Stoffen en Zuivere stoffen en mengsels

Een stofeigenschap is een eigenschap
A
waaraan je stoffen kunt herkennen
B
waar je stoffen van elkaar kunt onderscheiden
C
Beide antwoorden zijn goed
D
Beide antwoorden zijn fout
1 / 30
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Een stofeigenschap is een eigenschap
A
waaraan je stoffen kunt herkennen
B
waar je stoffen van elkaar kunt onderscheiden
C
Beide antwoorden zijn goed
D
Beide antwoorden zijn fout

Slide 1 - Quizvraag

Welk van de genoemde woorden is geen stofeigenschap?
A
Geur
B
Kleur
C
Smaak
D
Neus

Slide 2 - Quizvraag

Geef een andere naam voor een gevarensymbool.
A
Pictogram
B
Kilogram
C
Instagram
D
Fotogram

Slide 3 - Quizvraag

Bij welke eigenschap moet je onderzoek doen?
A
Smaak
B
Oplosbaarheid
C
Geur
D
Kleur

Slide 4 - Quizvraag

Welke stof is geen schoonmaakmiddel?
A
Chloorbleekmiddel
B
Campinggas
C
Ammonia
D
Azijn

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Licht ontvlambaar
B
Giftig
C
Irriterend
D
Corrosief

Slide 6 - Quizvraag

Waarom was de achtergrond van een pictogram oranje?
A
Omdat het mooi staat
B
Geen van de antwoorden is juist
C
Beide antwoorden zijn juist
D
Dan valt het direct op

Slide 7 - Quizvraag

Bij welke stofeigenschap maak je niet direct gebruik van je zintuigen?
A
Smaak
B
Geur
C
Kleur
D
Oplosbaarheid

Slide 8 - Quizvraag

Wat is geen veiligheidsmaatregel voor iemand die met corrosieve gootsteenontstopper werkt?
A
Handschoenen aandoen
B
Veiligheidsbril dragen
C
Beschermde kleding
D
Haarnetje op

Slide 9 - Quizvraag

Welke stofeigenschap is hiernaast afgebeeld?
A
fase
B
oplosbaarheid
C
kookpunt
D
brandbaarheid

Slide 10 - Quizvraag

Welk begrip hoort niet bij de fase van een stof?
A
Vast
B
poeder
C
Gas
D
Vloeibaar

Slide 11 - Quizvraag

Welk woord is geen zintuig?
A
Geur
B
Mond
C
Oren
D
Ogen

Slide 12 - Quizvraag

Welk item staat normaal gesproken niet op het etiket van gevaarlijke stoffen?
A
Om welke stof het gaat
B
Wat de concentratie is
C
Een waarschuwing in woorden
D
Hoe je aan de stof moet ruiken

Slide 13 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Milieugevaarlijk
B
Giftig
C
Corrosief
D
Explosief

Slide 14 - Quizvraag

Wat is geen veiligheidsmaatregel voor iemand die vetvlekken uit een broek haalt met wasbenzine?
A
Handschoenen aan
B
Werken in ruimte die goed is geventileerd
C
Buiten gaan werken
D
Vuur in de buurt uitdoen

Slide 15 - Quizvraag

Welke stofeigenschap behoort tot een andere groep?
A
Dichtheid
B
Kleur
C
Brandbaarheid
D
Smeltpunt/kookpunt

Slide 16 - Quizvraag

Wat geven H-zinnen aan?
A
Geen van de antwoorden is juist
B
Voor welk gevaar je moet oppassen
C
Welke veiligheidsmaat-regelen je moet nemen
D
Voor welke stoffen je moet oppassen

Slide 17 - Quizvraag

In welk rijtje staat een eigenschap die er niet bij hoort?
A
Fase, brandbaarheid, kookpunt
B
Kleur, smaak, fase
C
Geur, kleur, smaak
D
Oplosbaarheid, dichtheid, smeltpunt

Slide 18 - Quizvraag

Welke zin is geen P-zin?
A
Niet roken
B
Bij inslikken een arts raadplegen
C
Licht ontvlambaar
D
Buiten bereik van kinderen bewaren

Slide 19 - Quizvraag

Wat betekend het gevarensymbool hiernaast?
A
Giftig
B
Schadelijk
C
Oxiderend
D
Explosief

Slide 20 - Quizvraag

Waaraan kun je een oplossing herkennen?
A
Een oplossing is troebel
B
Een oplossing is helder
C
Geen van beide antwoorden is goed.
D
Beide antwoorden zijn goed.

Slide 21 - Quizvraag

Welke stof bestaat niet uit 1 soort molecuul?
A
zout
B
aceton
C
suiker
D
spiritus

Slide 22 - Quizvraag

Bij extraheren scheid je de stoffen op grond van .....
A
Deeltjesgrootte
B
Kookpunt
C
Brandbaarheid
D
Oplosbaarheid

Slide 23 - Quizvraag

Welke woorden horen bij elkaar?
A
suspensie-troebel-residu
B
oplossing-troebel-helder
C
suspensie-helder-residu
D
oplossing-filtraat-troebel

Slide 24 - Quizvraag

Welk mengsel van stoffen kun je niet extraheren?
A
suiker en zout
B
zand en suiker
C
koolstof en suiker
D
hout en zout

Slide 25 - Quizvraag

Bij filtreren scheid je de stoffen op grond van .....
A
Kookpunt
B
Deeltjesgrootte
C
Brandbaarheid
D
Oplosbaarheid

Slide 26 - Quizvraag

Hoe noemen we de vaste stof die in het filter achter blijft?
A
Achterblijfsel
B
Filtraat
C
Residu
D
Doorzichtige vloeistof

Slide 27 - Quizvraag

Welke mengsel kun je niet scheiden met de scheidings-
methode filtreren?
A
zand en water
B
hout en water
C
suiker en water
D
koolstof en water

Slide 28 - Quizvraag

In welk rijtje staat geen zuivere stof?
A
koper-suiker-aceton
B
aceton-spiritus-zout
C
alcohol-kwik-ammonia
D
gips-motorolie-krijt

Slide 29 - Quizvraag

Hoe noemen we de vloeistof waarin een vaste stof oplost?
A
Opgeloste stof
B
Oplossing
C
Oplosbaarheid
D
Oplosmiddel

Slide 30 - Quizvraag