Kerntaak 3 - Werkproces 6

B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties 
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties 
Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties.
Opdracht: Neem deel aan overleg en werk samen met externe relaties.

Toelichting
Voor deze opdracht moet je bewijslast aanleveren dat je in staat bent tot het hebben van een actieve inbreng tijdens overleg en tot soepel samenwerken met externe relaties. De opleiding bepaalt eventueel in overleg met de student de situatie waarin deze opdracht uitgevoerd wordt en stemt de opdracht hier op af. Wordt de opdracht uitgevoerd bij een sportvereniging dan kan het zijn dat je overleg hebt met sporttechnisch kader, met bestuurlijk kader en medisch kader (verzorger, fysiotherapeut). Je onderhoudt dan contact met andere sportverenigingen, de gemeente, de betreffende sportbond of andere samenwerkingspartners. Gezien de aard van wat de student moet laten zien (onder andere goede werkrelaties opbouwen), dient de opleiding duidelijk te maken over welke periode de opdracht loopt en op welk moment de student beoordeeld wordt. 
 

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 6. Deelnemen aan overleg en samenwerken met externe relaties 
Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de contacten gebruikt zijn om doelen te behalen en in voorkomende situaties om de dienstverlening of de service van de SB-organisatie te vernieuwen of te verbeteren. 

Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
- Je bouwt goede werkrelaties op. 
- Je onderhoudt contacten met collega’s, vrijwilligers en eventueel medewerkers van relevante organisaties.
- Je neemt actief deel aan relevante overlegvormen. 
- Je deelt informatie, ideeën en standpunten actiefmet betrokkenen.
- Je bent goed geïnformeerd (mogelijkheden voor de SB-organisatie) en informeert betrokkenenproactief.
- Je kunt vergadertechnieken toepassen.

Slide 4 - Tekstslide

Bewijslast?
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen? 
Voor opdracht 6 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio: 
1. Verslag (onder andere notulen) van het overleg waar je aan deelgenomen hebt.
2. Verslag van de samenwerking met externe relaties.
3. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
4. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
     aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 5 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W6Beoordeling B1-K3-W1

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Competentie 1, 2 en 3 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 8 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde
   komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de
   opleiding).


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Acties B1-K3-W6
Voorbereiding: 
- Verdiep je in leereenheid 11 van het boek; de sportleider als organisator en sb-functionaris. 
- Neem het werkproces door met je praktijkopleider. 
- Bespreek de mogelijkheden voor invulling van de werkproces met je praktijkopleider. 
- Maak een agenda/ krijg inzicht in de agendapunten van het overleg. 
   
   Dit kan binnen de BPV (toernooien/evenementen) óf gekoppeld aan werkproces 1 en 2 als je
   bijv. clinics 
organiseert. 
   

Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W6
Uitvoering:
- Neem actief deel aan het overleg.
- Maak aantekeningen voor de notulen.
 

Slide 12 - Tekstslide

Acties B1-K3-W5
Nazorg:
- Verwerk de aantekeningen van het overleg waar je aan deelgenomen tot notulen.
- Schrijf een verslag van de samenwerking met externe relaties.
- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 
- Laat de praktijkcompetenties beoordelen door je praktijkopleider. 

Slide 13 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 14 - Tekstslide