Nova 2.3 Voortstuwen en tegenwerken 3H/V

2.3 Voortstuwen en tegenwerken
 • Voortstuwen: Motorkracht, Spierkracht, Zwaartekracht, ..
 • Tegenwerken: Luchtwrijving, Rolwrijving, Schuifwrijving
 • Luchtwrijving hangt af van snelheid en frontaal oppervlak
 • Resulterende kracht Fres = Fvs - Ftw

1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

2.3 Voortstuwen en tegenwerken
 • Voortstuwen: Motorkracht, Spierkracht, Zwaartekracht, ..
 • Tegenwerken: Luchtwrijving, Rolwrijving, Schuifwrijving
 • Luchtwrijving hangt af van snelheid en frontaal oppervlak
 • Resulterende kracht Fres = Fvs - Ftw

Slide 1 - Tekstslide

Voortbewegen in de ruimte kost geen kracht, want er is geen weerstandskracht.
Een raketmotor zet zich af tegen
zijn eigen bradstofgassen

Slide 2 - Tekstslide

Luchtweerstand
 • Komt omdat je lucht moet wegduwen
 • frontaal oppervlakte
 • oppervlakte van voren

Slide 3 - Tekstslide

Rolweerstand
De kracht die je verliest aan het vervormen van je band en wegdek

Slide 4 - Tekstslide

Schuifweerstand
 • De schuifweerstand Fw  hiernaast wordt door het hellend vlak op de skiër uitgeoefend; de richting is evenwijdig aan het vlak en tegen-gesteld aan de bewegingsrichting.

Slide 5 - Tekstslide

Eerste wet van Newton
Als de resulterende kracht op een voorwerp 0 N is
en het voorwerp beweegt al, dan beweegt het met dezelfde snelheid verder. Staat het voorwerp stil, dan blijft het ook stilstaan.

Slide 6 - Tekstslide

Krachten op een auto
             = duwkracht
             = wrijvingskracht

De duwkracht en wrijvingskracht zijn in de tegenovergestelde richting.                      is groter dan             dus                is naar rechts.


Fduw
Fw
Fduw
Fw
Fres

Slide 7 - Tekstslide

De resultante kracht
De netto kracht die op een auto werkt

Slide 8 - Tekstslide

bereken van Luigi
A,B en C de netto kracht

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

Veranderen van richting
 • De eerste wet van Newton gaat over krachten in de richting van de beweging.
 • Als de resulterende kracht loodrecht op de beweging staat verandert alleen de richting.

Slide 12 - Tekstslide

15a. Welke kracht werkt hier vooral de beweging tegen?
A
Luchtwrijving
B
Schuifwrijving
C
Spierkracht
D
Niets

Slide 13 - Quizvraag

15b. Hoe groot is de resulterende kracht die op de slee werkt?
A
50 N
B
- 50 N
C
25 N
D
0 N

Slide 14 - Quizvraag

16a. Hoe groot is de wrijvingskracht, zolang de verhuizer duwt, maar de kist niet beweegt?
A
0 N
B
300 N
C
600 N
D
900 N

Slide 15 - Quizvraag

16b. Hoe groot is de wrijvingskracht als de verhuizer stopt met duwen?
A
0 N
B
300 N
C
600 N
D
900 N

Slide 16 - Quizvraag

16b. Hoe groot is de wrijvingskracht als de verhuizer met 900 N duwt en de kist met constante snelheid beweegt?
A
0 N
B
300 N
C
600 N
D
900 N

Slide 17 - Quizvraag

Motorkracht
Wrijvingskracht
Zwaartekracht

Slide 18 - Sleepvraag

17c. Hoe beweegt het busje?

Het busje staat stil.
Het busje beweegt met constante snelheid
Het busje versnelt.
Het busje vertraagt.
Sleep naar de goede beweging:
FA > FB
FA = FB
FA < FB

Slide 19 - Sleepvraag

Versnelt
Constante snelheid
Vertraagt
Sleep naar de goede beweging:
17d. Oliespoor van A naar B naar C naar D.
A-B
B-C
C-D

Slide 20 - Sleepvraag