Mentorles 6 P3

1 / 51
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 51 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Mentoruur les 7.6

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
- Mededelingen 
- Open dagen
- Het kwalificatiedossier (KD)
- Examen C
- Energizer: Wie ben ik?
- Aan het werkSlide 3 - Tekstslide

Mededelingen
- Voorbereiden Examen C niet volgende week maandag, maar dinsdag onder mentoruur (volgens het rooster).
- Zaterdag 2 juli afsluitende bbq in Zwaagdijk West. Tijd?
- Volgende week maandag 12.05 uur voorlichting stage 3e jaar.

Slide 4 - Tekstslide

Open dagen
* Zaterdag 9 april: InHolland Pabo Alkmaar
* Dinsdag 12 april: Ipabo Alkmaar en Amsterdam van 19-21 uur
* Dinsdag 12 april: Pedagogiek Amsterdam van 18-21 uur

Slide 5 - Tekstslide

Ben je van plan om naar een
Open dag te gaan?
A
Ja
B
Nee
C
Misschien

Slide 6 - Quizvraag

Zo ja, naar welke ga je dan?
A
I pabo Alkmaar of Amsterdam
B
In Holland Alkmaar Pabo
C
Pedagogiek
D
Anders

Slide 7 - Quizvraag

Zo nee, waarom niet?

Slide 8 - Woordweb

Zou je het leuk vinden om samen met iemand uit de klas te gaan?
A
Ja
B
Nee
C
Misschien

Slide 9 - Quizvraag

Slide 10 - Tekstslide

Een onderwijsassistent werkt alleen in het basisonderwijs.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 11 - Quizvraag

Een onderwijsassistent assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 12 - Quizvraag

Een onderwijsassistent heeft GEEN zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 13 - Quizvraag

Beroepsbeschrijving
De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Hij assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden. Hij werkt samen met de docent, maar ook met andere beroepsbeoefenaars zoals administratieve en facilitaire medewerkers. Hij heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven). Ook kan hij werkzaam zijn bij een integraal kindcentrum of een brede school waar opvang en onderwijs worden gecombineerd. Het voorbereiden en klaarzetten van activiteiten behoort ook zijn de taak. De onderwijsassistent heeft belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft hij vooral een verzorgend-pedagogische en didactische rol.

Slide 14 - Tekstslide

Wat beschrijft het KD
volgens jou?

Slide 15 - Woordweb

Heb jij het KD van jouw opleiding wel eens ingezien en ken je de inhoud?
A
ja
B
nee
C
Ik zou mij hier meer in moeten verdiepen.
D
KD? Wat is dat?

Slide 16 - Quizvraag

Kwalificatiedossiers
Kwalificatiedossiers beschrijven de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn/haar diploma te behalen. Elk dossier bevat één of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma.
 

Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.

Slide 17 - Tekstslide

Opbouw kwalificatiedossier
- Basisdeel: Het basisdeel bevat de onderdelen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
- Profieldelen: Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen.
- Keuzedelen: Met keuzedelen kan de student zijn/haar vakmanschap verbreden of verdiepen. Ze beslaan in totaal 15% van de opleidingstijd. De studielast bedraagt 240 klokuren of een veelvoud daarvan (480/720). De student doet voor ieder keuzevak examen.

Slide 18 - Tekstslide

Website SBB
- Zoek het kwalificatiedossier van Onderwijsassistent (gewijzigd 2019!)

- Lees wat het KD vraagt voor jouw opleiding in het basis- en profieldeel.

- Beantwoord de volgende vragen:
    - Wat is de volledige naam en het crebonummer van jouw opleiding?
    - Welk werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit         waarom.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

naam en
crebonummer

Slide 21 - Woordweb

Kerntaken en werkprocessen
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Bereidt de uitvoering van activiteiten voor
• Evalueert de werkzaamheden
• Inventariseert behoeften en wensen van het kind
• Ondersteunt bij verzorgende taken
• Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten
• Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen
• Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten
• Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat

Slide 22 - Tekstslide

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Werkt aan de eigen deskundigheid
• Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg

Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar
• Bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor
• Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan
• Voert lesactiviteiten uit
Uitvoeren van taken rondom de lessen
• Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
• Voert administratieve taken uit
• Voert coördinerende taken binnen de school uit
• Voert voorwaardelijke werkzaamheden uit ten behoeve van het lesprogramma

Slide 23 - Tekstslide

Welke werkprocessen vind jij het belangrijkste voor jouw beroep en leg uit waarom.

Slide 24 - Open vraag

Heb je nu meer zicht op het nut van het kwalificatiedossier?
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Examen C 
1x productbeoordeling & 3x gedragsobservatie

Slide 26 - Tekstslide

Examen C planning
- Lesweek 7.8 28 maart les 1
- Lesweek 7.9 4 april les 2
- Lesweek 7.10 11 april GO-planning maken
- 18 april 23:59 uur deadline GO-planning in Teams
- donderdag 21 april, vrijdag 22 april starten of na de meivakantie starten
- Beoordeling/verslag inleveren voor 24 juni 23.59 uur

Slide 27 - Tekstslide

Energizer: 'Wie is het?'

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Wie is het?
A
Yara
B
Noa
C
Mariem

Slide 30 - Quizvraag

Slide 31 - Tekstslide

Wie is het?
A
David
B
Sam

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Tekstslide

Wie is het?
A
Anke
B
Fleur

Slide 34 - Quizvraag

Slide 35 - Tekstslide

Wie is het?
A
Leah
B
Roos
C
Mara

Slide 36 - Quizvraag

Slide 37 - Tekstslide

Wie is het?
A
Yara
B
Lindsey
C
Abbygail

Slide 38 - Quizvraag

Slide 39 - Tekstslide

Wie is het?
A
Sven
B
Ryan
C
Robin

Slide 40 - Quizvraag

Slide 41 - Tekstslide

Wie zingt hier een Sinterklaasliedje?
A
Leah
B
Mellani
C
Anke

Slide 42 - Quizvraag

Slide 43 - Tekstslide

Wie is het?
A
Sven
B
Ryan
C
Robin

Slide 44 - Quizvraag

Slide 45 - Tekstslide

Wie is het?
A
Marleen
B
Mariem
C
Roos

Slide 46 - Quizvraag

Wie is het?
A
Lindsey
B
Dixie
C
Fleur
D
Anke

Slide 47 - Quizvraag

Slide 48 - Tekstslide

Wie is het?
A
Christy
B
Leah
C
Marleen
D
Dixie

Slide 49 - Quizvraag

Slide 50 - Tekstslide

Aan het werk .....
- LOB P7
- Ander werkSlide 51 - Tekstslide