13-6

Harry Potter....
Ik ken de grammaticaregels die horen bij 'will & shall' en 'to be going to'.
de grammaticaregels 'will & shall' en 'to be going to'.
Engels
oefenen lessonup
Maak: Unit 4 lesson 5 opdracht 3,4,5,6.
hoe ging het?
Maak thuis af: Maak: Unit 4 lesson 5 opdracht 3,4,5,6. 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Harry Potter....
Ik ken de grammaticaregels die horen bij 'will & shall' en 'to be going to'.
de grammaticaregels 'will & shall' en 'to be going to'.
Engels
oefenen lessonup
Maak: Unit 4 lesson 5 opdracht 3,4,5,6.
hoe ging het?
Maak thuis af: Maak: Unit 4 lesson 5 opdracht 3,4,5,6. 

Slide 1 - Tekstslide

Word of the day!
Usage:  The broken window alerted the security guard that the office may have been burgled.
burgle

Slide 2 - Tekstslide

Word of the day!
Definition: to break into and steal from (a home, business, etc.)

Synonym: rob, plunder

Slide 3 - Tekstslide

Grammar: will & shall

Slide 4 - Tekstslide

FUTURE - Will
Will wordt gebruikt om iets aan te bieden, iets te beloven of om voorspellingen te maken.

korte vorm  'Will" tot ...`ll.
bijvoorbeeld: He'll help you later this afternoon. 

Slide 5 - Tekstslide

Future: WILL 
Wanneer je over de toekomst praat, kun je will  gebruiken.  
Je gebruikt will + het hele werkwoord wanneer je over de toekomst praat.  

We will be back soon. 
I will help you with your homework. 
Jane will tell you everything. 

Slide 6 - Tekstslide

Future: SHALL
Je gebruikt Shall in vragen over de toekomst met  I   & We. 

Shall I help you? 
When shall we meet?

Slide 7 - Tekstslide

She ___________ turn sixteen next June.
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 8 - Sleepvraag

He ___________ tell you what to do.
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
will
shall

Slide 9 - Sleepvraag

___________ I help you with your homework?
Future + will / shall: we / shall + hele werkwoord
Will
Shall

Slide 10 - Sleepvraag


    The weather ________ be sunny and dry tomorrow.

    Marc ________ join us for dinner, he's not hungry.

   _______ we meet at eight on Friday?

     Maybe they _______ give you you money back if you ask nicely.
will
won't
shall
will

Slide 11 - Sleepvraag

Grammar: to be going to 

Slide 12 - Tekstslide

Gebruik to be going to:
She ______video games. (to play)

A
To be going to play
B
Be going to play
C
Going to play
D
Is going to play

Slide 13 - Quizvraag

To be going to
I'm____fix it today
A
going not to
B
going to not
C
not going to
D
to not going

Slide 14 - Quizvraag

They........to the cinema
A
going to
B
are going
C
is going
D
are going to be

Slide 15 - Quizvraag

Tonight _____ so much fun!
A
is going to be
B
going to be
C
had been
D
was

Slide 16 - Quizvraag

Aan de slag 
Maak: Unit 4 lesson 5 opdracht 3,4,5,6.

Klaar? --> lezen/tekenen/ huiswerk maken
timer
1:00

Slide 17 - Tekstslide