Present Simple Q & N

De Present simple: vragen en ontkenningen
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De Present simple: vragen en ontkenningen

Slide 1 - Tekstslide

They (listen) to music every evening.
A
listen
B
listens
C
listened
D
listening

Slide 2 - Quizvraag

He (go) to school every day.
A
go
B
went
C
goes
D
gos

Slide 3 - Quizvraag

Regel vragen stellen
Vormen van To Be en hulpwerkwoorden als can, may en will
plaats je aan het begin van de zin.

Are you the principal?
Can you help me?
May I ask you a question?
May I go to the bathroom?

Slide 4 - Tekstslide

Regel vragen stellen
      Is er geen hulpwerkwoord? Dan gebruik je do/does         

DO /DOES     +  ONDERWERP   + hele WW +  rest van de zin
                 Do                   I                      hear           noises?
                            Do                  you                 want           some cake?
                              Do                 they                  listen             to  music?

Slide 5 - Tekstslide

De SHIT regel - "DOES"
Does +   onderwerp     + werkwoord (ZONDER "S") - voor SHIT regel (he, she, it)
   Does          he                     go (GOES)                    to school every day?

X

Slide 6 - Tekstslide

Examples
She listens to music in the evening. 
Does she listen (NOT LISTENS) to music in the evening?
We run in the park every Saturday.
Do we run in the park every Saturday?
X

Slide 7 - Tekstslide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 8 - Quizvraag

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 9 - Quizvraag

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 10 - Quizvraag

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 11 - Quizvraag

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 12 - Quizvraag

Maak vragend:
I like trains.

Slide 13 - Open vraag

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.

Slide 14 - Open vraag

Maak vragend:
She is your best friend.

Slide 15 - Open vraag

Maak vragend:
Peter does his chores at the weekend.

Slide 16 - Open vraag

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Link

Regel ontkenningen
Is er een vorm van to be of een hulpwerkwoord zoals  can,will, may dan zet je daar not achter of n't 

I am not (GEEN AMN'T) in class today.
He can't study tonight.
He will not (GEEN WILN'T) use his notes.

Slide 19 - Tekstslide

Regel  ontkenningen
geen hulpwerkwoord dan gebruik je:
I, you, we, they - je gebruikt do + not= don't
SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't

Slide 20 - Tekstslide

Voorbeelden
They go to the cinema once a week.
They do not(don't) go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She does not(doesn't) drive (NOT DRIVES) her car to work.
X

Slide 21 - Tekstslide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 22 - Quizvraag

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 23 - Quizvraag

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 24 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 25 - Quizvraag

Maak ontkennend:
We have got a red dog.

Slide 26 - Open vraag

Maak ontkennend:
She has a nice dress.

Slide 27 - Open vraag

Maak ontkennend:
He plays football on Saturdays.

Slide 28 - Open vraag

Maak ontkennend:
My sister plays football.

Slide 29 - Open vraag

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 30 - Open vraag

Maak ontkennend:
We are very good at French.

Slide 31 - Open vraag

To Do
Do exercise 29-34
The next slides have more practice assignments

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link

Slide 36 - Link

Slide 37 - Link

Slide 38 - Link