Getallen

Getallen

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Getallen

Slide 1 - Tekstslide

na deze les kan je...

...rekenen met grote getallen

...rekenen met delers en veelvouden

...rekenen met prodect, qutiënt, som en verschil

...tegengestelde getallen benoemen


Slide 2 - Tekstslide

Grote getallen
Duizend    1 000  
Miljoen      1 000 000
Miljard       1 000 000 000
Biljoen       1 000 000 000 000
Biljard        1 000 000 000 000 000 

Slide 3 - Tekstslide
Biljart

Slide 4 - Tekstslide

Wat kan je hier doen?

Slide 5 - Woordweb

Delers

De delers van een getal zijn de getallen waardoor je het getal kan delen. Er moet dan een heel getal uitkomen


De delers van 12 zijn: 1, 2, 3, 4, 6 en 12

12:1=12
12:2=6
12:3=4
12:4=3
12:6=2
12:12=1

Slide 6 - Tekstslide

Veelvouden

De veelvouden van een getal zijn de getallen van de tafel van dat getal.


De eerste 5 veelvouden van 2 zijn: 2, 4, 6, 8, 10

1x2
2x2
3x2
4x2
5x2

Slide 7 - Tekstslide

Wat zijn de delers van 16?

Slide 8 - Open vraag

Wat zijn de delers van 13?

Slide 9 - Open vraag

Wat zijn de eerste 5 veelvouden van 3?

Slide 10 - Open vraag

Wat zijn de eerste 4 veelvouden van 12?

Slide 11 - Open vraag

Even of oneven

Even getallen zijn deelbaar door 2

Slide 12 - Tekstslide

Product en quotiënt


7x9=63
factor
factor
product
63:9=7
factor
factor
quotiënt
63 is het product van
de factoren 7 en 9
7 is het quotiënt van
de factoren 63 en 9

Slide 13 - Tekstslide

Som en verschil


6+35=41
factor
factor
som
99-33=66
factor
factor
verschil
41 is de som van
de factoren 6 en 35
66 is het verschil van
de factoren 99 en 33

Slide 14 - Tekstslide

De som van de factoren 6 en 3 =
A
18
B
2
C
9
D
3

Slide 15 - Quizvraag

Het quotiënt van de factoren 6 en 3 =
A
18
B
2
C
9
D
3

Slide 16 - Quizvraag

Het verschil van de factoren 6 en 3 =
A
18
B
2
C
9
D
3

Slide 17 - Quizvraag

Het product van de factoren 6 en 3 =
A
18
B
2
C
9
D
3

Slide 18 - Quizvraag

Tegengestelde

Tegengestelde getallen liggen op de getallenlijn
even ver van 0


 -3 is het tegengestelde getal van 3

is het tegengestelde getal van

8,45 is het tegengestelde getal van -8,45 

783
783

Slide 19 - Tekstslide

Priemgetallen (extra)
Een priemgetal heeft 2 delers (dus gehele getallen),
 1 en zichzelf
de eerste priemgetallen zijn: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Slide 20 - Tekstslide

Delen door 0 (extra)
Delen door nul is flauwekul.....

delen door 0 heeft geen uitkomst:
6:0= kan niet
 
7753=kanniet

Slide 21 - Tekstslide

Welke nieuwe dingen heb je
in deze les geleerd?

Slide 22 - Open vraag

Wat snap je nog niet zo goed
van deze les?

Slide 23 - Open vraag