VS §1 Wie helpt? (tijdnood)

Ga naar de volgende site
student.lessonup.io
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ga naar de volgende site
student.lessonup.io

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Je kent de drie mechanismen om inkomen en hulp te regelen en te verdelen(overheid, markt en particulier initiatief) en je kent de sterke en zwakke punten van de drie mechanismen en je kent de drie politieke stromingen

Slide 2 - Tekstslide

fragment bekijken
In je achterhoofd: wie is verantwoordelijk voor zorg?
Mensen zelf of de overheid?
Verpleeghuis: zwaardere zorg nodig
Verzorgingshuis: geen zorg nodig maar niet meer thuis kunnen wonen

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Wie moet er voor mevr.Van der Work zorgen?

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Link

Moeten bedrijven meer worden geholpen en door wie dan?

Slide 7 - Woordweb

Wie zorgt er nu voor ons?
Overheid
Markt
Particulier initiatief

Slide 8 - Tekstslide

Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten: wie heeft wel en wie niet rechten

Voordeel: gelijkheid
Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 9 - Tekstslide

Markt
zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

Voordeel: keuzevrijheid
Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 10 - Tekstslide

Particulier initiatief
Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk

Slide 11 - Tekstslide

Particulier initiatief
Overheid
Markt

Slide 12 - Tekstslide

Betreft verzorging van ouderen. Wat is volgens jou de beste oplossing (plek) in de welfare triangle? Licht je antwoord toe

Slide 13 - Open vraag

3 belangrijke stromingen
sociaal democratie
komt op voor de zwakkeren van de samenleving.
Zij vinden dat de overheid een belangrijke rol heeft in het verstrekken van zorg en de SP is zelfs tegen de marktwerking in de zorg.
partijen: SP, PvdA
liberalisme
willen dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers bemoeit. Zij gaan uit van individuele vrijheid. Daarom zijn zij voorstander van de marktwerking in de zorg. Iedereen kan dan kiezen welke zorg die wil
christendemocratie
Zij gaan uit van het geloof. Naastenliefde vinden zij erg belangrijk. Mensen moeten voor elkaar zorgen. Zij vinden daarom het particulier initiatief belangrijk.

Slide 14 - Tekstslide

Scan hoofdstuk 3.1
Lees de vetgedrukte woorden
Lees de bronnen

10 minuten
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

Maak de opdrachten
zie planner

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoel
Je kent de drie mechanismen om inkomen en hulp te regelen en te verdelen(overheid, markt en particulier initiatief) en je kent de sterke en zwakke punten van de drie mechanismen

Slide 17 - Tekstslide

Vragen
Welke opdrachten vond je lastig en waarom?

Slide 18 - Tekstslide

+ opdracht
Teken de welfare triangle en zet aan de hand van de partijprogramma's de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten op de goede plaats in de driehoek betreft zorg voor ouderen.

Slide 19 - Tekstslide