§3.1: de overheid of mensen zelf? (2023)

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maatschappijleer
Nederlands
Kunst beeldend
Geschiedenis

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

spieghel historiael
van Maerlant baseerde zijn geschiedverhaal op de alg encyclopedie van de 13e eeuwse domincaan Vincent van Beauvais maar hij vertaalde vooral de delen over de wereldse geschiedenis en schreef zijn verhaal voor leken.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbinding
tussen literatuur en onze dagelijkse werkelijkheid
tussen verschillende
vakken
tussen verschillende personen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie ontmoet Alphonse?

Slide 7 - Woordweb

Alphonse ontmoet veel verschillende mensen uit allerlei lagen van de samenleving en zelfs van buiten de samenleving.

In welke laag van de samenleving zitten deze mensen?


armoede in België bestaat!
😒🙁😐🙂😃

Slide 8 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

armoede in Nederland bestaat!
😒🙁😐🙂😃

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze groepen vinden we ook terug in de Nederlandse samenleving

rijk, arm, middenklasse en villawijk
er bestaat grote sociale ongelijkheid in Nederland
waaruit blijkt
sociale ongelijkheid?

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Armoede in Nederland bestaat.
grijpt de overheid doeltreffend in?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten: wie heeft wel en wie niet rechten

Voordeel: gelijkheid
Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Markt

zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

Voordeel: keuzevrijheid
Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Particulier initiatief

Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tot welk onderdeel van de welfare triangle zou een persoon als Alphonse zou zich het meest aangetrokken voelen, volgens jou en waarom?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

de verzorgingsstaat lost sociale ongelijkheid op!
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke stroming past bij OVERHEID als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke stroming past bij MARKT als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke politieke stroming past bij PARTICULIER INITIATIEF als oplossing?
A
sociaal democraten
B
christen democraten
C
liberalen
D
populisten

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Betreft verzorging van ouderen. Wat is volgens jou de beste oplossing in de welfare triangle? Licht je antwoord toe

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies