Vrijheid - lessenserie - les 2

Mijn vrijheid, jouw vrijheid
Wat betekent dat voor jou?
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Mijn vrijheid, jouw vrijheid
Wat betekent dat voor jou?

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog van de vorige keer?
- Mozes/ Moesa verhaal
- Vrijheid volgens de wet
- Beloofde land van melk & honing

Slide 2 - Tekstslide

Wat vind jij het belangrijkste aan vrijheid?

Slide 3 - Woordweb

Groepsafspraken
Iedereen deelt zijn of haar mening. Hoe gaan we dan met elkaar om?

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoel
- Aan het einde van de les weet je wat vrijheid van meningsuiting is.
- Aan het einde van de les kun je uitleggen tot hoever je een mening kunt geven.

Slide 5 - Tekstslide

Vandaag
- Wat weet je nog van de vorige keer?
- Verschillende verhalen
- Vrijheid van meningsuiting
- Groepsopdracht
- Afsluiting
- Volgende keer

Slide 6 - Tekstslide

Verschillende verhalen
Jochem, Roos en Achmed.

Slide 7 - Tekstslide

Vrijheid van meningsuiting
Mag je alles zeggen?
Wanneer wel of niet?

Slide 8 - Tekstslide

Vrijheid volgens Artikel 1
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gods- dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 

Slide 9 - Tekstslide

Groepsopdracht
- Met een groepje van vier, maak je een poster over vrijheid.

Slide 10 - Tekstslide

Afsluiting
Wat heb je deze les geleerd? Wat vond je ervan?

Lesdoel:
- Aan het einde van de les weet je wat vrijheid van meningsuiting is.
- Aan het einde van de les kun je uitleggen tot hoever je een mening kunt geven.

Slide 11 - Tekstslide

Volgende keer
Volgende les is de laatste les over vrijheid. Je gaat aan de slag met een lied, rap, verhaal, gedicht, tekening etc.

Slide 12 - Tekstslide