cross

5. De reformatie

5. Renaissance en Reformatie
Ontdekkers en Hervormers
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

5. Renaissance en Reformatie
Ontdekkers en Hervormers

Slide 1 - Tekstslide

Een nieuwe tijd

De Reformatie
De Reformatie

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Slide 3 - Tekstslide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 4 - Tekstslide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Verering van beelden (van bijvoorbeeld heiligen

 • Ook relieken (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 5 - Tekstslide

Hemel of hel

Vagevuur voor twijfelgevallen

Slide 6 - Tekstslide

Aflaat
Een document wat je kon kopen.
In ruil voor je geld kreeg je een plaatsje in de hemel!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Maarten Luther
 • 1517 De Monnik Tetzel bezoekt Wittenberg

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Reformatie (1)
 • Betekent hervorming

 • In dit geval hervorming van de katholieke kerk

 • Begint aan het einde van de middeleeuwen, in de 15e eeuw

 • Protesteren tegen de macht en rijkdom (o.a. door aflaten) van de katholieke kerk

Slide 14 - Tekstslide

Reformatie (2)
 • Belangrijkste hervormer: Johannes Calvijn

 • Ook al zou een christen op de juiste manier geloven, dan nog was er een kans dat hij in de hel zou komen. 

 • Bij de geboorte al was bepaald of iemand in de hemel of de hel zou komen. Hier was niets tegen te doen: aflaten, liefdadigheid, Bijbelstudie of een zeer godsdienstig leven leiden 

 • Christenen moesten veel bidden en hard werken, maar ook sober leven. ‘Sober leven’ betekent dat iemand niet te veel mag drinken of eten en niet mag pronken met zijn macht of rijkdom. 

Slide 15 - Tekstslide


Waarom heeft Luther succes?

 • Door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen de teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 16 - Tekstslide

Maarten Luther (1483-1546)
Duitse monnink die grote moeite had met de aflaten en levensstijl van de geestelijken. 
Veel aanhangers in Duitsland.
Johannes Calvijn (1509-1564)
Zwitserse hervormer die vond dat beelden niet in de Kerk thuishoorden. 
Veel aanhangers in Nederland

Slide 17 - Tekstslide

Gevolgen van de reformatie
 • Splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van de protestantse kerken (ook wel: hervormde- of gereformeerde kerk) naast de katholieke Kerk

 • Protestantse kerk spreekt veel (arme) mensen in West-Europa aan.

 • Vervolging van protestanten (ketters)

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Protestantse kerk
 • Christelijke kerk

 • Er is geen duidelijke leider

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in de volkstaal

 • Geen beelden en/of verering van heiligen en relieken (is afleiding)

 • Sobere handelingen

Slide 20 - Tekstslide

Hoewel er grote en kleine verschillen zijn...
...horen beide kerken bij de christelijke godsdienst

Slide 21 - Tekstslide

Video
Histoclips: Luther en de Hervorming

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 24 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Sobere handelingen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 25 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van relieken
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 26 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 27 - Quizvraag

Welke van de stellingen is juist?

1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.

2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 28 - Quizvraag

Maarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 29 - Quizvraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 30 - Open vraag