Hoofdstuk 6 Wat staat er in de wet?

Hoofstuk 6 
Wat staat er in de wet?
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofstuk 6 
Wat staat er in de wet?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Link

IN DEZE MINI-DOCU VERTELLEN FAMKE LOUISE, ISMAIL ILGUN EN MAYRA LOUISE WAT HAAT MET ZE DOET
Hoe vaak zie jij haatberichten op sociale media voorbijkomen? Wat vind je daarvan?
Zie jij weleens haatberichten op social media voorbij komen? Wat vind je daarvan? 

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leerde ik de vorige les?
 • de betekenis van het toelatingsbeleid.
 • het verschil tussen een verblijfsvergunning en een visum.
 • de betekenis van asiel aanvragen.
 • 3 maatregelen die de overheid heeft om discriminatie tegen te gaan.
 • het verschil tussen integratie, assimilatie en segregatie.
 • hoe linkse en rechtse politieke partijen denken over cultuur.
Terugblik vorige les

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toelatingsbeleid
Afspraken over mensen die wel en niet in Nederland mogen komen wonen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Integratie
Assimilatie
Segregatie
Inburgeringscursus
Zwarte en witte scholen
Andere taal overnemen
Aanpassen aan nieuwe cultuur
Opgaan in nieuwe cultuur
Eigen cultuur behouden

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • uit te leggen wat de Grondwet is.
 • wat er in artikel 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 23 staat.
 • wie er bepaalt of er sprake is van discriminatie.
 • uit te leggen wat het College voor de Rechten van de Mens is.
 • uit te leggen welke botsing er is tussen artikel 1 en artikel 7.
Ik leer...

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grondwet
 • Rechten waarmee burgers beschermd worden 
 • Wetten waar burgers en de overheid zich aan moeten houden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.
De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.

Slide 9 - Open vraag

In de grondwet staan de rechten van burgers beschreven. Zoals vrijheid van meningsuiting. Deze rechten laten zien wat burgers wel en niet mogen en waar de overheid niet kan 'ingrijpen'. Hiermee beschermt de grondwet de vrijheden van burgers.

Slide 10 - Link

Video over gelijke behandelingOp welke manier is er sprake van ongelijke behandeling in de video?
Op welke manier is er sprake van ongelijke behandeling in de video? 

Slide 11 - Open vraag

Er is sprake van ongelijke behandeling, omdat de jongens aangeven dat ze de club/kroeg niet in mogen en zomaar weggestuurd worden. 
Er is sprake van ongelijke behandeling, omdat mensen met een migratieachtergrond meer moeite moeten doen om een baan te vinden.
Er is wellicht sprake van ongelijke behandeling, omdat een meisje die een hoofddoek draagt als verdacht wordt gezien.
Artikel 1
Gelijkheid

Slide 12 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Wel discriminatie
Geen discriminatie
Anna heeft beter geleerd dan Pieter en haalt een hoger cijfer.
Youssef krijgt meer betaald dan Eva voor hetzelfde werk.
Femke krijgt vervelende reacties op Facebook omdat ze getrouwd is met een vrouw
Nico geeft over alles en iedereen zijn mening op Twitter.

Slide 13 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Discriminatie?
Bertrand is 20 jaar. Hij is bezig met de
afronding van zijn opleiding Game artist.
Daarnaast werkt hij in de supermarkt, hij
is leider van de vulploeg. Zijn teamleider
vertelt Bertrand dat hij binnenkort ander
werk moet zoeken, want hij is bijna 21. Dan
wil de supermarkt liever iemand van 16 want
die is goedkoper. Bertrand vraagt zich af
of hij gediscrimineerd wordt vanwege zijn
leeftijd.

Slide 14 - Tekstslide

Bespreking met de leerlingen. Is er sprake van discriminatie?
'In Nederland mag je zeggen wat je denkt.'
Klopt deze uitspraak?
'In Nederland mag je zeggen wat je denkt.'
Klopt deze uitspraak?

Slide 15 - Open vraag

In Nederland is er sprake van vrijheid van meningsuiting, dus in principe mag je wel zeggen wat je denkt. Toch zijn er wel waarborgen, zo mag je niet discrimineren en geen haat zaaien. 

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Artikel 7
Vrijheid van meningsuiting

Slide 17 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er in deze video?
Wat gebeurt er in deze video? 

Slide 19 - Open vraag

Geert Wilders wordt vervolgd voor een mogelijk discriminerende uitspraak die hij heeft gedaan. Dit laat zien dat er soms grenzen zitten aan de vrijheid van meningsuiting en dat er soms een rechter aan te pas komt om de knoop door te hakken. 

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Rechter
Bepaalt of er sprake is van discriminatie.

Of: College voor Rechten van de Mens

Slide 21 - Tekstslide

Soms is het moeilijk om te bepalen of er sprake is van discriminatie. In zulke gevallen kan de rechter een besluit nemen. 

College voor de Rechten van de Mens: dit is een organisatie die mensen wil helpen die zich gediscrimineerd voelen. Het College gaat kijken wat ze eraan kan doen.
Waar worden de meeste christenen vervolgd?
Bezoek de website www.opendoors.nl/ranglijst 


Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Op welke manier is er sprake van ongelijke behandeling in de video?
Noem de top 3 landen van de meest vervolgde christenen.

Slide 23 - Open vraag

Noord-Korea
Afghanistan 
SomaliëZoek verder op de website van opendoors.nl. Wat gebeurt er met christenen in Noord-Korea?
Zoek verder op de website van opendoors.nl. Wat gebeurt er met christenen in Noord-Korea? 

Slide 24 - Open vraag

Noord-Korea
Afghanistan 
Somalië

Slide 25 - Video

Optie om dit filmpje te laten zien over de vervolgingen in Noord-Korea.Hoe wordt er in Nederland omgegaan met verschillende religies?
Hoe wordt er in Nederland omgegaan met verschillende religies?

Slide 26 - Open vraag

In Nederland is er sprake van godsdienstvrijheid en is iedereen vrij om te geloven wat hij of zij wil.Mensen mogen zelf hun godsdienst kiezen en de overheid mag zich daar niet mee bemoeien. Als mensen uit een ander land naar Nederland komen, mogen zij hun eigen godsdienst behouden. En als ze niet gelovig zijn, hoeven ze dat in Nederland niet te veranderen.

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Artikel 6
Vrijheid van godsdienst

Slide 28 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Welke ontwikkeling zie je hier?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

01:51
Wat wordt er bedoeld met vrijheid van onderwijs?

Slide 31 - Open vraag

Dit houdt in dat iedereen een school mag stichten. Een openbare en bijzondere school krijgt evenveel financiële middelen van de overheid. Zo zijn er in Nederland allerlei verschillende soorten scholen. Bijvoorbeeld islamitische en christelijke scholen.
Noem een argument tegen artikel 23 en een argument voor artikel 23?
Noem een argument tegen artikel 23 en een argument voor artikel 23.

Slide 32 - Open vraag

Een argument tegen artikel 23 is dat de overheid geen controle heeft over het soort onderwijs dat wordt gegeven. Een argument voor artikel 23 is dat dit past bij de godsdienstvrijheid in Nederland. 
Artikel 23
Bijzonder onderwijs

Slide 33 - Tekstslide

In artikel 1 van de Grondwet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden in gelijke situaties. In verschillende situaties mogen mensen natuurlijk verschillend behandeld worden.
Koppel aan het juiste artikel:
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Bijzonder onderwijs
Godsdienstvrijheid
Gelijkheid
Vrijheid van meningsuiting

Slide 34 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Koppel aan het juiste artikel:
Artikel 1
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 23
Westlandse gemeenteraad blijft zich verzetten
tegen islamitische school.
Voor het eerst meeste Nederlanders
niet religieus.
MBO'er met migratieachtergrond vindt minder snel werk.
Ophef om schokkende tweets van Donald Trump.

Slide 35 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leg aan de hand van het interview met Famke Louise uit waarom vrijheid van meningsuiting en gelijkheid kunnen botsen.
Leg aan de hand van het interview met Famke Louise uit waarom vrijheid van meningsuiting en gelijkheid kunnen botsen. 

Slide 36 - Open vraag

Dit interview wordt aan het begin van de les afgespeeld.

Iedereen is vrij om te zeggen wat hij of zij wil, maar er zitten wel grenzen aan. Als mensen haar gaan beledigen, wordt zij niet meer gelijk behandeld en dit betekent een botsing tussen beide artikelen. 

Slide 37 - Video

Deze slide heeft geen instructiesWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 39 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • uit te leggen wat de Grondwet is.
 • wat er in artikel 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 23 staat.
 • wie er bepaalt of er sprake is van discriminatie.
 • uit te leggen wat het College voor de Rechten van de Mens is.
 • uit te leggen welke botsing er is tussen artikel 1 en artikel 7.
Ik leerde...

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Hoofdstuk 7: Hoe was het vroeger en hoe is het in de toekomst?
Einde van de les 'Hoofdstuk 6: Wat staat er in de wet?'

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies