Training - Formatief handelen (Verdieping)

Naam trainer
Formatief handelen
Naam school
Datum
Tekst
Verdieping
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Naam trainer
Formatief handelen
Naam school
Datum
Tekst
Verdieping

Slide 1 - Tekstslide

Klik hier voor een poster voor het model Feed up, Feedback en Feed forward 
Wat hoop je deze training te leren?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de module kun je:
 1. Het verschil tussen formatief en summatief uitleggen
 2. Uitleggen welke vijf fases bij een formatief proces terugkomen
 3. De fases van formatief handelen in een les herkennen
 4. Op cyclische wijze een formatieve les vormgeven


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training

 • Herhaling (FE) theorie
 • Uitwisselen voorbeelden
 • Pauze 
 • Bespreken plenair voorbeeld
 • Invullen FE - Zelfscan
 • Praktijkopdracht en afronding
Disclaimer
Deze module is mede tot standgekomen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling. De hoor- en werkcolleges (PowerPoint) en de online toolkit zijn gebruikt bij de totstandkoming. Hierdoor kunnen deze gelijkenissen bevatten. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik
Wat is formatief evalueren?

Slide 5 - Tekstslide

Ingaan op de volgende vragen:
 • Wat weten de docenten nog van de vorige keer?
 • Wat is ze bijgebleven?
 • Wat is de definitie van FE?
 • Hebben ze iets gelezen of ergens in verdiept?
Wat is formatief handelen?
 1. Bedenk voor jezelf wat formatief handelen inhoudt
 2. Bespreek jouw antwoord met je collega 
 3. Kom tot een gezamenlijk antwoord op de vraag 
  Wat is formatief handelen?
 4. Plenair bespreken van de antwoorden

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definitie van formatief evalueren
Black en Wiliam (2009): "Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om leerlingreacties te ontlokken, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen."

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Denk na en schrijf op: 
de vijf fases

Slide 8 - Tekstslide

Klaar? Bedenk bij iedere fase een voorbeeld vanuit je vak.
De vijf fasen van formatief handelen 
Benoem de vijf fasen van Formatief handelen
Klaar? Geef een voorbeeld uit een les per fase.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een foto van je vijf fasen

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Wie weet de verkorte cyclus nog?

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Summatief vs. formatief
 • Summatief: Beoordelen van de leerling bijv. Selecteren, classificeren, plaatsen of certificeren
 • Is het eindpunt voor leren

 • Formatief: Beoordelen van het leerproces bijv. voortgang bijhouden, ontwikkeling tav leerdoelen bijhouden, onderwijs aanpassen aan behoeftes
 • Is het startpunt voor leren

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een FE-model
Voorbeelden uitwisselen

Slide 15 - Tekstslide

Wat hebben docenten gedaan?

Format voor verzinnen
Voorbeelden
Per persoon een voorbeeld van 
formatief handelen in de les

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Pauze
Pauze

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Plenair voorbeeld
Eén voorbeeld staat vandaag centraal. We kijken hier in groepjes naar. Geef feedback op het voorbeeld: 
 • Wat vind je sterk en wat juist niet?
 • Wat maakt de les formatief? 
 • Geef drie tips om het beter  ('formatiever') te maken?


Voorbeeld
Klik hier voor het voorbeeld. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld met aanpassingen
Klik hier voor het verbeterde voorbeeld. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
 • Kies een leerdoel en één klas voor aankomende week
 • Beschrijf de vijf fases voor deze les (of lessenreeks)
 • Gebruik hiervoor het format 'Lesvoorbereidingsformulier'
 • Geef de les voor de feedbacksessie

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tussentijdse feedback
 • Maak tweetallen
 • Bespreek (de opzet van) je formatieve les
 • Geef elkaar twee of drie verbetertips
 • Verwerk één (of alle) verbetertip van je collega in je les

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Link naar het evaluatieformulier
Evalueren
Ga naar dit webformulier en vul de evaluatie in. Alvast bedankt!

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies