The Passive (lijdende vorm)

The Passive (lijdende vorm)

Stepping Stones
Theme 3

Havo 3

1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

The Passive (lijdende vorm)

Stepping Stones
Theme 3

Havo 3

Slide 1 - Tekstslide

 Passive

Bij de lijdende vorm is het niet belangrijk wie iets doet, maar de actie is wel belangrijk. Dus wat er gebeurt.


Someone broke our kitchen window. > active
Our kitchen window was broken. > passiveSlide 2 - Tekstslide

Lijdende vorm

Het onderwerp van de zin ondergaat iets.

Het onderwerp voert de actie niet uit.


Wil je toevoegen wie/wat de actie uitvoert, dan zet je dit erachter door -by toe te voegen.


Our kitchen window was broken by a burglar.

Slide 3 - Tekstslide

Hoe maak je een passive zin?

1. De actie vooraan zetten.


2. vorm van 'to be' toevoegen.
am/are/is/was/were/be
Kijk goed in welke werkwoordtijd de zin staat.

3. Tweede werkwoord veranderen naar een voltooid deelwoord.Slide 4 - Tekstslide

Passive

am/are/is + voltooid deelwoord > tegenwoordige tijd
was/were + voltooid deelwoord > verleden tijd
have/has + been + voltooid deelwoord > present perfect
will + be + voltooid deelwoord > future


Hulpwerkwoord (can, could, must, would) + be + voltooid deelwoord

Slide 5 - Tekstslide

Examples

The door is opened.  > is + voltooid deelwoord
The shoplifter was caught.  > was + voltooid deelwoord

Expensive jewels have been stolen. > have + been + voltooid deelwoord.

The case will be heard next week. > will + be + voltooid dw
The door can be locked now. > hulpww + be + volt dw.


Slide 6 - Tekstslide

Let op!

Staat de zin in de present continuous of past continuous, dan moet je being toevoegen.


She is writing a new book.
A new book is being written.

(am/are/is + being + voltooid deelwoord)

Slide 7 - Tekstslide

Wie toevoegen

Wil je toevoegen 'wie' de actie uitvoert?

Dan kan je deze toevoegen door 'by' toe te voegen en daarna de persoon/ding achter te zetten.


The shoplifter was caught by the police.

Slide 8 - Tekstslide

Let op!
Wil je toevoegen wie de actie uitvoert
en
staat er een tijdsbepaling in de zin?
Dan komt eerste de tijd en dan de persoon.
Staat de tijd vooraan de zin, dan laat je deze zo staan.

The shoplifter was caught yesterday by the police.

Slide 9 - Tekstslide

The can ____ just recently. (is geopend)
A
was opened
B
is being opened
C
has been opened
D
is opened

Slide 10 - Quizvraag

Ideas ____ while having breakfast (worden bedacht).
A
have been created
B
are created
C
were being created
D
are being created

Slide 11 - Quizvraag

Verander naar passive:
My grandfather built this house in 1943.

Slide 12 - Open vraag

Verander naar passive:
The cleaner has cleaned the office.

Slide 13 - Open vraag

Verander naar passive:
She was writing a song at that time.

Slide 14 - Open vraag

Stappenplan passive zin

Kijk op de studiewijzer Engels > theme 3 > stappenplan passive zin maken.


In dit stappenplan staat beschreven hoe je van een active naar een passive zin gaat en hoe je de werkwoorden per tijd verandert.

Slide 15 - Tekstslide

Oefenen

Do exercises 24 on p77 of your AB.


Extra oefenen?
Slim stampen grammar 8 moeilijke opdracht.

Slide 16 - Tekstslide

Wat kan ik nog extra oefenen?

Slide 17 - Open vraag

Wat ging goed?

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Link