cross

Basisstof 1

Planning
Nieuw Thema - basisstof 1

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Planning
Nieuw Thema - basisstof 1

Slide 1 - Tekstslide

Hoe vonden jullie het proefwerk?

Slide 2 - Open vraag

Waar denk je aan bij de term ecologie?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoelen
1 Je kunt de invloeden op organismen indelen in biotische en abiotische factoren.
2 Je kunt de niveaus van de ecologie beschrijven.
3 Je kunt in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven.

Elk organisme is afhankelijk van zijn omgeving. Die omgeving bestaat uit andere organismen, maar ook uit levenloze factoren, zoals licht, water en lucht. Veel organismen leven samen in groepen.


Slide 4 - Tekstslide

Biotische en abiotische factoren
Abiotische en biotische factoren= Ecosysteem

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een biotische factor?
A
Alle levenloze natuur (de zon, water, etc.)
B
Alle levende natuur (de zon, water, etc.)
C
Alle levenloze natuur (voedsel, soortgenoten)
D
Alle levende natuur (voedsel, soortgenoten)

Slide 6 - Quizvraag

timer
1:30
Abiotisch
Biotisch

Slide 7 - Sleepvraag

Slide 8 - Tekstslide

Bioom
Grote gebieden met een kenmerkend klimaat


Slide 9 - Tekstslide

voedselketen 
schakel = deel van een voedselketen.

De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
De tweede schakel is altijd een planteneter. 
De derde schakel is altijd een vleeseter 

Slide 10 - Tekstslide

Voedselweb

Slide 11 - Tekstslide

In de voedselketen is aangegeven wie door wie opgegeten wordt. Wie staat er aan het eind van de voedselketen?
A
algen
B
kikker
C
vis
D
reiger

Slide 12 - Quizvraag

Biomassa
Piramide van biomassa
  • Deze piramide heeft altijd een piramidevorm
  • In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel kleiner

Slide 13 - Tekstslide

Piramide van biomassa

Slide 14 - Tekstslide

Accumulatie

Slide 15 - Tekstslide

Anna zegt: accumulatie wordt veroorzaakt door het feit dat de gifstoffen niet worden afgebroken.
Teun zegt: accumulatie wordt veroorzaakt door het feit dat in een voedselketen altijd biomassa verloren gaat.
Wie heeft gelijk?
A
Geen van beide
B
Anna
C
Teun
D
Beide

Slide 16 - Quizvraag

Huiswerk
Lezen en leren basisstof 1
Voor de volgende les basisstof 1 opdracht 1-9

Slide 17 - Tekstslide