Les 1: Werken met een groeps- of handelingsplan

Goedemiddag allemaal!!
19-01-2021
Werken met een groeps- of handelingsplan.
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Goedemiddag allemaal!!
19-01-2021
Werken met een groeps- of handelingsplan.

Slide 1 - Tekstslide

Even herhalen.
ADIM les 3: ontnieten, effectief complimenteren, al het gedrag heeft een functie. 

Slide 2 - Tekstslide

Ont-niet deze zin:
Tijdens de uitleg mag je niet naar het toilet.

Slide 3 - Open vraag

Welk compliment is een effectief compliment?
A
Lekker bezig!
B
Goed gedaan!
C
Hard gewerkt!
D
Wat fijn dat jij de schriften hebt opgehaald!

Slide 4 - Quizvraag

Iedere keer dat de kinderen moeten beginnen met hun rekenwerk, moet dezelfde leerling naar het toilet.
Welke functie heeft zijn gedrag?
A
Verovering.
B
Ontsnappen.
C
Zintuiglijke input.
D
Aandacht.

Slide 5 - Quizvraag

Thema 2: Groeps-en handelingsplannen? 
2.1 Groepsplannen
2.2 verschillende groepsplannen
2.3 handelingsplannen
2.4 ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
2.5 Verdieping: ambulant begeleider 

Slide 6 - Tekstslide

Wat denk/verwacht je wat in een groepsplan zal staan?

Slide 7 - Open vraag

Groeps-en handelingsplannen 
In elke klas wordt gewerkt met groepsplannen en handelingsplannen. Groepsplannen kunnen helpen om de sociale ontwikkeling, het leren en het gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Handelingsplannen worden vaak gemaakt voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 

Slide 8 - Tekstslide

2.1 Groepsplan
Een groepsplan is een plan waarin gedetailleerd wordt beschreven waaraan in de klas gewerkt gaat worden.
De docent stelt daarbij doelen en hoelang aan deze doelen gewerkt gaat worden. 
Een groepsplan gaat vaak een week of acht mee.
De doelen worden opgesteld aan de hand van de leerdoelen die bereikt moeten worden. 

Slide 9 - Tekstslide

Het doel van een groepsplan
Direct doel: Het specifiek werken aan leerdoelen.
Grote doelen breek je op in kleine concrete leerdoelen. 
Je krijgt overzicht in wat geleerd moet worden.
Het leerproces wordt inzichtelijk gemaakt voor anderen. 

Slide 10 - Tekstslide

2.1.2 onderdelen van een groepsplan.
Kent een specifieke en systematische opbouw. 
 • Te bereiken doel
 • Inhoud en planning
 • Aanpak en methodiek
 • Organisatie
 • Monitoring en evaluatie 

Slide 11 - Tekstslide

2.1.3. Instructie
Basisinstructie: instructiegevoelige leerlingen ( de gemiddelde leerling )
Verlengde instructie: instructieafhankelijke leerlingen
Verkorte instructie: instructieonafhankelijke leerlingenSlide 12 - Tekstslide

Wat voor student ben jij? instructiegevoelig, afhankelijk of onafhankelijk. Leg uit.

Slide 13 - Open vraag

Werken aan groepsplannen
De hele dag door
Weet welke groepsplannen er zijn
 • Effectief ondersteunen
 • Behalen van doelen
Opbrengstgericht werken
 • Je hebt een duidelijk doel

Slide 14 - Tekstslide

Welke groepsplannen of handelingsplannen zijn er in jouw stageklas?

Slide 15 - Open vraag

2.2 verschillende groepsplannen.
Didactisch groepsplan
 • Cognitieve vakken: rekenen, taal, schrijven, lezen
 • Welke hoofstukken, oefeningen, etc.
Pedagogisch groepsplan
 • Soms n.a.v. een leerlingvolgsysteem of sociogram.
 • Welk pedagogisch klimaat werkt bevorderend?
 • Afspraken buitenspelen, vrije tijd in de klas 
 • Voor een leerling met ASS: consequent handelen


Slide 16 - Tekstslide

Verschillende groepsplannen
Groepsplan gedrag
 • Om gedragsproblemen te voorkomen, voor leerlingen met een speciale behoefte (passend onderwijs).
Vroegtijdig signaleren
 • Al deze groepsplannen zorgen ervoor dat problemen vroeg te signaleren zijn. 
 • Doelen kunnen tijdig bijgesteld worden. 


Slide 17 - Tekstslide

Opdracht op stage
Ga in de komende week vragen of je met de groepsplannen kan werken/meekijken. Op die manier krijg je inzicht in wat groepsplannen in de praktijk nou precies inhouden. 

Juist in deze tijd zul je online misschien de kinderen die in het groepsplan bij de instructieafhankelijke leerlingen horen extra begeleiden. Vraag je begeleider of je de plannen voor deze kinderen mag inzien. 

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk
Neem je huidige of vorige stageklas in gedachten.
Bedenk voor welke leerling jij een persoonlijk handelingsplan zou willen schrijven, waarom juist voor die leerling en wat je doelen met die leerling zouden zijn.
Zet dit op papier en mail naar Suzanne vóór vrijdag 22 januari. 
In de volgende les gaan we hiermee aan de slag. 

Slide 19 - Tekstslide

Wat is een groepsplan en wat is het doel van een groepsplan?

Slide 20 - Open vraag

Welke drie groepsplannen kennen we?

Slide 21 - Open vraag

Waarom moet jij als OA kennis hebben van groepsplannen?

Slide 22 - Open vraag

Vragen of opmerkingen?
Ter herinnering: Vergeet niet om deze week je observatieformulier en ADIM lesvoorbereiding te mailen.

s.vanderwindt@kindenonderwijsrotterdam.nl

Slide 23 - Tekstslide