H4 voortplanting V4biol1

Hoofdstuk 4 voortplanting
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4 voortplanting

Slide 1 - Tekstslide

4.1 nieuw leven
Kennen: 
- embryonale ontwikkeling
- bouw en functie voortplantingsstelsels man en vrouw

Belangrijke bronnen: bron 1, 2, 3, 5 en 6

Slide 2 - Tekstslide

Bevruchting

Slide 3 - Tekstslide

Innesteling en ontwikkeling 1e 3 maanden
Binas 86E

Slide 4 - Tekstslide

Uitwisseling tussen moeder en foetus
Binas 86E

Slide 5 - Tekstslide

Geslachtsorganen man en vrouw
Binas 86 voor bouw geslachtsorganen

Slide 6 - Tekstslide

4.2 vorming geslachtscellen
-celcyclus
- hoe geslachtscellen ontstaan

Belangrijke bronnen: 7, 8 en 9

Slide 7 - Tekstslide

Chromosomen in een cel
Bij de mens 46 verdeeld over 23 chromosomenparen.
Geslachtscellen hebben 23 chromosomen

Karyogram: Binas 70B

Slide 8 - Tekstslide

Celcyclus
Mitose = gewone celdeling. 1 cel met 46 chromosomen wordt 2 cellen met 46 chromosomen.
Meiose = reductiedeling. 1 cel met 46 chromosomen wordt 4 cellen met 23 chromosomen

Binas 76A,B en C

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

2n = 4 (diploid)
n = 2
(haploid)

Slide 11 - Tekstslide

Verschil
mitose                                                                                                       
meiose                                                                                                   

Slide 12 - Tekstslide

Man: 
1 cel vormt 4 zaadcellen

Vrouw:
1 cel vormt 1 grote eicel, de andere 3 cellen worden poollichaampjes en sterven af

Slide 13 - Tekstslide

Meiose

Binas 76C
= reductiedeling

Slide 14 - Tekstslide

Oögenese en spermatogenese
Binas 86D

Slide 15 - Tekstslide

4.3 hormonale regeling
- regulatie van vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen door hormonen

Belangrijke bronnen: 10, 11, 12! en 13

Slide 16 - Tekstslide

Start puberteit

Slide 17 - Tekstslide

Hormonale regeling menstruatiecyclus

Binas 86C

Slide 18 - Tekstslide

HCG
Humaan Chorion Gonadotropine hormoon
Wordt geproduceerd door de zygote en zorgt ervoor dat het gele lichaam in stand gehouden wordt. 
Gele lichaam produceert progesteron.

Werking progesteron: baarmoederslijmvlies intact houden (geen menstruatie) & remmen vorming LH en FSH (geen rijping follikels)

Na 3 maanden zwangerschap niet meer nodig, dan produceert de placenta progesteron

Slide 19 - Tekstslide

Hormonen bij geboorte
Moeder produceert prostaglandinen. Hierdoor trekken de spieren in de baarmoeder wat samen. Baby daalt in. Hierdoor wordt de hypofyse gestimuleerd oxytocine te produceren. Positieve feedback!

Slide 20 - Tekstslide

4.4 hulp bij zwangerschap
Kennen: 
technieken om zwangerschappen te bevorderen
manieren om tijdens de zwangerschap gezondheid van embryo/foetus te controleren

Slide 21 - Tekstslide

Kennen (naam en hoe het werkt):
IVF
ICSI
Vruchtwaterpunctie
Vlokkentest
Navelstrengpunctie
NIPT

Abortus
Kloneren

Slide 22 - Tekstslide

4.5 voorkomen van soa's en zwangerschappen
Kennen:
manieren van geboorteregeling
wat is een soa en hoe kun je die voorkomen


Slide 23 - Tekstslide

SOA's & Voorbehoedsmiddelen
Kennen: namen van SOA's, symptomen en soort (bacterie/virus), hoe veel het voorkomt

Kennen: soorten voorbehoedsmiddelen, hoe ze werken en hoe betrouwbaar ze zijn

Kennen: manieren om zwangerschappen vroegtijdig af te breken

Slide 24 - Tekstslide