Internationale Handel Les 1

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieVocational Education

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat ga je leren?
 1. Wat is internationale handel?
 2. Waarom we exporteren en importeren
 3. Hoe kunnen we onze eigen economie beschermen

Slide 2 - Tekstslide

Typ woorden waar je aan denkt bij 'Internationale handel'

Slide 3 - Woordweb

Internationale handel
 • Het kopen van en het verkopen aan bedrijven in het buitenland. 

 • Internationale handel bestaat dus uit het in- en uitvoeren van goederen en diensten

Slide 4 - Tekstslide

Waarom is internationale handel voor Aruba belangrijk?

Slide 5 - Open vraag

Open economie
 • Economie die veel handel (export en import) met het buitenland heeft.

Slide 6 - Tekstslide

Heeft Aruba een open economie?
A
Ja
B
Nee

Slide 7 - Quizvraag

Voordelen van een open economie
 • Niet alles zelf doen
 • Doen wat je het best kan
 • Kiezen voor het goedkoopste

Slide 8 - Tekstslide

Op welke manier bereken je of een land veel aan internationale handel doet?
Exportqoute
&
Importqoute

Slide 9 - Tekstslide

Importqoute
Importqoute (invoerqoute): 
WAARDE VAN DE INVOER *100%
BBP
voorbeeld 
Nederland heeft een nationaal inkomen van 160 miljard. 
De invoer is 58 miljard. Bereken de importqoute?
58 : 160 x 100 =36%

Slide 10 - Tekstslide

Exportqoute
Exportqoute (uitvoerqoute): 
WAARDE VAN DE UITVOER  *100%
BBP  
voorbeeld: 
Nederland heeft een nationaal inkomen van 160 miljard.
De uitvoer is 46 miljard. Bereken de exportqoute?
46 : 160 x 100 =29%

Slide 11 - Tekstslide

De uitvoer van Nederland is 345 miljard. Het nationaal inkomen is
847 miljard. Wat is de export quote?
timer
0:30
A
40,7%
B
48,3%
C
2,5%
D
55,2 %

Slide 12 - Quizvraag

Een land met een open economie heeft een ________ importqoute
en een ________ exportqoute
A
hoge- hoge
B
lage- hoge
C
hoge- lage
D
lage- lage

Slide 13 - Quizvraag

Slide 14 - Video

Waarom internationale handel?
Exportqoute (uitvoerqoute): 
WAARDE VAN DE UITVOER X 100%
BBP  

Importqoute (invoerqoute): 
WAARDE VAN DE INVOER X 100%
BBP 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Slide 17 - Tekstslide

Handelsprotectie is:
A
bescherming van goede handelsrelaties
B
heel gevaarlijk, niet doen!
C
bescherming van de eigen economie

Slide 18 - Quizvraag

In- en uitvoer zonder belemmeringen
A
vrijhandel
B
protectie

Slide 19 - Quizvraag

Vrijhandel
Een vrij verkeer van goederen en diensten tussen verschillende landen

Slide 20 - Tekstslide

Voordelen van vrije handel tussen landen:
 • Landen kunnen zich specialiseren in de productie van de goederen die zij het beste/goedkoopste kunnen maken.

 • Bedrijven hebben door vrije toegang tot het buitenland een groter afzetgebied, waardoor zij kunnen profiteren van schaalvoordelen.

 • Bedrijven moeten meer concurreren met buitenlandse bedrijven, waardoor er zo efficiënt mogelijk wordt geproduceerd.


Slide 21 - Tekstslide

Protectionisme
Het beschermen van de eigen producenten tegen buitenlandse concurrentie.Slide 22 - Tekstslide

Redenen voor beperking van vrijhandel
 • Werkgelegenheid
 • Lage lonen
 • Infant industries
 • Veiligheid en gezondheid
 • Politieke verhoudingen 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link

Bedrijven of besrijfstakken die nog in de kinderschoenen staan:
Onbelemmerde invoer en uitvoer van goederen en diensten:
In land B daalt omzet in de schoenindustrie sterk vanwege de import van goedkopen schoenen.
In land C stelt men aan producten zeer hoge eisen op het gebied van het milieu.
Vrijhandel
Veiligheid en gezondheid
Infant industries
werkgelegen-heid

Slide 25 - Sleepvraag

Wat hebben we vandaag geleerd?
Internationale handel
Open economie Invoer- en uitvoerqoute
Vrijhandel en Protectionisme
Reden voor beperking van vrijhandel

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Opdracht voor de volgende les.

Slide 28 - Tekstslide