Les 4 periode 2 bedrijfskunde Het bouwbesluit

Het Bouwbesluit
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Het Bouwbesluit

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen Bouwbesluit

Na deze les weet je:

-  Wat het bouwbesluit is.

-  Wat het doel is van het bouwbesluit.

-  Uit welke hoofdstukken het bouwbesluit bestaat

-  Globale inhoud van het bouwbesluit.

-  Wat een V&G plan is.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is volgens jou het bouwbesluit?

Slide 3 - Woordweb

Wat is het bouwbesluit (vanaf 1992)
Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ook bevat het bouwbesluit voorschriften over de staat en het gebruik van bouwwerken, Alle bouwwerken moeten aan deze voorschriften voldoen.  
Je bepaald eerst de gebruiksfunctie van een gebouw. Per gebruiksfunctie zijn alle eisen waar het onderdeel van de gekozen gebruiksfunctie aan moet voldoen specifiek omschreven. Er zijn ook vergunningsvrije bouwwerken ook dan blijven de regels van het bouwbesluit gelden. Je mag nooit in afwijking van het bouwbesluit bouwen!

De woningwet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Slide 4 - Tekstslide

De hoofdstukken van het Bouwbesluit zijn:

Hoofdstuk 1. Algemeen
Hoofdstuk 2. Technische voorschriften Veiligheid
Hoofdstuk 3. Technische voorschriften Gezondheid
Hoofdstuk 4. Technische voorschriften Bruikbaarheid
Hoofdstuk 5. Technische voorschriften Energiezuinigheid en Milieu nieuwbouw
Hoofdstuk 6. Voorschriften Installaties
Hoofdstuk 7. Voorschriften Gebruik bouwwerken open erven en terreinen
Hoofdstuk 8. Bouw- en sloopwerkzaamheden
Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen


Slide 5 - Tekstslide

 In onderstaand schema wordt aangegeven op welke wijze het besluit vanuit gebruiksfuncties eisen stelt aan bouwwerken en onderdelen daarvan. De indeling van een bouwwerk in gebruiksfuncties is bepalend voor de eisen die voor de betreffende onderdelen van dat bouwwerk gelden.
 In het schema wordt aangegeven op welke wijze het bouwbesluit vanuit gebruiksfuncties eisen stelt aan bouwwerken en onderdelen daarvan. De gebruiksfunctie die het bouwwerk heeft is bepalend voor de eisen die voor de betreffende onderdelen van dat bouwwerk gelden.

Slide 6 - Tekstslide

Overheid en Bouwbesluit

De overheid is verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en bescherming tegen gevaar van haar inwoners. Daarom gelden er bouwregels voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen. Om te kunnen toetsen of er voldaan is aan die bouwregels moet de eigenaar voor de bouw een omgevingsvergunning hebben. Vroeger heette dat een bouwvergunning.

Slide 7 - Tekstslide

De opdrachtgever bepaald de gebruiksfunctie. In een gebouw kunnen verschillende soorten of gelijksoortige gebruiksfuncties zijn opgenomen.
 Bijvoorbeeld een winkelcentrum (winkelfunctie) met daarboven gelegen woningen (woonfunctie) of een kantoor (kantoorfunctie) met een kantine (bijeenkomstfunctie), een opslagruimte (industriefunctie) en een fitnesscentrum (sportfunctie). Constructies, bouwdelen en ruimten die deel uitmaken van die gebruiksfuncties moeten voldoen aan alle eisen die het bouwbesluit daarvoor aan die gebruiksfuncties stelt. Wanneer voor hetzelfde onderwerp verschillende eisen worden gesteld, geldt altijd de zwaarste eis. Een voorbeeld van een multifunctionele ruimte die voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, een sportzaal die ook  voor het houden van tentoonstellingen en het afnemen van schriftelijke examens wordt gebruikt. De sportzaal moet dan, naast de eisen voor een sportfunctie, ook voldoen aan alle eisen die gelden voor een bijeenkomstfunctie (tentoonstellingen) en een onderwijsfunctie (schriftelijke examens). Ook hier geldt de zwaarste eis.

Slide 8 - Tekstslide

Bouwbesluit online https://www.onlinebouwbesluit.nl/

Slide 9 - Tekstslide

opbouw Bouwbesluit

Hoofdstuk:  Geeft het onderwerp bv.  hst 2 Veiligheid


aansturings Artikel nr:  Geeft het deelonderwerp bv 2.5 Trappen

Nota van toelichting: Geeft uitleg over het onderwerp

 Aansturingstabel: Geeft specifieke afmetingen en eisen, bv minimalen breedte trap.

Slide 10 - Tekstslide

aansturingstabel behorend bij Artikel 2.5.1 Trappen

Slide 11 - Tekstslide

Hfst 2 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de veiligheid van het te bouwen/ renoveren etc bouwwerk.
 • Constructieve veiligheid (sterkte van bouwconstructies
 • Gebruiksveiligheid (trappen, elektrische en gasinstallaties)
 • brandveiligheid (vluchtwegen)
 • sociale veiligheid (inbraakwering)

Slide 12 - Tekstslide

Hfst 3 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de gezondheid van het te bouwen/ renoveren etc bouwwerk.
 • Beperking van geluidshinder 
 • Vochtwering
 • Afvoer van afvalwater, hemelwaterafvoer, fecaliën verbrandingslucht en rook.
 • Toepassing van schadelijke materialen
 • Drink en warmwatervoorziening
 • Daglichtberekening

