VT Ouderenzorg MV les 8 en 9 (herhalingsles)

VT ouderenzorg MV
Week 8 en 9

Herhaling
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
pathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

VT ouderenzorg MV
Week 8 en 9

Herhaling

Slide 1 - Tekstslide

Onderwerpen
Week 1: Pathologie - Zintuigen en temperatuur
  
Week 2: Pathologie -  Bewegingsstelsel

Week 3: Pathologie -  Circulatiestelsel deel 1

Week 4: Pathologie - Zenuwstelsel


Week 5: Pathologie -  Circulatiestelsel deel 2

Week 6: Pathologie -  Urinewegstelsel en Circulatiestelsel deel 3

Week 7: Pathologie -  Ademhalingsstelsel
 Slide 2 - Tekstslide

Week 1: zintuigen en temperatuur
 • Visusproblemen (Cataract, glaucoom, presbyopie, retinopathie,
   maculadegeneratie)
 • Evenwichts- en gehoorproblemen (Tinnitus, vertigo, ziekte van Ménière)
 • Onderkoeling bij ouderen
 • Oververhitting bij ouderen
 • Eczeem
 • Decubitus 
 • Smetplekken

Slide 3 - Tekstslide

Oogaandoeningen
            Cataract (staar)                      Presbyopie (ouderdomsverziendheid)                 Glaucoom                                       Retinopathie                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           Maculadegeneratie
 • Oorzaken?
 • Gevolgen?
 • Behandelingen?  

Slide 4 - Tekstslide

Gehoor / evenwicht 
 • Oorzaak

 • Gevolgen voor het gehoor

 • Behandeling

Vertigo
Tinnitus
Ziekte van Ménière

Slide 5 - Tekstslide

Week 1
Tinnitus                                                                                                                    Vertigo (draaiduizeligheid)              Psoriasis
                                                     oorzaken, gevolgen en behandeling                                                                     Oorzaken                      
                                                                                                                                                                                                      Symptomen
                                                                                                                                                                                                      BehandelingZiekte van Ménière                                                                                                                                                       Onderkoeling en oververhitting 


                                                  Aanvallen van draaiduizelingen                                       Symptomen
                                                  Slechthorendheid                                                                  Behandeling
                                                  Oorsuizen


Slide 6 - Tekstslide

Week 2: bewegingsstelsel
  - Reumatoïde artritis
  - Artrosis deformans
  - Jicht
  - Collumfractuur
  - Osteoporose

Slide 7 - Tekstslide

Reuma
Artrosis deformans (slijtage, degeneratie van het kraakbeen)                                              Reumatoïde Artritis (auto-immuunziekte)Osteoporose (botontkalking)                      Jicht                                                                              Collumfractuur

Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 8 - Tekstslide

Week 3: Circulatiestelsel deel 1
  - Atherosclerose
  - Claudicatio Intermittens
  - Varices
  - Arterieel/veneus ulcus

Slide 9 - Tekstslide

Bloedvaten
Atherosclerose (slagaderverkalking)                                                          Hypertensie (hoge bloeddruk)
                                                                                  Risicofactoren?
                                                                                   Kan leiden tot?
Claudicatio Intermittens (etalagebenen)


                                                                                                                             Varices
                                                                                                                       Spataderen                                                                            Arterieel/veneus ulcus
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 10 - Tekstslide

Week 4: zenuwstelsel
  - CVA
  - TIA

Slide 11 - Tekstslide

CVA - TIA
                                                                                                                                                                                       Verschil CVA?TIA
                                                                                                                                                                                       Verschil bloedding/ infarct
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                            risicofactoren                                                                 symptomen

                                                                                                                                                      behandeling
                                                                                                                                                      acute en latere fase

Slide 12 - Tekstslide

week 5: circulatiestelsel deel 2
  - Hypertensie (Korte herhaling hypertensie)
  - Acuut coronair syndroom
  - Stabiele angina pectoris
  - Ventrikel hypertrofie
  - Decompensatie cordis

Slide 13 - Tekstslide

Hartaandoeningen
Angina pectoris (gedeeltelijke afsluiting)                                             Acuut coronair syndroom (hartinfarct en instabiele AP)
Stabiel en instabiel  

        Ventrikel hypertrofie                                                                           decompensatio cordis 
                                                                                                                                     hartfalen
                                                                                                                                links en rechts
  
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 14 - Tekstslide

Week 6 circulatiestelsel deel 3 en urinewegstelsel
  - Ischemie
  - Amputatie
  - Nierstenen
  - Nierinsufficiëntie

Slide 15 - Tekstslide

Doorbloeding en nieren
Ischemie                                                                                                                                                      Nierinsuffiecientie 
                                                                                                                                                                         Acuut en chronischAmputatie                                                                                                                                                             nierstenen
Oorzaak
Diagnose
Symptomen
Behandeling

Slide 16 - Tekstslide

Week 7: ademhalingsstelsel
- COPD

Slide 17 - Tekstslide

COPD
Verschil chronische bronchitis en longemfyseem                                                         symptomen
                                                                                                             diagnostiek

                                                                                                                                                                                                 oorzaken
                                                                                                                                                                                                 behandeling

Slide 18 - Tekstslide

Bingo!
Jicht
THP
Artrose
Claudicatio Intermittens
ECG
Atherosclerose
Kleine hersenen/ cerebellum
CVA
Hartinfarct
Kransslagader
Aorta
Glaucoom
Psoriasis
Dehydratie
Ziekte van Ménière
Cataract
Hemianopsie
Dialyse
Nierstenen
Fantoompijn
Dexa-scan
Middenrif/ diafragma
Longemfyseem
Sputum
Longen

Slide 19 - Tekstslide

Bingo!
Retinopathie
Presbyopie
Gele vlek
Tinnitus
Reumatoïde artritis
Osteoporose
Urinezuurkristallen
Bovendruk/ systolische druk
Varices
Onderdruk/ diastolyische druk
Veneus ulcus
Arterieel ulcus
FAST
Afasie
Stabiele angina pectoris
Instabiele angina pectoris
Trombolyse
Dotterbehandeling
Diabetes Mellitus
Koliekpijn
Lis van Henle
Urineleider
Chronische bronchitis
Longblaasjes
FEV1max

Slide 20 - Tekstslide

Spel: 30 seconds
 • Begrippen uit de lessen van week 1 t/m 7
 • 1 woord per kaartje
 • 2 teams
 • 1 teamlid omschrijft het woord dat op het
    kaartje staat
 • De rest van het team probeert het woord te raden
 • 30 seconden de tijd
 • Team met de meeste kaartjes is de winnaar
timer
0:30

Slide 21 - Tekstslide

Succes met de toets!!

Slide 22 - Tekstslide