4KL/Gl unit 3 grammar

repetitie    unit 3 
woorden + zinnen
who - which 
will + am/are/is going to 
bezit 's / s' / of 
bijwoorden van tijd
bezittelijke voornaamwoorden

alleen GL:    if-sentences
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

repetitie    unit 3 
woorden + zinnen
who - which 
will + am/are/is going to 
bezit 's / s' / of 
bijwoorden van tijd
bezittelijke voornaamwoorden

alleen GL:    if-sentences

Slide 1 - Tekstslide

who
which

Slide 2 - Tekstslide

who - which 

Slide 3 - Tekstslide

Who of which

Slide 4 - Tekstslide

Students ... did not apply for the field trip will not be able to come.
A
who
B
which

Slide 5 - Quizvraag

Students ... did not apply for the field trip will not be able to come.
A
who
B
which

Slide 6 - Quizvraag

Did you see the man in the news ... won a million dollars?
A
who
B
which

Slide 7 - Quizvraag

Tommy doesn't like music tracks ... have no melody at all.
A
who
B
which

Slide 8 - Quizvraag

will of am/are/is going to 

Slide 9 - Tekstslide

Will or Going to

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

plaats van het bijwoord
1  vóór het hoofdwerkwoord 
     I often eat a snack when I get home from school. 

2.  na een vorm van to be  (am/are/is/was/were)
      I  am often late for school. 

Slide 13 - Tekstslide

Bezit: 's / s' or ..... of......
Je gebruikt 's of ' achter een woord om aan te geven van wie iets is.
Bij enkelvoud: altijd 's
Bij meervoud: eindigt het woord op -s ->alleen ', bij uitzonderingen 's

Slide 14 - Tekstslide

Dus:
The cat's tail (ev)                  Those girls' pets (mv)
Charles's illustrations (ev)       The pupils' parents (mv)
Lucie's online journal (ev)        Old people's names (mv)

Als je het hebt over dingen, plaatsen of landen gebruik je ... of .....

The back of the car
The doors of the house
The cities of Ireland

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

To do! 
allesvoorengels.nl   
bezit:    's  /  s'  /  of 
bezittelijke voornaamwoorden (1 + 2)
bijwoorden van tijd 

Future    oef.  1  - 3 - 4 

Self Test afmaken - Flashback -  Fast Forward maken


Slide 17 - Tekstslide

If sentences

Als....., dan


Slide 18 - Tekstslide

If sentences
* voorwaarde :  Als je dit doet, dan gebeurt er dat. 

Hoofdzin                                              bijzin
He will feel better,                          if he takes his medicine. 
You will pass the test                    if you study hard. 


will +  hele werkwoord                 present simple  (shit-regel)


Slide 19 - Tekstslide

if sentences
Bijzin                                   hoofzin

If I see him,                       I will tell him the news. 
If you pass the test        we will take you to MacDonalds. 

Slide 20 - Tekstslide

If you (leave) now, you’ll be in time.
A
leave
B
will leave

Slide 21 - Quizvraag

Water vaporises if you (boil) it at 100°C.
A
boil
B
will boil

Slide 22 - Quizvraag

......, I will be happy
A
If he will do that
B
If he does that
C
If he did that
D
If he would do that

Slide 23 - Quizvraag

We will go to New York, ...
A
if you'll want to.
B
if you won't to.
C
if you wants to.
D
if you want to.

Slide 24 - Quizvraag


......, we will miss our flight.
A
If you will be late
B
If you are late
C
If you had been late
D
If you were late

Slide 25 - Quizvraag

If-zinnen: Which is correct?
A
He will be better at soccer, if he practises.
B
If he will practise, he is better at soccer.

Slide 26 - Quizvraag