Short answers

Short yes/no answer

Je begint met yes/no.

Vervolgens herhaal je het onderwerp en het werkwoord uit de vraag en gebruik je deze in jouw antwoord.


Would  you like to go to the cinema?
> Yes, I would
> No, I wouldn't.
> voeg not toe aan het werkwoord!

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Short yes/no answer

Je begint met yes/no.

Vervolgens herhaal je het onderwerp en het werkwoord uit de vraag en gebruik je deze in jouw antwoord.


Would  you like to go to the cinema?
> Yes, I would
> No, I wouldn't.
> voeg not toe aan het werkwoord!

Slide 1 - Tekstslide

Give the short answer:
Does Peter like going to the beach? No, ...
A
Peter does
B
Peter doesn't
C
he does
D
he doesn't

Slide 2 - Quizvraag

Give the correct short answer
Can they come over today ? (+)
A
yes, they come
B
yes, they can
C
yes, they can come
D
yes, they can't

Slide 3 - Quizvraag

Give the correct short answer
Are you his wife ? (-)
A
No, you aren't
B
No, I are not
C
No, I am't
D
No, I am not

Slide 4 - Quizvraag

Finish the short answer:
Have you got the homework?
A
Yes, you don't.
B
Yes, I have.
C
No, I haven't.
D
No, you haven't.

Slide 5 - Quizvraag

Maak nu zelf een "short answer".
Is he a great swimmer? +

Slide 6 - Open vraag

Maak nu zelf een "short answer".
Are they going home? -

Slide 7 - Open vraag

Future

Je gebruikt een vorm van to be (am / are / is) + going to + hele werkwoord om aan te geven wat iemand van plan is, of wat zeker wel gebeuren zal.

Slide 8 - Tekstslide

To be going to

Slide 9 - Tekstslide

(?)To be going to

Slide 10 - Tekstslide

To be going to (-)

Slide 11 - Tekstslide

They........to the cinema
A
going to
B
are going
C
is going
D
are going to be

Slide 12 - Quizvraag

She ... video games. (to play)
Gebruik to be going to.
A
To be going to play
B
Be going to play
C
Going to play
D
Is going to play

Slide 13 - Quizvraag

sleep de werkwoorden naar de juiste zin
1. We ____________________ watch the game at my cousin's. He has invited us.
2. She ______________________ play hockey next weekend. She hurt her leg.
3. Next week I ______________ visit my aunt. I haven't seen her in a while.
4. You _______________ believe this story. It's too crazy.
5. I ________________ play my new game tonight. I have other things to do.
are going to 
isn't going to 
am going to 
aren't going to 
'm not going to

Slide 14 - Sleepvraag

Let's work on your study planner


Remember you will get a grade for this!

Slide 15 - Tekstslide