Theme 4 lesson 3, Quantifiers (2HV)

grammar

 Quantifiers
Please make notes!
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

grammar

 Quantifiers
Please make notes!

Slide 1 - Tekstslide

Goals
- Ik weet wanneer ik:
(a) few / (a) little moet gebruiken.
- Ik weet wanneer ik: much/many moet gebruiken
- Ik weet wanneer ik:
a lot of/lots of moet gebruiken.

Slide 2 - Tekstslide

expressions of quantity 
" (a) few, (a) little, a lot of, lots of, much, many, "

Slide 3 - Tekstslide

(A) Few
A few betekent een paar (=some)
Few betekent weinig (=not many)

(A) few gebruik je bij telbare znw (countable nouns)
We need a few minutes to talk.
I have few books in my bag.

Slide 4 - Tekstslide

Telbare zelfstandige naamwoorden

NIET Telbare

zelfstandige naamwoorden

Slide 5 - Tekstslide

many
much

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

a few (een paar)
No need to hurry. I have a few minutes left.
Do you have a few cookies for me?
Peter doesn't even have a few Euros left.

Slide 8 - Tekstslide

(A) little
A little betekent een beetje (= some)
Little betekent weinig (=not much)

A little gebruik je bij ontelbare woorden (uncountable nouns)
I need a little money for tomorrow.
We have little time.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

a little (een beetje)
No need to hurry. I have a little time left.
Do you have a little money for me?
Peter doesn't even have a little water left.

Slide 11 - Tekstslide

A lot of / lots of = veel 
Telbaar & ontelbaar

She ate a lot of chocolates.
I don't have a lot of money

Slide 12 - Tekstslide

Much and many
Much and many betekenen allebei 'veel'
Much gebruik je voor dingen die niet telbaar zijn
Many gebruik je voor dingen die wel telbaar zijn

Slide 13 - Tekstslide

Grammar: Quantifiers
Some / Any

Een paar, wat
Much / many / (a lot of)
Veel
(a) few / (a) little
Een paar, een beetje, weinig

Slide 14 - Tekstslide

SOMEANY 
Gebruik je bij: 

- Bevestigende zinnen;
   I have some time left. 

- Vragen waarbij je een aanbod of       verzoek doet.

Can I get some help please?
Gebruik je bij: 

- Ontkennende zinnen;
   I don't have any brothers or sisters.

- In vraagzinnen (waarvan je niet
   het antwoord weet)

   Do you have any brothers and
   sisters?


Slide 15 - Tekstslide

niet telbare zelfstandige naamwoorden 

  • little     -weinig, bijna geen
  • a little - een beetje
  • much - veel
  • a lot / lots of - veel
telbare zelfstandige naamwoorden 

  • few - weinig, bijna geen
  • a few - een beetje, een paar
  • many -veel
  • a lot / lots of - veel
some   - enige /enkele/ een paar   (+) 
any- enige /enkele/ een paar  (-),  (?) 

Slide 16 - Tekstslide

Quiz time!
Quiz time!

Slide 17 - Tekstslide

Choose the correct quantifier:
The police arrested both/either drivers after the accident.
A
both
B
either

Slide 18 - Quizvraag

I don't have .......... time

(Quantifiers)
A
Much
B
many
C
few

Slide 19 - Quizvraag

Fergus doesn't have ......... friends.

(Quantifiers)
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 20 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

Can I get _________ milk in my coffee?
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 21 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

How ________ apples did you eat?
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 22 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

They don't eat ______ meat.
Ze eten geen vlees.
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 23 - Quizvraag

Choose the right quantifier...
She can't buy that, she has very ________money.
A
little
B
a little
C
few
D
a few

Slide 24 - Quizvraag

There were only ......... games left in the shop.
(Quantifiers)
A
A few
B
a little
C
a lot of
D
many

Slide 25 - Quizvraag

Choose the right quantifier...
Fortunately, _________ friends came to David's party.
A
little
B
a little
C
few
D
a few

Slide 26 - Quizvraag

Ik zou graag herhaling/extra uitleg willen over:
Quantifiers (a little, many, etc.)
A
Yes!
B
Nope!

Slide 27 - Quizvraag

next


examensprint 
inloggen in leermiddelen Engels

Slide 28 - Tekstslide