten die conflicten kunnen oproepen
 2.  Benoem de risicofactoren bij je organisatie die conflicten kunnen oproepen 
 3.  Benoem de risicofactoren bij jezelf die conflicten kunnen oproepen 
 4.  Wat kun je op deze drie vlakken ondernemen om de risicofactoren te verminderen?     

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie?!

Slide 17 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies