H4 Chemische reacties hh

H4 Chemische reacties
4.1 Kenmerken van een reactie
4.2 Reactievergelijkingen
4.3 Rekenen aan reacties
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4 Chemische reacties
4.1 Kenmerken van een reactie
4.2 Reactievergelijkingen
4.3 Rekenen aan reacties

Slide 1 - Tekstslide

Faseverandering
Stoffen lijken te veranderen
maar er is geen chemische reactie.

H2O (s) --> H2O (l)

De moleculen veranderen niet!


Slide 2 - Tekstslide

Chemische reactie
Bij een chemische reactie verdwijnen de beginstoffen en worden de reactieproducten gevormd. 

Slide 3 - Tekstslide

Exotherm vs. Endotherm
Exotherm : Reactie waarbij energie vrijkomt
Endotherm : Reactie waarbij energie wordt opgenomen

Slide 4 - Tekstslide

Endotherm

Wanneer je steeds energie moet toevoegen om er voor te zorgen dat de reactie doorgaat, is de reactie endotherm.


Wanneer de energietoevoer stopt, stopt de reactie ook.

(bijv: het koken van een ei)Slide 5 - Tekstslide

Exotherm

Wanneer bij de reactie energie vrijkomt, is de reactie exotherm.

Ook wanneer je de reactie opgang moet brengen is de reactie exotherm.

(bijv: een kaars aansteken)


Alle verbrandingen zijn exothermSlide 6 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
Massa van de beginstoffen = Massa van de reactieproducten

Slide 7 - Tekstslide

Wet van behoud van massa
Er kan geen massa verschijnen of verdwijnen.

Slide 8 - Tekstslide

Reactiesnelheid factoren
  1. Soort beginstof
  2. Verdelingsgraad
  3. Concentratie
  4. Temperatuur
  5. Katalysator 

Slide 9 - Tekstslide

4.2 Reactievergelijkingen

Slide 10 - Tekstslide

Stappenplan reactievergelijking
  1. Stel reactieschema op
  2. Vervang elke stofnaam door de bijbehorende formule
  3. Stel de kloppende reactievergelijking op
  4. Controleer of de reactievergelijking klopt 

Slide 11 - Tekstslide

Reactieschema maken
Koolstof reageert met zuurstof tot koolstofmono-oxide
1: welke stof(fen) is/zijn de beginstoffen
2: welke stof(fen) is/zijn de eindproducten
Maak je reactieschema     (met + -> )

koolstof + zuurstof (g) -> koolstofmono-oxide

Slide 12 - Tekstslide

Reactievergelijking maken
Je begint met je reactieschema:
koolstof (s) + zuurstof (g) -> koolstofmono-oxide (g)

Stoffen eronder zetten
C (s) + O2 (g) --> CO (g)

Kloppend maken
2 C (s) + O2 (g) -->2  CO (g)

Slide 13 - Tekstslide

4.3 Rekenen aan reacties

Slide 14 - Tekstslide

Fe(s) + S(s) -> FeS(s)
Verhouding van de atomen is 1 : 1
Massaverhouding 55,9 : 32,1
Massa's van atomen  kun je aflezen in een periodiek systeem

Slide 15 - Tekstslide

Oefenen
Via google forms

Slide 16 - Tekstslide