Stoffen en Zuivere stoffen en mengsels

Een stofeigenschap is een eigenschap waaraan je
A
stoffen kunt herkennen
B
stoffen van elkaar kunt onderscheiden
C
Beide antwoorden zijn goed
D
Beide antwoorden zijn fout
1 / 29
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Een stofeigenschap is een eigenschap waaraan je
A
stoffen kunt herkennen
B
stoffen van elkaar kunt onderscheiden
C
Beide antwoorden zijn goed
D
Beide antwoorden zijn fout

Slide 1 - Quizvraag

Welk van de genoemde woorden is geen stofeigenschap?
A
Geur
B
Kleur
C
Smaak
D
Neus

Slide 2 - Quizvraag

Geef een andere naam voor een gevarensymbool.
A
Pictogram
B
Kilogram
C
Instagram
D
Fotogram

Slide 3 - Quizvraag

Welke eigenschap mag je niet gebruiken voor onderzoek?
A
Smaak
B
Oplosbaarheid
C
Geur
D
Kleur

Slide 4 - Quizvraag

Welke stof is geen schoonmaakmiddel?
A
Chloorbleekmiddel
B
Campinggas
C
Ammonia
D
Azijn

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Licht ontvlambaar
B
Giftig
C
Irriterend
D
Corrosief

Slide 6 - Quizvraag

Waarom was de achtergrond van een pictogram oranje?
A
Omdat het mooi staat
B
Geen van de antwoorden is juist
C
Beide antwoorden zijn juist
D
Dan valt het direct op

Slide 7 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Milieugevaarlijk
B
Giftig
C
Corrosief
D
Explosief

Slide 8 - Quizvraag

Het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel is
A
een zuivere stof is natuurlijk
B
een zuivere stof bestaat uit meerdere moleculen
C
een zuivere stof is helder
D
een zuivere stof bestaat uit een soort molecuul

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een suspensie?
A
een zuivere stof
B
een helder mengsel tussen vloeistof en vaste stof
C
een mengsel tussen vaste stoffen
D
een mengsel met bezinksel

Slide 10 - Quizvraag

Welke stofeigenschap is hiernaast afgebeeld?
A
fase
B
oplosbaarheid
C
kookpunt
D
brandbaarheid

Slide 11 - Quizvraag

Welk begrip hoort niet bij de fase van een stof?
A
Vast
B
poeder
C
Gas
D
Vloeibaar

Slide 12 - Quizvraag

Wat is geen scheidingsmethode?
A
verdampen
B
extraheren
C
filtreren
D
zeven

Slide 13 - Quizvraag

Een oplossing herken je doordat deze altijd
A
kleurloos is
B
troebel is
C
doorzichtig is
D
gekleurd is

Slide 14 - Quizvraag

Welke kleur vlam kan een brander niet maken?
A
Kleurloos
B
geel
C
Oranje
D
Blauw

Slide 15 - Quizvraag

Je mag niet met de veiligheidsvlam verwarmen want de vlam is
A
gevaarlijk
B
roetend
C
niet heet genoeg

Slide 16 - Quizvraag

Waarmee kun je de vlam van de gasbrander heter maken?
A
met de gasknop
B
met de luchtregelschijf
C
met de voet
D
met de schoorsteen

Slide 17 - Quizvraag

In welk rijtje staat een eigenschap die er niet bij hoort?
A
Fase, brandbaarheid, kookpunt
B
Kleur, smaak, fase
C
Geur, kleur, smaak
D
Oplosbaarheid, dichtheid, smeltpunt

Slide 18 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Giftig
B
Schadelijk
C
Oxiderend
D
Explosief

Slide 19 - Quizvraag

Waaraan kun je een oplossing herkennen?
A
Een oplossing is troebel
B
Een oplossing is helder
C
Geen van beide antwoorden is goed.
D
Beide antwoorden zijn goed.

Slide 20 - Quizvraag

Welke stof bestaat niet uit 1 soort molecuul?
A
zout
B
aceton
C
suiker
D
spiritus

Slide 21 - Quizvraag

Bij extraheren scheid je de stoffen op grond van .....
A
Deeltjesgrootte
B
Kookpunt
C
Brandbaarheid
D
Oplosbaarheid

Slide 22 - Quizvraag

Welke woorden horen bij elkaar?
A
suspensie-troebel-residu
B
oplossing-troebel-helder
C
suspensie-helder-residu
D
oplossing-filtraat-troebel

Slide 23 - Quizvraag

Welk mengsel van stoffen kun je niet extraheren?
A
suiker en zout
B
zand en suiker
C
koolstof en suiker
D
hout en zout

Slide 24 - Quizvraag

Bij filtreren scheid je de stoffen op grond van .....
A
Kookpunt
B
Deeltjesgrootte
C
Brandbaarheid
D
Oplosbaarheid

Slide 25 - Quizvraag

Hoe noemen we de vaste stof die in het filter achter blijft?
A
Achterblijfsel
B
Filtraat
C
Residu
D
Doorzichtige vloeistof

Slide 26 - Quizvraag

Welke mengsel kun je niet scheiden door te filtreren?
A
zand en water
B
hout en water
C
suiker en water
D
koolstof en water

Slide 27 - Quizvraag

In welk rijtje staat geen zuivere stof?
A
koper-suiker-aceton
B
aceton-spiritus-zout
C
alcohol-kwik-ammonia
D
zout-ammonia-roet

Slide 28 - Quizvraag

Hoe noemen we de vloeistof waarin een vaste stof oplost?
A
Opgeloste stof
B
Oplossing
C
Oplosbaarheid
D
Oplosmiddel

Slide 29 - Quizvraag