Formules Excel

Werken met Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren. 

Hoe handig is dat!!
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Intersectoraal D&PMiddelbare schoolvmbo b, k, gLeerjaar 3,4

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Werken met Excel
Excel is een rekenprogramma. 
Het programma kan 
zelf berekeningen uitvoeren. 

Hoe handig is dat!!

Slide 1 - Tekstslide

Om te beginnen

Slide 2 - Tekstslide

Niet vergeten!     
Een Excel-formule begint altijd met     
Klaar met de formule? 
Na ENTER voert Excel de berekening uit
         
      Dus:              < formule>                   

Slide 3 - Tekstslide

Optellen en aftrekken - 1
Gebruik bij het optellen van korte lijsten 
of verschillende cellen deze formule. 
Ga op de cel staan (hier B10) waar 
het antwoord, de som van alle getallen 
moet komen en gebruik deze formule:
= B4+B5+B6+B7+B8   

Aftrekken:
=B5-B6-B7-B8  <enter>

Slide 4 - Tekstslide

Optellen en aftrekken - 1
In plaats van de celnaam te typen, kun je ze ook 
met je linker muisknop één voor één selecteren
Handig, want de geselecteerde cel krijgt 
dezelfde kleur als de celnaam. 

Deze manier kun je ook gebruiken als de getallen b.v. niet onder elkaar staan (b.v. tel alle subtotalen bij elkaar op).

Slide 5 - Tekstslide

Optellen en aftrekken - 2
Gebruik  bij het optellen van lange lijsten 
van getallen die onder elkaar staan
deze kortere formule, dat scheelt tijd.  
Ga op de cel staan waar het antwoord, de som 
van alle getallen, moet komen 
en gebruik deze formule:
=som(B5:B9)   

Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)

Slide 6 - Tekstslide

Vermenigvuldigen    * 
Je wilt uitrekenen hoeveel 37 keer 9  is.  
Vermenigvuldigen  in Excel doe je zo:
Ga op de cel staan (hier D4
waar het antwoord moet 
komen en gebruik 
deze formule:
=som(B5:B9)   

Slide 7 - Tekstslide

Functie gemiddelde - 1 
In Excel is dit het deelteken:    /
Om het gemiddelde te berekenen 
tel je alles bij elkaar op en deel je het 
door het aantal dagen. 

Je kunt deze formule gebruiken:
=(B5+B6+B7+B8+B9)/5  


Slide 8 - Tekstslide

Functie gemiddelde - 2
Ga op de cel staan waar het antwoord, 
het gemiddelde moet komen. 

Gebruik deze korte formule, 
die je kent van optellen: 
=gemiddelde(B5:B9) 

Het hoeft niet met hoofdletters, dat doet Excel vanzelf :-)

Slide 9 - Tekstslide

Functie minimum  
De functie minimum geeft als resultaat het kleinste 
getal in een lijst met waarden.
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B11).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MIN (of: minimum)
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 10 - Tekstslide

Functie maximum 
De functie maximum geeft als resultaat het 
grootste getal in een lijst met waarden. 
• Klik op de cel waar het antwoord weergegeven moet 
worden. (In het voorbeeld hiernaast: B12).
• Klik op het icoontje voor ‘Functie invoegen’
• Kies de functie MAX
• Zorg dat het cellenbereik goed staat (B5:B9)

Slide 11 - Tekstslide

BTW of korting berekenen
In Excel is het heel eenvoudig om de BTW of korting te berekenen. 
Het % teken doet namelijk het werk!

Maar voordat je kunt uitrekenen wat er wordt gevraagd, 
lees je eerst de theorie door!

Slide 12 - Tekstslide

 BTW of korting berekenen
Gebruik dezelfde
teken als bij
vermenigvuldigen: *

BTW  of korting
berekenen in ExceL 
is eenvoudig, maar 
vergeet nooit
het %-teken!
(zie kolom D hiernaast)


Slide 13 - Tekstslide

 BTW berekenen
Prijs exclusief = 100 %
Prijs inclusief BTW = 121 %  (of 109%)
BTW = 21 % -   (9%-)

Slide 14 - Tekstslide

BTW uit de prijs berekenen

De prijs inclusief BTW is 
altijd meer dan 100%. 
Dit komt omdat de prijs 
van een product 100% is 
plus de BTW van 9% of 21%.
Dus: 
Prijs inclusief BTW = 121 % 
BTW = 21 % - 
Prijs exclusief = 100 %        

Slide 15 - Tekstslide

Tabelranden

Slide 16 - Tekstslide

Sorteren
  • alfabetisch
  • op nummer

Slide 17 - Tekstslide

Filteren

Slide 18 - Tekstslide

Grafieken maken 1


Selecteer de gegevens waarvan 
je een grafiek wilt maken, b.v.:

Slide 19 - Tekstslide

Grafieken maken 2

Slide 20 - Tekstslide

Grafieken maken 3

Slide 21 - Tekstslide

Grafieken maken 4 - grafiektitel

Slide 22 - Tekstslide

Grafieken maken 5 - astitel

Slide 23 - Tekstslide

Grafieken maken 6 - legenda

Slide 24 - Tekstslide

Oefening baart kunst!

Slide 25 - Tekstslide

Handleiding in Dubbelklik


Bekijk ook de filmpjes met uitleg!

Slide 26 - Tekstslide

Oefenen in Dubbelklik

Slide 27 - Tekstslide