Lj2_P1_Les 1_Trappen

Trappen
Constructieleer
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Trappen
Constructieleer

Slide 1 - Tekstslide

Trappen
Leerdoel
Aan het einde van de les over trappen kan de student:
- verschillende traptype en trapvormen benoemen.
- kan de materialen waar trappen van gemaakt worden benoemen;
- weet hoe een raveling geplaats moet worden en dat deze van hout of staal gemaakt kan zijn;
- weet de eisen en voorschriften van een trap te vinden en toe te passen;
- kan de aansluitdetails van een trap uitleggen en tekenen;
- weet hoe een trap in stappen in de praktijk geplaats wordt.


Slide 2 - Tekstslide

Soorten en materiaal trappen
Onderscheid naar soort: 
    - binnentrap
    - buitentrap
    - hoofdtrap
    - vluchttrap
Materiaal: - hout
   - beton
   - natuursteen
   - staal
   - glas
   - combinaties

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Trapvormen

Slide 7 - Tekstslide

Bordestrap

Slide 8 - Tekstslide

Welke ruimte neemt een trap in
Trap met bovenkwart
Spiltrap

Slide 9 - Tekstslide

Trapgat maken

Slide 10 - Tekstslide

Eisen waaraan een trap moet voldoen
Voorop staat dat een trap functioneel moet zijn. Voor vaste trappen in
woningen gelden de volgende eisen:
maximale hoogte is ….
minimale trapbreedte is ….
maximale optrede is …..
minimale aantrede is …..
vrije hoogte is …….

Zoek dit uit op http://www.vrom.nl of www.bouwbesluitonline.nl

De breedte van de trap wordt als volgt gemeten:
als de trap van twee leuningen is voorzien, tussen de leuningen;
bij trappen met één leuning, tussen de leuning en de andere buitenkant of tussen de leuning en de wand die de trap begrenst;
bij trappen zonder leuning, tussen de buitenkanten van de trap.

Slide 11 - Tekstslide

Voorschriften

Eisen volgens het BouwBesluit

2 categorieën
A --> Woning trappen met gebruiksopp. < 500 m2
B --> Idem > 500 m2
Definitie zie bouwbesluit

Slide 12 - Tekstslide

Begaanbaarheid
De zogenaamde Hollandse formule:
2 × optrede + 1 × aantrede = 570 … 700 mm

Slide 13 - Tekstslide

Enkele benamingen:
 - achterhout
 - voorhout
 - welstuk
 - stootbord (dichte trap)
 - trapboom
 - nest
 - aantrede
 - optrede

Slide 14 - Tekstslide

Afgetekende muurboom en de lengte bepalen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Details

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Begane grond trap
Verdiepingstrap

Slide 20 - Tekstslide

Voorbeeld balustrade

Slide 21 - Tekstslide

Eisen aan balustrade

Slide 22 - Tekstslide

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Stootbord
Wel
Optrede
Welstuk
Aantrede
Trapboom
Trede
Wellat

Slide 23 - Sleepvraag

Samengevat
Verschillende trapvormen en materialen
Eisen voor een trap uit bouwbesluit
Trapgaten worden gerealiseerd d.m.v. een raveling
Optrede wordt bepaald door min. eisen uit bouwbesluit en hoogte peil tot bovenkant verdiepingsvloer.

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht
Maak de vragen over de presentatie/ Nu techniek.
Het zijn zowel open vragen als meerkeuzevragen.
Uitwerking inleveren op Teams bij opdrachten.

Slide 25 - Tekstslide

Tekenopdracht
Teken de zij-aansluitdetails van een houten steektrap met houten balklaag op het tekenblad. Voorbeeld op de volgende dia.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide