Theme 4 lesson 3, Quantifiers (2HV)

Welcome

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome

Slide 1 - Tekstslide

lessonplan
- Quantifiers

Slide 2 - Tekstslide

Goals
- Ik weet wanneer ik:
a few/a little moet gebruiken.
- Ik weet wanneer ik: much/many moet gebruiken
- Ik weet wanneer ik:
a lot of/lots of moet gebruiken.

Slide 3 - Tekstslide

expressions of quantity 
" (a) few, (a) little, a lot of, lots of, much, many, "

Slide 4 - Tekstslide

(A) Few
A few betekent een paar (=some)
Few betekent weinig (=not many)

(A) few gebruik je bij telbare woorden
We need a few minutes to talk.
I have few friends.

Slide 5 - Tekstslide

a few (een paar)
No need to hurry. I have a few books left.
Do you have a few cookies for me?
Peter doesn't even have a few Euros left.

Slide 6 - Tekstslide

(A) little
A little betekent een beetje (= some)
Little betekent weinig (=not much)

A little gebruik je bij ontelbare woorden
I need a little money for tomorrow.
We have little time.

Slide 7 - Tekstslide

a little (een beetje)
No need to hurry. I have a little time left.
Do you have a little money for me?
Peter doesn't even have a little water left.

Slide 8 - Tekstslide

A lot of & lots of = veel 
A lot of 
Lots of 
Telbaar & ontelbaar 

Bevestigende zinnen (+zin)
She ate a lot of chocolates. 

Ontkennende zin (-zin)
I don't have a lot of money. 
Telbaar & ontelbaar
 
Bevestigende zinnen (+zin) 
She ate lots of chocolates. 

Ontkennende zin (- zin) 
I don't have lots of money. 

Slide 9 - Tekstslide

Much and many
Much and many betekenen allebei 'veel'
Much gebruik je voor dingen die niet telbaar zijn
Many gebruik je voor dingen die wel telbaar zijn

Slide 10 - Tekstslide

Grammar: Quantifiers
Some / Any

Een paar
Much / many / (a lot of)
Veel
(a) few / (a) little

Weinig

Slide 11 - Tekstslide

Quiz time!
Quiz time!

Slide 12 - Tekstslide

Choose the correct quantifier:
The police arrested both/either drivers after the accident.
A
both
B
either

Slide 13 - Quizvraag

I don't have .......... time

(Quantifiers)
A
Much
B
many
C
few

Slide 14 - Quizvraag

Fergus doesn't have ......... friends.

(Quantifiers)
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 15 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

Can I get _________ milk in my coffee?
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 16 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

How ________ apples did you eat?
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 17 - Quizvraag

Choose the right quantifier...

They don't eat ______ meat.
A
much
B
many
C
some
D
any

Slide 18 - Quizvraag

Choose the right quantifier...
She can't buy that, she has very ________money.
A
little
B
a little
C
few
D
a few

Slide 19 - Quizvraag

There were only ......... games left in the shop.
(Quantifiers)
A
A few
B
a little
C
a lot of
D
many

Slide 20 - Quizvraag

Choose the right quantifier...
Fortunately, _________ friends came to David's party.
A
little
B
a little
C
few
D
a few

Slide 21 - Quizvraag

Ik zou graag herhaling/extra uitleg willen over:
Quantifiers (a little, many, etc.)
A
Yes!
B
Nope!

Slide 22 - Quizvraag

homework
Maken: ex. 23

Voorbereiden: 
Ex. 24+
25(talking matters nodig; blz. 235+ 237)
Study:
- Vocabulary A, Theme words, C

Slide 23 - Tekstslide