inkomensongelijkheid digitaal

1 / 46
volgende
Slide 1: Video
EconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel rijker zijn de miljardairs geworden in 2020?
A
Bijna tien miljard (biljoen) dollar rijker
B
Bijna 4 miljard (biljoen) dollar rijker
C
Bijna 100 miljard (biljoen) dollar rijker
D
Bijna 20 miljard (biljoen) dollar rijker

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke bevolkingsgroepen werden het hardst getroffen door de pandemie?
A
Kleurlingen
B
Vrouwen
C
Inheemsen
D
Alle antwoorden zijn correct

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke maatregelen hebben overheden genomen om armoede tegen te gaan - volgens de tekst?
A
Fiscale voordelen geven
B
Belastingen voor de rijken
C
Belastingen voor de hele bevolking
D
Opvangcentra openen

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De Lorenz curve is een grafiek die...
A
de hoeveelheid werklozen van een land weergeeft
B
het rijkdom van een land weergeeft
C
het inkomen van een land weergeeft
D
toont hoe het inkomen van een land verdeeld wordt over de bevolking

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De afbeelding toont de mogelijke vormen die de Gausscurve kan aannemen.
Bron: Gijbels (2016)
A
Ja
B
Nee

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De twee laatste termen... 
Lorenz-curve en Gausscurve kennen jullie waarschijnlijk niet.
Maar jullie zijn niet de enigen!  
Wij gaan dat tijdens deze les ontdekken. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesonderwerpen
1. Lorenz-curve en Gini-coëfficiënt
2. Gaussverdeling en Pareto-curve
3. Toepassing: oefeningen
4. Conclusie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bron: hln.be (2021)

Kijk hoeveel Lukaku verdient. Denk na... is dit logisch? verdient de gemiddelde Belg ook zoveel?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel verdient de gemiddelde Belg volgens jou?
De gemiddelde winkelmedewerker?
De gemiddelde buschauffeur?
De gemiddelde bankbediende?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lorenz-curve
Lorenz-curve volgens Van Dale:
Bron: Van Dale (2021)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als alle inwoners van een land, voorgesteld door hun inkomen, voorbij lopen...
De parade van de dwergen en enkele reuzen (Jan Pen)
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 12 - Tekstslide

Bron foto: D'hollander R, De Bruyn D., Lowyck J. & Mestdagh J. (2019) Economix 5 - Algemene Economie, Pelckmans

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke soort inkomens ken ik?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Het inkomen wordt onderverdeeld in: 
- Economische activiteit: loon of zelfstandige activiteit
- Vermogensinkomsten
- Sociale uitkeringen
- Zwart Werk

Primair <-> Secundair
Sociale uitkeringen worden uitbetaald door de overheid, waardoor deze niet echt verdiend zijn. Dit is dus een secundaire inkomensvorm.
Zwart werk komt niet in de statistieken, waardoor het eigenlijk een vertekend vorm van de realiteit vormt! 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke inkomensvormen zijn primair en welke secundair?
Primair inkomen
Vermogensinkomsten
Sociale uitkeringen
Inkomen uit economische activiteit
Secundair inkomen
Primair inkomen

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Bron: 
D'Hollander e.a. (2019)
Lorenz-curve
België
VSA
Zuid-Afrika
De Lorenz-curve geeft het verband weer tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang, en het cumulatief percentage van de inkomens van diezelfde bevolking. De Lorenz-curve werd ontwikkeld in 1905 door Max O. Lorenz, om de inkomensverdeling weer te geven. De Lorenzcurve geeft weer hoe groot het verschil is tussen arm en rijk.

Op de horizontale as wordt de bevolking weergegeven in procenten van het totaal, waarbij de bevolking gerangschikt wordt naar inkomen: van arm naar rijk. De eerste 10% wordt gevormd door de groep met de laagste inkomens, de laatste 10% door de groep met de hoogste inkomens.

Op de verticale as het inkomen in procenten van het totaal.

Bij een volstrekt gelijk personele inkomensverdeling is de Lorenzcurve een rechte lijn van linksonder naar rechtsboven
Bron: fhamers.nl (2014)
Extra uitleg: https://www.fhamers.nl/de-lorenzcurve/
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gini-coëfficiënt
De Ginicoëfficiënt is een maatstaf voor de inkomens- of vermogensongelijkheid. De waarde van de Ginicoëfficiënt G ligt tussen 0 en 1. Bij een volkomen gelijke verdeling is G gelijk aan nul.
Als het totale inkomen (vermogen) geconcentreerd is bij één huishouden (totale ongelijkheid) dan is G gelijk aan 1. De Ginicoëfficiënt wordt berekend als de helft van het gemiddeld verschil in inkomen (vermogen) tussen huishoudens gedeeld door het gemiddeld inkomen (vermogen).
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Nederland https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/hogere-inkomens-vooral-in-randgemeenten-grote-steden/gini-coefficient 
Bron: D'Hollander (2019)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk land heeft het kleinste Gini-coëfficiënt?
A
België
B
VS
C
Zuid-Afrika

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk Voorbeeldoefening op de opdrachtenbundel. 
10 personen en hun inkomens: 
Jan        - 20000 euro
Daan     - 6000 euro
Ella        - 12000 euro
Vince    - 10000 euro
Mia        - 8000 euro
Frank    - 15000 euro
Els          - 5000 euro
Lotte     - 16000 euro
Jeroen - 10000 euro
Hanne  - 28000 euro

Wat gaan we eerst doen?
Rangschikken van laag naar hoog inkomen.
Bekijk de inkomens en denk wie het eerst komt. 
Wie komt als tweede?

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeeld: 
10 mensen en hun inkomens: 
Jan        - 20000 euro
Daan     - 6000 euro
Ella        - 12000 euro
Vince    - 10000 euro
Mia         - 8000 euro
Frank    - 15000 euro
Els          - 5000 euro
Lotte     - 16000 euro
Jeroen - 10000 euro
Hanne  - 28000 euro

In volgorde: 
Els         - 5000 euro
Daan    - 6000 euro
Mia       - 8000 euro
Vince   - 10000 euro
Jeroen - 10000 euro
Ella       - 12000 euro
Frank   - 15000 euro
Lotte    - 16000 euro
Jan       - 20000 euro
Hanne - 28000 euro

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Om het totale inkomen te bekomen tellen wij de inkomens van alle huishoudens samen.
Hoeveel bedraagt het totaal inkomen?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel percent van het totale inkomen heeft elk deciel? 
Het totaal inkomen is 130 000 euro.

De decielen berekenen we door steeds te delen door het totaal inkomen (x100). 
1.    5000 / 130000 
=0.0385 x 100
= 3.85 %

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht Lorenz-curve
Leerlingen werken in groepjes van drie
Leerlingen hebben 15 minuten om opdracht uit te werken

timer
15:00

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Lorenz-curve is een grafiek die...
A
de hoeveelheid werklozen van een land weergeeft
B
het rijkdom van een land weergeeft
C
het inkomen van een land weergeeft
D
toont hoe het inkomen van een land verdeeld wordt over de bevolking

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zegt de Gini-coëfficiënt over land?
Als het bv. 0.6 is,
is dat een goed teken?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Gauss normale verdeling
Brin: WikiWand

Slide 34 - Tekstslide

Gauss
Duitse wiskundige die stelde dat als men een bevolking op bepaalde eigenschappen test, dat ze meestal over een vast patroon verdeeld zijn over de groep: de meesten zijn middelmatig. Slechts een paar liggen aan de twee uiteinden.  
Indien de inkomensverdeling  een Gauss normale verdeling zou zijn, zouden wij dit grafiek bekomen. Meestal is dat echter niet het geval. Bij het grafiek van de meeste landen is er een afwijking naar links of rechts. 
Pareto Principe

Slide 35 - Tekstslide

Pareto was een Italiaanse econoom. In 1906 stelde hij dat in werkelijkheid 20% van de bevolking verantwoordelijk zijn voor 80% van het netto nationaal inkomen. 
Bron: www.cmo.nl - 
https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/ongelijkheid/internationale-ongelijkheid

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedrijven: 20% van de werknemers is verantwoordelijk voor 80% van de productie
Bron: autoweek.nl -
  https://www.autoweek.nl/autonieuws/artikel/tesla-fabriek-duitsland-maanden-later-dan-gepland-open/

Slide 37 - Tekstslide

30 jaar later ontdekte een ander econoom dat deze principe ook voor andere onderwerpen van toepassing zijn. 
Winkels: 20% van de producten is verantwoordelijk voor 80% van de omzet
Bron: nike.com -  https://www.nike.com/be/retail/s/nike-store-antwerp

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geneeskunde: 80% van de klachten worden veroorzaakt door 20% van de ziektes. 
Bron: reumanederland.nl -  https://reumanederland.nl/reuma/behandelingen/keuzehulp-behandeling-reumatoide-artritis/

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de oorzaken van inkomensongelijkheid?

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bron: Forbes
Best betaalde acteurs & actrices 2020

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de oorzaken van
inkomensongelijkheid?

Slide 43 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructiesPersoonlijke eigenschappen


Arbeidsmarkt-
factoren


Sociaal milieu


Vermogen
Vier Oorzaken inkomensongelijkheid

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 3: onderzoeksvraag uitwerken en oplossen in expertgroepen 

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slot: One-minute paper
Schrijf in je eigen woorden wat je geleerd hebt met betrekking tot de oorzaken van inkomensongelijkheid.

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies