cross

Brand en brandweer

1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 13 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Project Brand BK1

Dit project maak je alleen of met zijn tweeën.


Volg de LU, dan kom je steeds filmpjes, linkjes en opdrachten tegen. Maak de opdrachten eerst in een Pages document. Aan het eind ga je je resultaten verwerken in een muurkrant. 

Slide 2 - Tekstslide

1. Woordweb
Maak een woordweb via poplet lite. Het onderwerp is brand. Waar denk je aan bij brand? Zorg dat je minimaal 20 woorden in je woordweb hebt staan. Lever in via SOM. 

Slide 3 - Tekstslide

Brand
We gaan tijdens deze lessenserie kijken naar de oorzaken van brand. Ook kijken we naar de manieren om een brand te blussen. 

Als je naar de volgende pagina gaat zie je een link waarin een artikel staat over een brand in Werkhoven. Lees het artikel en kijk het filmpje. 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

Brandweer
Je zag een filmpje van de brandweer uit jouw omgeving. De brandweer is bedoeld om branden te bestrijden (en af en toe een kat uit een boom te redden ;-) ), maar hoe doen ze dit eigenlijk? Daar kijken we met deze opdracht naar. 

Slide 6 - Tekstslide

Brand?
Wanneer brand iets eigenlijk? En hoe kun je een brand eigenlijk blussen?

Je hebt 3 dingen nodig voor een brand. En als je 1 van die 3 weghaalt, dan dooft het weer. 

Slide 7 - Tekstslide

Branddriehoek
- brandstof
- zuurstof
- ontbrandingstemperatuur

Zonder 1 van de 3 brand-voorwaarden, is verbranding niet mogelijk of stopt de verbranding.

Slide 8 - Tekstslide

Brandstof
Brandstof is (duh), een stof die kan branden ;-)

Veelgebruikte brandstoffen zijn: gas, hout, houtskool (zoals hiernaast -> ) 

Slide 9 - Tekstslide

Zuurstof
Een kaarsje heeft zuurstof nodig om te branden. 
Nou is een kaarsje een klein brandje, maar een grote brand werkt precies hetzelfde. Die heeft ook zuurstof nodig, anders gaat hij uit. 

Slide 10 - Tekstslide

Ontbrandings temperatuur

De ontbrandingstemperatuur is de temperatuur die nodig is om iets in de brand te laten vliegen. Een kaars heeft bijvoorbeeld een vlammetje nodig om te ontbranden. 

Slide 11 - Tekstslide

De branddriehoek bestaat uit
A
brandstof en ontbrandingstemperatuur
B
zuurstof, brandstof en water
C
ontbrandingstemperatuur, water en zuurstof
D
brandstof, zuurstof en ontbrandingstemperatuur

Slide 12 - Quizvraag

Als een brandstof een keer brandt, is er geen zuurstof meer nodig.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 13 - Quizvraag

Wat heb je NIET nodig voor verbranding?
A
Zuurstof
B
Koolstofdioxide
C
Ontbrandingstemperatuur
D
Brandstof

Slide 14 - Quizvraag

Als je iets wilt verbranden heb je ALLEEN brandstof nodig.
A
waar
B
niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Brand blussen
Als je een brand wilt blussen moet je dus 1 van de 3 brandvoorwaarden weghalen. 

Dus:
- Zuurstof weghalen
- Brandstof weghalen
- Temperatuur verlagen

Slide 16 - Tekstslide

Maar hoe doe je dat dan?
Zuurstof weghalen? Dan sluit je de brand af van de zuurstof in de omgeving. Bijvoorbeeld door de deksel op een potje te draaien, of door een schuimlaag op het vuur te leggen. 

Temperatuur verlagen? Door te blussen met water. 

