KA 31: De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenlevin

KA 31: De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

KA 31: De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving 

Slide 1 - Tekstslide

Inwijding van de eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem op 20 september 1839. Collectie Rijksmuseum.


  • Hoe verandert het transport van mensen en goederen in dit schilderij?
  • Welke uitvinding maakte de komst van de trein mogelijk?
  • Op welke grondstof werkte de trein?
  • Wat veranderde de komst van de trein in Nederland?

De Canon van Nederland
1839 De eerste spoorlijn

Slide 2 - Tekstslide

Kenmerken KA 31: De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving
Verkorte versie: De industriële revolutie
Tijdvak: Tijd van Burgers en Stoommachines
Jaartallen: ca. 1800-1900
Periode: Moderne tijd
Samenleving: Van Landbouwstedelijke samenleving naar  industriële samenleving
Invalshoek: economie, sociaal
Mindmap: stoommachine, James Watt, Industriële revolutie, industriële samenleving, urbanisatie

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
Invalshoek: economie, sociaal

De leerling kan de industriële samenleving beschrijven.
De leerling kan de industriële ontwikkeling aan de hand van de textielindustrie beschrijven.
De leerling kan uitleggen waarom de industriële revolutie juist in Groot-Brittannië begon.
De leerling kan beschrijven wat er tijdens de eerste en tweede industriële revolutie veranderde.
De leerling kan economische gevolgen van de industriële revolutie benoemen. 
De leerling kan de kenmerken van een industriële samenleving benoemen. Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Test jezelf

Slide 10 - Tekstslide

Kenmerken KA 31: De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving
Verkorte versie: 
Tijdvak: Tijd van Burgers en Stoommachines
Jaartallen: ca. 1800-
Periode: Moderne tijd
Samenleving: Van Landbouwstedelijke samenleving naar  
Invalshoek: economie, 
Mindmap: 

Slide 11 - Tekstslide

a. Noem een verandering in Engeland vanaf 1750 in de landbouw die invloed had op de textielindustrie.
b. Noem twee gevolgen van deze verandering.

Slide 12 - Open vraag

a. Noem een verandering in Engeland vanaf 1750 in de mijnbouw die invloed had op de textielindustrie.
b. Noem een gevolg van deze verandering.

Slide 13 - Open vraag

Noem drie economische gevolgen van de industriële revolutie.

Slide 14 - Open vraag

Noem vier kenmerken van de industriële samenleving.

Slide 15 - Open vraag

2p Leg aan de hand van een bronelement uit dat de afbeelding past bij het KA de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.

Slide 16 - Open vraag

Enkele gegevens over de Engelse stad Manchester:
1) 1730 werden de wegen vanuit Manchester naar omliggende steden zoals naar de havenstad
Liverpool verhard.
2) Tussen 1773 en 1801 groeide het inwoneraantal van 22.481 bewoners naar 75.281 bewoners.
3) In 1781 opende Richard Arkwright de eerste op stoomkracht aangedreven textielfabriek in het
centrum van Manchester.
3p Leg bij ieder gegeven uit waardoor dit bijdroeg aan de Industriële Revolutie.

Slide 17 - Open vraag

Gebruik bron 4.
Een beweringen over de voorstellen van de commissie:
1. Uit dit voorstel blijkt dat de Britse samenleving door de industriële revolutie is veranderd.
2p Ondersteun de bewering, waarbij je telkens aangeeft welk voorstel van de commissie erbij past.

Slide 18 - Open vraag

Verdieping 
Pioniers en paupers
Het Verhaal van Nederland in de klas
 


In de negentiende eeuw beleeft Nederland de Industriële revolutie. Het is een tijd van nieuwe uitvindingen en technische vooruitgang. Maar ook van grote armoede en ellende. Is er hoop op een betere toekomst en van wie valt die te verwachten?

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Vóór de industriële revolutie
Niets gaat vanzelf
Een paar eeuwen geleden waren er nog geen fabrieken, geen machines en al helemaal geen computers. Alles wordt met de hand gemaakt. Met behulp van eenvoudig gereedschap.


Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

De eerste stoommachines
Geen handwerk maar machinewerk
De stoommachine maakte het werk in fabrieken veel makkelijker maar ook gevaarlijker. 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video