cross

3. Zakelijke brief schrijven (lln)

Zakelijke brief
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Instructies

De zakelijke brieven worden eerst in het schrift geschreven (kladversie). Daarna typen de leerlingen de brief in Word en kunnen ze deze d.m.v. bijvoorbeeld Showbie inleveren.

De docent gebruikt een volgende les een aantal (anonieme) zakelijke brieven en toets deze in de les formatief.

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief

Slide 1 - Tekstslide

DOELEN

- Je kent de conventies voor het schrijven van een zakelijke brief


- Je kunt een zakelijke brief schrijven

Slide 2 - Tekstslide

NAKIJKEN

Opdrachten van de vorige les nakijken.


Kijk na en verbeter als dat nodig is

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 1

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 2

Slide 5 - Tekstslide

Doe oortjes in

en bekijk het volgende filmpje!


Er wordt aan de hand van een klachtenbrief uitgelegd hoe je een zakelijke brief moet schrijven.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

OPDRACHT

De volgende opdracht maak je in je schrift.


Schrijf netjes en leesbaar.

Slide 8 - Tekstslide

Lees het antwoord dat Rosa heeft gekregen.

Slide 9 - Tekstslide

Schrijf nu zelf een antwoordbrief op basis van de briefconventies. Maak voor de adressen gebruik van Rosa's brief.

Lees eerst de volgende slide, begin dan aan de brief.

Slide 10 - Tekstslide

1. Schrijf in de inleiding waarom je deze brief schrijft.

2. De gegegeven tekst is het middenstuk van de brief. Neem het antwoord op Rosa's vragen over en zorg voor een goede alineaverdeling.

3. Schrijf de slotalinea. Neem daarin één van de volgende zinnen op:


Schrijf de brief in je schrift:

 1. Schrijf in de inleiding waarom je deze brief schrijft.
 2. De gegegeven tekst is het middenstuk van de brief. Neem het antwoord op Rosa's vragen over en zorg voor een goede alineaverdeling.
 3. Schrijf de slotalinea. Neem daarin één van de volgende zinnen op:

- Ik hoop dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven.

- Ik ga ervan uit dat u hiermee voldoende informatie hebt gekregen.

- Ik ben graag bereid uw vragen te beantwoorden.

4. Schrijf een passende groet

5. Wat stuur je volgens de tekst mee? Noteer dat achter Bijlage:.

6. Controleer je tekst m.b.v. de checklist in de volgende slide.


Type de brief in Word:

7. Type de brief foutloos over in Word en lever in via Showbie.

Slide 11 - Tekstslide

CHECKLIST
 • Naam van de schrijver en de ontvanger (geadresseerde) staan boven aan de brief
 • Boven de aanhef staan plaats en datum
 • De brief begint met een beleefde aanhef en eindigt met een beleefde groet
 • In de inleiding staat wie je bent en waarom je deze brief stuurt
 • In het middenstuk (kern) staat: wat, waarom, waarover..
 • In het slot schrijf je wat je van de lezer verwacht
 • Op de juiste plekken witregels openlaten
 • Beleefd taalgebruik
 • Spreek de ander aan met 'u'
 • Alle zinnen zijn volledig en begrijpelijk en woorden zijn juist gespeld

Slide 12 - Tekstslide

DOELEN

- Je kent de conventies voor het schrijven van een zakelijke brief


- Je kunt een zakelijke brief schrijven

Slide 13 - Tekstslide