Slide 13 - Tekstslide

Hfst 4 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de bruikbaarheid van het te bouwen/ renoveren etc bouwwerk.
 • Toegankelijkheid gang, trappen, deuren, hellingbanen en liften
 •  aanwezigheid van verblijfsruimten
 • Aanwezigeid aanrecht en opstelplaatsen voor kook, stook en warmwatertoestellen

Slide 14 - Tekstslide

Hfst 5 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de Energiezuinigheid/milieu van het te bouwen/ renoveren etc bouwwerk.
 • Thermische isolatie
 •  Luchtdichtheid
 • De EPC (energie prestatie coëfficiënt) De EPC van je huis is bepalend voor het woning-gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming/koeling, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie je verbruikt. 
 • Circulair bouwen

Slide 15 - Tekstslide

Wat is circulair bouwen?
Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen. Van alle grondstoffen is slechts een beperkte voorraad aanwezig op aarde. Zo is bijvoorbeeld 75% van de beschikbare olie inmiddels gewonnen. Bovendien brengt het winnen van grondstoffen veel vervuiling met zich mee. Circulair bouwen gebeurd door onderstaande principes te handhaven:
 • Gebruik van natuurlijke en herbruikbare bronnen
 • Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden
 • Gebruikte materialen dienen bij een eventuele sloop weer hergebruikt te worden

Slide 16 - Tekstslide

In Hotel Jakarta in Amsterdam zien we de toekomst aan het werk: van duurzame en natuurlijke houtbouw tot en met duurzame bedrijfskleding van het personeel.
Zwolle: fietspad van gerecycled plastic met waterafvoer
Het Savannehuis in Blijdorp (2008) Het is gemaakt van natuurlijke materialen en energie wordt opgewekt door een houtsnipperkachel.
Brugbedieningscentrum Swettehûs in Leeuwarden wordt gebouwd zonder het gebruik van nieuwe grondstoffen en wordt volledig zelfvoorzienend op het gebied van energie..
Voorbeelden van circulair bouwen in Nederland
Het Biosintrum in Oosterwolde bestaat voor 80% uit natuurlijke materialen.

Slide 17 - Tekstslide

Hfst 6 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de voorzieningen van toestellen en installaties in het te bouwen/ renoveren etc bouwwerk.
 • Nu staat er nog een verplichting voor een gasinstallatie (deze verdwijnt straks uit het bouwbesluit vanwege het besluit gasloos bouwen.
 • Watervoorziening
 • Elektriciteitsaansluiting

Slide 18 - Tekstslide

Waarom gasloos bouwen?
Een woning zonder gas; nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar. Het was zelfs bij wet verplicht om nieuwbouw-huizen op het gasnet aan te sluiten. Maar nu is gasloos bouwen verplicht! Nederland is overgegaan op gasloze nieuwbouw. Dat heeft alles te maken met de ambitie van Nederland om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten. Daarmee gaat Nederland klimaatverandering tegen (milieuvriendelijk dus)

Slide 19 - Tekstslide

Hfst 7 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de bouwwerken en openbare erven en terreinen
 • Vluchtroutes,  Een trappenhuis in een flatgebouw is bijvoorbeeld altijd brandwerend gescheiden van de woningen zodat je veilig kunt vluchten
 •  Brandveilige aankleding van een gebouw, (Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand)
 • Compartimentering van gebouwen. Opdelen van een gebouw in ruimten die brandwerend van elkaar gescheiden zijn.

Slide 20 - Tekstslide

Hfst 8 van het Bouwbesluit gaat over de gestelde eisen mbt de sloop van bouwwerken.
 • Afzetten van bouwwerken,  (Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden) 
 • Gescheiden inzameling
 • Veiligheidsplan
 • Beperken van hinder voor de omgeving (bijvoorbeeld naastgelegen gebouwen moeten bereikbaar blijven)


Slide 21 - Tekstslide

V&G Plan (veiligheid en gezondheidsplan, behoord bij je vergunning zonder een door de gemeente  goedgekeurd V&G kan je niet starten)
In een V&G-plan beschrijft een opdrachtgever hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken en welke veiligheidsmaatregelen zij treffen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. 
Een V&G stel je op wanneer:
 • Meerdere werkgevers actief zijn
 • De bouw langer dan 30 dagen duurt
 • Meer dan 20 medewerkers actief zijn
 • Je te maken hebt met bijzondere gevaren zoals werken op grote hoogte, kans op verdrinking en of beknelling. 
 

Slide 22 - Tekstslide

Wat is het doel van het bouwbesluit?

Slide 23 - Open vraag

Noem minstens 3 hoofdstukken uit het bouwbesluit.

Slide 24 - Open vraag

Wanneer is een V &G plan verplicht op een bouwwerk?

Slide 25 - Open vraag

Stel in tweetallen een interview op, daarin behandel je de volgende vragen verwerk de vragen PowerPoint of in word en zorg dat je het kan voordragen aan een groep. De presentatie aanvullen met afbeeldingen
Ga naar Nu Techniek Bouw > Bedrijfskunde Bouw > Voorbereiding > Regelgeving. Je maakt een vraag en toelichting over: 
1. Het ontstaan van het bouwbesluit             2. Waar het bouwbesluit uit bestaat
3. Hoe je regels en wetgeving kan opzoeken in het bouwbesluit
4. Wanneer je vergunningsvrij mag bouwen
5. Hoe de controle op de vergunningen in zijn werking gaat
6. Wat een veiligheid en gezondheidsplan is
7. Waarom je een veiligheid en gezondheidsplan nodig hebt
8. Wanneer je een veiligheid en gezondheidsplan nodig hebt
9. Jullie stellen zelf een conclusie op waarom regelgeving zo belangrijk is
10. Je geeft aan waar je de informatie vandaan hebt gehaald.

Slide 26 - Tekstslide