Production orale en classe, le 14 juin 2021

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
- Le planning
- Les objectifs
- Un exercice de prononciation
- Les virelangues
- Un jeu des cartes
Un jeu de bouton
- Un autre jeu (si on a le temps)
- Evaluation

Slide 2 - Tekstslide

Le planning
le 14 juin et le 16 juin = Rencontrer quelqu’un
le 21 juin et le 23 juin = Acheter quelque chose
le 28 juin = Au restaurant
le 30 juin = TAALDORP

Slide 3 - Tekstslide

Les objectifs 
-  À la fin du cours, je peux reconnaître des mots concernant 'rencontrer quelqu'un'.
- À la fin du cours, je peux appliquer des mots concernant 'rencontrer quelqu'un'. 

Slide 4 - Tekstslide

ça va?
Tu parles français?
Tu as quel âge?
Comment tu t'appelles?
Tu pars quand?
ça va bien, merci!
Oui, un peu. 
J'ai 14 ans.
Je m'appelle Pierre. 
Je pars dans 3 semaines.

Slide 5 - Sleepvraag

Un exercice de prononciation

- Comment
- Tu as
- Quel
- Vacances
- Je pars
- Mes parents

Slide 6 - Tekstslide

Un exercice de prononciation 2
- L'enseignante prononce la phrase.
- Répétez cette phrase.

Slide 7 - Tekstslide

Les virelangues 

Slide 8 - Tekstslide

Je crois que je vois la croix de bois de Blois.


Ik geloof dat ik het houten kruis van Blois zie.

Slide 9 - Tekstslide

Petits pois font petit appétit. Petit à petit, petit appétit fait petit poids.


Doperwtjes geven een beetje trek. Beetje bij beetje geeft een beetje trek een beetje gewicht.

Slide 10 - Tekstslide

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.
Een jager die weet hoe hij moet jagen, moet weten hoe hij moet jagen zonder zijn hond.

Slide 11 - Tekstslide

Un exercice de compréhension écrite

- Jullie krijgen zo een leesvaardigheidsopdracht. 
- Maak deze opdracht. Je mag samenwerken maar wel op fluistertoon.
- Als je de opdracht klaar hebt, kijk je deze na met het nakijkblad op de Classroom.
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

Un jeu des cartes
- Je krijgt zo een kaartje met een vraag erop. 
- Daarna loop je door de klas.
- Als je iemand tegenkomt, stel je de vraag op het kaartje aan elkaar. 
timer
5:00

Slide 13 - Tekstslide

Un jeu de bouton
- Jullie verdelen je in twee gelijke rijen. De leerlingen die vooraan staan beginnen. 
- In het midden ligt een bal.
- De docent stelt een vraag in het Frans. De leerling die het antwoord weet pakt de bal en geeft het antwoord.
- Als het antwoord goed is, heeft dit team een punt. Als het fout is, heeft het andere team een punt. 
 

Slide 14 - Tekstslide

Un autre jeu!
- We maken zo een grote kring met twee teams.
- Op het bord wordt een 'bom' geprojecteerd. 
- De eerste leerling krijgt de bal. De docent stelt een vraag. Deze geeft antwoord op de vraag. Als deze goed is, geef je de bal door aan de buurman/buurvrouw.
- Als de bom gaat, verliest het team dat de bal vastheeft.
timer
5:00

Slide 15 - Tekstslide

Evaluatie
- Jullie krijgen zo een blaadje.
- Op het blaadje schrijf je de volgende dingen:
1. Wat vond je goed aan deze docent?
2. Wat vond je slecht aan deze docent?
3. Wat kan deze docent verbeteren?

Wees vooral eerlijk maar onderbouw je antwoord!

Slide 16 - Tekstslide

Les objectifs 
- À la fin du cours, je peux reconnaître des mots concernant 'rencontrer quelqu'un'.
- À la fin du cours, je peux appliquer des mots concernant 'rencontrer quelqu'un'. 

Slide 17 - Tekstslide

Quelle est ton opinion de la leçon?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll