Muziek 1 bijeenkomst 4 2021

Even geduld...
Camera aan
Microfoon uit
Ukelele gestemd
Pen en papier klaarleggen
Telefoon of tablet bij de hand (geen ander tabblad)
Focus op de les
Muziek
timer
1:00
Wachtmuziekje
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MuziekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Even geduld...
Camera aan
Microfoon uit
Ukelele gestemd
Pen en papier klaarleggen
Telefoon of tablet bij de hand (geen ander tabblad)
Focus op de les
Muziek
timer
1:00
Wachtmuziekje

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen bijeenkomst 4
 • Heb je kennis gemaakt met het aanleren van een lied aan een basisschoolklas volgens de weggeefmethode. 
 • Heb je een begin gemaakt met jouw liedlijst voor de toets van Muziek 1
 • Heb je een start gemaakt met de filmpjes voor jouw datapunten

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke woorden hoor je in het
lied Nima naja?

Slide 5 - Woordweb

Zing het lied zelf voor of gebruik de opname uit Eigenwijs digitaal
Welk woord hoor je het vaakste?

Slide 6 - Open vraag

Zing het lied zelf voor of gebruik de opname uit Eigenwijs digitaal
Zet de tekst van de eerste regel van het lied in de juiste volgorde
Nima molokai
Nima  njet
Nima paparosjka
Nima naja

Slide 7 - Sleepvraag

Zing het lied zelf voor of gebruik de opname uit Eigenwijs digitaal
Nima naja
Docent zingt het lied wederom voor.
Voer ondertussen dit klapspel uit:

1. Klap 2. Klap op rechterknie 3. Klap 4. Klap op linkerknieSlide 8 - Tekstslide

Leuk als je steeds een beetje gaat versnellen, kunnen ze het dan nog bijhouden
Lied aanleren
Witte zinnen zingt de docent, gele zinnen zingen jullie

Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lied aanleren
Zing het lied nu helemaal

Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Nima naja, nima paparosjka, nima njet, nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai
Ai ai ai ai nima paparosjka, ai ai ai ai nima molokai


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat viel je op bij het aanleren van het lied Nima naja? Denk aan: lengte aanleren, wat heb je allemaal gedaan? Etc.

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lied aanleren 'weggeefmethode'
Fase
Inhoud
1. Introductiefase
Brengt de kinderen in de juiste sfeer: Voorzingen lied, gesprek, inzingen, drama-werkvorm, verhaal, klankspel etc.
2. Presentatie
Luister- en activeringsopdrachten
3. Weggeeffase
Didactische werkvormen, wisselzang en weggeefmethode. De kinderen zingen steeds meer.
4. Afsluitfase
Muzikale afsluiting of reflectie: zelfstandig zingen van het lied, zingen van een ander lied, reflectie op het aanleerproces
Vrolijk, 2017, p. 116-118

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het klapspel bij Nima naja is een activeringsopdracht passende bij
A
1. Introductiefase
B
2. Presentatie
C
3. Weggeeffase
D
4. Afsluiting

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Strategie weggeefmethode
 • Lied blijft een geheel.
 • Lang actief luisteren door het gebruik van verschillende luistervragen en/of activeringsopdrachten. Lied kan wel tien keer voorgezongen worden.
 • Gebruik van wisselzang: docent zingt of kinderen zingen.
 • Strategie voor weggeven van de zinnen/doordachte opbouw bedenken. 
 • Visuele ondersteuning, maar vooral auditief werken.
 • Bekijk waar de moeilijkheden en mogelijkheden van het lied liggen.
 • Aanleren lied duurt maximaal 10 minuten (intensief werken).


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsopdracht Muziek 1
Doelen:
 • Je bent in staat liederen met presentatie voor te zingen voor een groep en kunt je zangstem effectief inzetten in de muziekles.
 • Je bent in staat om een eenvoudige akkoordbegeleiding uit te voeren op de ukelele.
 • Je beheerst een repertoire van tenminste dertig liederen die passen bij het niveau van de basisschool.
 • Je bent in staat een beginmotief van een lied te spelen op ukelele. Je kunt dit motief zelf overnemen en over laten nemen door een groep.
 


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsopdracht Muziek 1
Opdracht:
 • Je stelt een liedlijst samen die voldoet aan de volgende kenmerken:
 • De liederen zijn gelijkmatig verdeeld over onderbouw, middenbouw en bovenbouw en helpen kinderen bij de ontwikkeling van hun zangstem.
 • De liederen zijn bruikbaar voor je eigen stagepraktijk.
 • De liederen zijn ook gelijkmatig verdeeld wat betreft thema’s/seizoenen/feesten/vieringen etc.
 • De liederen zijn afkomstig uit bronnen die je bij Muziek 1 aangereikt krijgt. Bij afwijkende bronnen overleg je met de betreffende muziekdocent. Daarnaast lever je bij afwijkende liederen bladmuziek aan.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Datapunten
Aan het eind van periode 2 lever je in: 

 1. één filmpje met twee liedjes met alleen zang (op de juiste toonhoogte);
 2. één filmpje met drie liedjes met zang en ukelele.

Dit lever je in Teams in. Per studiecoachgroep een aparte map.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag start met datapunten
 • We gaan aan de slag in kanalen.
 • Maak groepjes van 4 a 5 studenten (binnen jouw eigen sc-groep). Dit groepje wordt jouw feedbackgroepje voor Muziek in periode 2 en 3.
 • Jullie starten zo met het aanmaken van een eigen liedlijst.
 • Format van de liedlijst is te vinden in Teams bij bestanden.
 • Let op: de bekende kinderliedjes (Vader jacob, Altijd is kortjakje etc.) mogen niet op je liedlijst.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht
 1. Maak een screenshot of foto van deze slide 
 2. Maak feedbackgroepjes (4 a 5 studenten per sc-groep)
 3. Ga in kanalen uiteen 
 4. Start met het maken van je liedlijst (zie bestanden)
 5. Inventariseer welke liedjes je kunt gebruiken voor je datapunten (2 liedjes alleen zang, 3 liedjes zang en ukelele)
 6. Zing en speel: pak de ukelele en speel samen de liedjes voor de datapunten door. Zit je op de goede toonhoogte? Help elkaar. 
 7. Om ....... tijd terug in Kanaal algemeen


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf hier de namen van de groepsleden van de verschillende feedbackgroepjes voor Muziek (let op: laat 1 groepslid dit doen!)

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doen voor bijeenkomst 5
 • Je hebt jouw liedlijst gevuld met 10 liedjes (let op toetsopdracht, denk na over de verdeling....)
 •  Je hebt je eigen filmpje klaar voor de datapunten (2 liedjes alleen zang, 3 zang en ukelele). Inleveren via Teams. 
 • Lezen Nieuw Geluid: paragraaf 4.2.2 Fasen aanleren lied 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies