Ondersteuning Engels - Summary of the tenses

English
The one with a whole lot of grammar
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

English
The one with a whole lot of grammar

Slide 1 - Tekstslide

English tenses
(e.g. Present Simple)

Slide 2 - Woordweb

Present Simple
Present Continuous
Present Perfect
Past Simple
Past Continuous
Past Perfect
Used to
I walk
I have walked
I used to walk
I had walked
I am walking
I walked
I was walking

Slide 3 - Sleepvraag

Present Simple = ww + s
- tegenwoordige tijd
- feit, gewoonte
- iets wat altijd, nooit of regelmatig gebeurt
- Signaalwoorden: always, never, regularly

+ They clean the house every week
- They don't clean the house every week
? Do they clean the house every week?

Let op! She, He, It (SHIT) + S
+ He cleans the house every week
- He doesn't clean the house every week
? Does he clean the house every week?Present Continuous = am/is/are + ww + ing
- tegenwoordige tijd
- op dit moment
- iets wat nu aan de gang is
- Signaalwoorden: at the moment, right now

+ They are cleaning the house right now
- They aren't cleaning the house right now
? Are they cleaning the house right now?


Slide 4 - Tekstslide

She normally .......... (to walk) to school, but today ............. (to take) the bus.

Slide 5 - Open vraag

..... your aunt ....... (to live) in Zwolle?
Yes, but she ................. (to move) to Wezep next month.

Slide 6 - Open vraag

Any questions?

Slide 7 - Tekstslide

Past Simple = ww + ed
- verleden tijd
- plaatsgevonden en afgelopen
- wanneer is belangrijk
- Signaalwoorden: last week, in 2012

+ They cleaned the house last week
- They didn't clean the house last week
? Did they clean the house last week?

Let op! Onr. ww = 2e rijtje
+ He wrote a letter to her yesterday
- He didn't write a letter to her yesterday
Did he write a letter to her yesterday?Past Continuous = was/were + ww + ing
- verleden tijd
- was in het verleden aan de gang
- in NL: 'ik was aan het ....' 


+ They were cleaning the house when I came home
- They weren't cleaning the house right now
? Were they cleaning the house right now?


Slide 8 - Tekstslide

Yesterday, I ................. (to clean) the kitchen, when the telephone .......... (to ring)

Slide 9 - Open vraag

..... they ....... (to pay attention) to the teacher?
No, they .................. (to listen). They ......... (to stop) listening after 5 minutes.

Slide 10 - Open vraag

Any questions?

Slide 11 - Tekstslide

Past Simple = ww + ed
- verleden tijd
- plaatsgevonden en afgelopen
- wanneer is belangrijk
- Signaalwoorden: last week, in 2012

+ They cleaned the house last week
- They didn't clean the house last week
? Did they clean the house last week?

Let op! Onr. ww = 2e rijtje
+ He wrote a letter to her yesterday
- He didn't write a letter to her yesterday
? Did he write a letter to her yesterday?
Present Perfect
- In het verleden begonnen en nog steeds effect/aan de gang
- wanneer staat (meestal) niet in de zin.
- Signaalwoorden: since, for

+ She has lived here since 2005
- She hasn't lived here since 2005
? Has she lived here since 2005?

Slide 12 - Tekstslide

So you work at McDonald's?
Yes, I ................... (to work) there for three years now.

Slide 13 - Open vraag

So you work at McDonald's?
No, I ................... (to work) there for three years, but I quit.

Slide 14 - Open vraag

Present Perfect
- In het verleden begonnen en nog steeds effect/aan de gang
- wanneer staat (meestal) niet in de zin.
- Signaalwoorden: since, for

have/has + volt. deelwoord (ww+ed/3e rijtje)


+ She has lived here since 2005
- She hasn't lived here since 2005
? Has she lived here since 2005?
Present Perfect Continuous
- In het verleden begonnen en nog steeds effect/aan de gang
- heeft een poosje geduurd, gebeurt voor de zóveelste keer

have/has + been + ww + ing

+ She has been watching TV for 3 hours!
- She hasn't been working since last summer.
? Has she been getting into trouble that many times?

Slide 15 - Tekstslide

Past Simple = ww + ed
- verleden tijd
- plaatsgevonden en afgelopen
- wanneer is belangrijk
- Signaalwoorden: last week, in 2012

+ They cleaned the house last week
- They didn't clean the house last week
? Did they clean the house last week?

Let op! Onr. ww = 2e rijtje
+ He wrote a letter to her yesterday
- He didn't write a letter to her yesterday
? Did he write a letter to her yesterday?
Past Perfect
- in het verleden gebeurd
- meerdere momenten in het verleden
- past perfect voor het langst geleden moment

+ They had cleaned the house before we came home
- They hadn't cleaned the house before we came home
? Had they cleaned the house before we came home?

Let op! Onr.  ww = 3e rijtje
+ He had given a speech before the protest started

Slide 16 - Tekstslide

As soon as I ______ (to finish) breakfast, I _______ (to walk) to school.

Slide 17 - Open vraag

Before they _______ (to write) to the head master, they ____ already _______ (to write) a letter to the teacher.

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Tekstslide

Used to + hele ww
- oude gewoontes
- regelmatige gebeurtenissen van vroeger die nu niet meer gebeuren

+ I used to hang out with my friends all the time.
- I didn't use to hang out with my friends all the time.
? Did you use to hang out with your friends all the time?

Let op!
+ Used to + hele ww.
- Didn't use to + hele werkwoord
? Did use to + hele werkwoord

Slide 20 - Tekstslide

What game ....... you ............... (play) when you were a child?

Slide 21 - Open vraag

No, I ..................... (have) a lot of money back in the days.

Slide 22 - Open vraag

Slide 23 - Link

Slide 24 - Tekstslide

Present Simple Passive
The man cleans the house every week -> The house is cleaned every week.
She gives him a present every year --> A present is given  to him every year.

Present simple --> am/is/are + volt. dw (3e rijtje)

Slide 25 - Tekstslide

Present Simple: Active to passive
I close the door -> The door ....

Slide 26 - Open vraag

Past Simple Passive
The teacher informed the students --> The students were informed by the teacher.
The dog bit the child --> The child was bitten by the dog.


Past simple --> was/were + volt. dw (3e rijtje)

Slide 27 - Tekstslide

Past Simple: Active to passive
She wrote a letter -> A letter ....

Slide 28 - Open vraag