cross

Zakelijke brief schrijven - uitleg

Zakelijke brief
schrijven
1 / 6
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nederlandsvmbo g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 6 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Instructies

De zakelijke brieven worden eerst in het schrift geschreven (kladversie). Daarna typen de leerlingen de brief in Word en kunnen ze deze d.m.v. bijvoorbeeld Showbie inleveren.

De docent gebruikt een volgende les een aantal (anonieme) zakelijke brieven en toets deze in de les formatief.

Onderdelen in deze les

Zakelijke brief
schrijven

Slide 1 - Tekstslide

DOELEN

- Je kent de conventies voor het schrijven van een zakelijke brief


- Je kunt een zakelijke brief schrijven

Slide 2 - Tekstslide

Doe oortjes in

en bekijk het volgende filmpje!


Er wordt aan de hand van een klachtenbrief uitgelegd hoe je een zakelijke brief moet schrijven.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

CHECKLIST CONVENTIES
  1. Naam van de schrijver en de ontvanger (geadresseerde) 
  2. Plaats en datum
  3. Betreft
  4. De brief begint met een beleefde aanhef 
  5. In de inleiding staat wie je bent en waarom je deze brief stuurt
  6. In het middenstuk (kern) staat: wat, waarom, waarover...
  7. In het slot schrijf je wat je van de lezer verwacht
  8. Eindig e brief met een beleefde slotgroet en onderteken de brief

Op de juiste plekken witregels openlaten / beleefd taalgebruik ; spreek de ander aan met 'u' / Alle zinnen zijn volledig en begrijpelijk en woorden zijn juist gespeld

Slide 5 - Tekstslide

DOELEN

- Je kent de conventies voor het schrijven van een zakelijke brief


- Je kunt een zakelijke brief schrijven

Slide 6 - Tekstslide