Formules Excel

Formules Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren.
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Intersectoraal D&PMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Formules Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren.

Slide 1 - Tekstslide

Om te beginnenTip: je kunt de naam van de cellen typen, maar je kunt ze ook 
selecteren met de muis.

Slide 2 - Tekstslide

Optellen en aftrekken 
= B1+B2+B3+B4+B5 <enter>   
Handig: de geselecteerde cellen in je formule 
hebben hetzelfde kleurtje als op je werkblad.

of een snellere manier bij b.v. een grote lijst
= SOM(B1:B5) <enter> De dubbele punt betekent 
hier tot en met

Aftrekken: = C1-C2-C3-C4-C5 <enter>Slide 3 - Tekstslide

Vermenigvuldigen     
Bij het vermenigvuldigen moet je gebruik maken van het * teken.
Werkwijze:
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet worden.
(In het voorbeeld hiernaast: D4).
• Typ het volgende in: =B4*C4
• Klik op <enter>


Slide 4 - Tekstslide

Functie gemiddelde    
Het berekenen van een gemiddelde kan op meerdere manieren.
Manier 1:
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet worden.
(In het voorbeeld hiernaast: B10).
• Typ het volgende in: =(B5+B6+B7+B8+B9)/5
• Klik op <enter>


Slide 5 - Tekstslide

 =icoontje voor ‘Functie invoegen’

Slide 6 - Tekstslide

Functie minimum  
De functie minimum geeft als resultaat het kleinste 
getal in een lijst met waarden.
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B11).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MIN (of: minimum)
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 7 - Tekstslide

Functie maximum 
De functie maximum geeft als resultaat het 
grootste getal in een lijst met waarden. 
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B12).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MAX
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 8 - Tekstslide

BTW of korting berekenen

In Excel is het heel eenvoudig om de BTW of korting te berekenen. 
Maar voordat je kunt uitrekenen wat er wordt gevraagd, lees je eerst de theorie door!

Slide 9 - Tekstslide

Korting / BTW berekenen
Vergeet het % teken niet!

Slide 10 - Tekstslide

 BTW berekenenVergeet het % teken niet!

Slide 11 - Tekstslide

BTW
Prijs exclusief 
BTW

Slide 12 - Tekstslide

BTW
Prijs inclusief
BTW

Slide 13 - Tekstslide

Sorteren

Slide 14 - Tekstslide

Filteren

Slide 15 - Tekstslide

Grafieken maken 1


Selecteer de gegevens waarvan 
je een grafiek wilt maken, b.v.:

Slide 16 - Tekstslide

Grafieken maken 2

Slide 17 - Tekstslide

Grafieken maken 3

Slide 18 - Tekstslide

Grafieken maken 4 - grafiektitel

Slide 19 - Tekstslide

Grafieken maken 5 - astitel

Slide 20 - Tekstslide

Grafieken maken 6 - legenda

Slide 21 - Tekstslide

SNELTOETSEN

Slide 22 - Tekstslide

SNELTOETSEN

Slide 23 - Tekstslide

Tabelranden

Slide 24 - Tekstslide

Oefening baart kunst!

Slide 25 - Tekstslide