Brandstof weghalen? Door te zorgen dat het vuur geen brandstof meer krijgt. Bijvoorbeeld door in de omgeving  bomen te kappen tijdens een bosbrand. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Welke voorwaarde werd hier weggehaald?
A
Brandstof weghalen
B
Zuurstof weghalen
C
Temperatuur verlagen

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Video

Welke voorwaarde werd hier weggehaald?
A
Brandstof weghalen
B
Zuurstof weghalen
C
Temperatuur verlagen

Slide 21 - Quizvraag

0

Slide 22 - Video

Welke voorwaarde werd hier weggehaald?
A
Brandstof weghalen
B
Zuurstof weghalen
C
Temperatuur verlagen

Slide 23 - Quizvraag

Brand in huis
Blussen lijkt handig. Maar wat moet je doen als er brand in huis of op school is? Als dat zou gebeuren (hopelijk niet), is dat vaak een te grote brand om zomaar te blussen. 

Bekijk het volgende filmpje. 


Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

2. Vluchtplan
Om tijdens brand uit school te komen hebben we vluchtplannen op de gang hangen. Zoek het vluchtplan om vanuit leerhuis A, op de stoep voor de school (afspreekpunt leerhuis A) te komen  (hangt op de gangen). 

Maak een foto van het vluchtplan. En maak een foto-route die je vanuit leerhuis A moet afleggen om op de stoep bij het bordje te komen. Loop de route dus ook echt en maak onderweg foto's. Zet daarna de foto's achter elkaar in een keynote. Je begint in AG1, en eindigd dus buiten bij het hek. Lever in via SOM. 

Slide 26 - Tekstslide

Vluchtplan op school
Welke regels worden er in het volgende filmpje besproken om veilig te vluchten?

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

3 a)Oorzaken van brand

Brand kan door verschillende oorzaken ontstaan.


De volgende link heeft het over 9 oorzaken die vaak brand veroorzaken.


Noteer deze in een pages document. 


Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Link

3 b) Bekijk het volgende filmpje
En geef antwoord op de volgende vragen:

- Wat moet je niet doen als er brand in huis is?
- Wat moet je wel doen als er brand in huis/school is?

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

4. Blussen
Er zijn verschillende blusmaterialen. In het filmpje zie je alvast hoe de blusdeken en een passende deksel werken. 

Zoek van de onderstaande blusmaterialen op hoe ze er uit zien, en hoe ze werken en wanneer je ze gebruikt.  Noteer dit in het pages document: Blusdeken, passende deksel, schuimbrandblusser, poederblusser, CO2blusser, waterhaspel en zand. 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

5. Rook
Noteer de antwoorden op de volgende vragen. 

Waarom is rook zo gevaarlijk?

Waarom is een rookmelder belangrijk?

Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Video

6. Kernpunt: vragen
- Wanneer spreken we van brand?
- Hoe ziet de branddriehoek er uit?
- Waarom kun je een vlam in de pan niet met water doven?
- Waarom is een stofexplosie zo heftig?
- Waarom is het belangrijk om brand te voorkomen of op tijd te ontdekken?
- Waarom is CO zo gevaarlijk?

Slide 37 - Tekstslide

Slide 38 - Video

7. Nood?

Wat is het bordje voor een nooduitgang?


Kopieer deze in het pages document. 


Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Brand in Wijk bij Duurstede

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Video

Brandwonden
Een van de gevolgen van brand kan brandwonden zijn. 

In het filmpje hierna zie je een meisje dat in brand heeft gestaan toen zij jong was. Ze heeft hierdoor brandwonden opgelopen. 

Slide 43 - Tekstslide

Slide 44 - Video

8. EHBO bij brandwonden
In de volgende link vind je de informatie voor het behandelen van brandwonden. 

Stel je hebt zelf een brandwond opgelopen, welke stappen moet je volgen om deze brandwond te behandelen? Noteer dit in het pages document. 

Slide 45 - Tekstslide

Slide 46 - Link

9. Flashover
Wat is een flashover?

Bekijk het filmpje en geeft antwoord op de vraag in het pages document. 

Slide 47 - Tekstslide

Slide 48 - Video

Uitwerking

Werk nu je resultaten op een muurkrant uit. 


Je mag plaatjes gebruiken, tekenen en tekst schrijven. Minimaal 1 A3tje per leerling.


Je krijgt een SO cijfer voor deze opdracht.

Slide 49 - Tekstslide