Relaties

Relaties
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom en welke relaties er tussen mensen zijn.

Onderdelen in deze les

Relaties

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen waarom en welke relaties er tussen mensen zijn.

Slide 2 - Tekstslide


Sociale wezens

 • Sociale wezens hebben contact met anderen nodig. 
 • De mens is een sociaal wezen

Slide 3 - Tekstslide


Persoonlijke relaties

 • Gebaseerd op gevoelens van vriendschap en/of liefde
 • Persoonlijke relaties heb je met vrienden, familie of partner

Slide 4 - Tekstslide


Functionele relaties

 • Gebaseerd op verplichtingen en afspraken
 • Worden ook wel zakelijke relaties genoemd
 • Functionele relaties heb je met je baas, je leraar of je trainer

Slide 5 - Tekstslide


Liefde, vriendschap en seks

 • Bij een liefdesrelatie spelen ook intimiteit en seks een rol.
 • Op welke manier er over seks wordt gedacht, heet: seksuele moraal.
 • Opvoeding, geloof, tijd en plaats bepalen de seksuele moraal sterk.
 • Soms is er sprake van een dubbele moraal: voor jongens en meisjes gelden andere normen als het over seks gaat.

Slide 6 - Tekstslide


Machtsverhoudingen

 • In functionele relaties zijn er machtsverschillen.
 • Meestal moet de één de ander gehoorzamen.
 • Ook in persoonlijke relaties zijn er machtsverschillen: je moet bijvoorbeeld naar je ouders luisteren.
 • Ook kunnen er machtsverschillen ontstaan in een liefdesrelatie, bijvoorbeeld door een groot leeftijdsverschil.

Slide 7 - Tekstslide


Verliefd, verloofd, getrouwd

 • Het huwelijk wordt gesloten door een trouwambtenaar van de gemeente.
 • Bij het huwelijk moeten ook (minstens) twee getuigen aanwezig zijn.
 • In de wet zijn rechten en plichten vastgelegd, zoals de verplichting elkaar te helpen en de kinderen te verzorgen en op te voeden.
 • Naast het huwelijkscontract kan er gekozen worden voor symbolische handelingen, zoals: ringen, voor de kerk trouwen enz.
Slide 8 - Tekstslide


Wanneer mag je trouwen?

 • Je mag niet al met iemand anders zijn getrouwd.
 • Je moet weten dát je trouwt: je mag bijv. niet dronken of stoned zijn.
 • Je moet 18 jaar of ouder zijn, tenzij er sprake is van een tienerzwangerschap dan mag op 16 of 17 jaar ook (alleen met goedkeuring van de ouders)
 • Je mag niet trouwen met broer/zus, vader/moeder, opa/oma of eigen kinderen
Slide 9 - Tekstslide


Trouwen...

 • ...in gemeenschap van goederen: alles wat je hebt is gemeenschappelijk bezit
 • ...op huwelijkse voorwaarden: voor je huwelijk wordt door een notaris vastgelegd wat van wie is.
Slide 10 - Tekstslide


Homohuwelijk

 • Sinds 2001 is het homohuwelijk wettelijk mogelijk in Nederland.
 • Nederland was daarmee het eerste land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar mochten trouwen.
 • Veel landen volgden, maar het is nog geen vanzelfsprekendheid in een groot deel van de wereld.

Slide 11 - Tekstslide


Scheiden

 • Veel verschillende redenen om te gaan scheiden.
 • Huwelijkcontract moet ontbonden worden: hierover moeten afspraken worden gemaakt.
 • Belangrijkste afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen (Ouderschapsplan).
 • Daarna pas de verdeling van de bezittingen en alimentatie.Slide 12 - Tekstslide


Alimentatie

 • Kinderalimentatie: betaalt de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder tot de kinderen 18 jaar zijn. Daarna (tot 21 jaar) worden afspraken gemaakt, en kunnen kinderen deze alimenatie ontvangen.
 • Partneralimentatie: de ex-partner met het hoogste inkomen betaalt deze aan de ander.
 • Van beide soorten alimentatie geldt: hoogte gaat in overleg.Slide 13 - Tekstslide


Samenwonen of single?

 • Tegenwoordig leven mensen op verschillende manier samen of alleen.
 • Bijvoorbeeld omdat je bent geadopteerd of in een pleeggezin woont.
 • Of...maar door één van je ouders wordt opgevoed (eenoudergezin).
 • Of...een samengesteld gezin.
 • Of...een LAT-relatie (Living Apart Together).
Slide 14 - Tekstslide


Relaties in Nederland

Een paar cijfers...
  Slide 15 - Tekstslide

  Slide 16 - Tekstslide

  Slide 17 - Tekstslide

  Slide 18 - Tekstslide

  Slide 19 - Tekstslide

  Slide 20 - Tekstslide

  Begrippen uit deze les
  • Pesoonlijke relaties
  • Functionele relaties
  • Seksueel moraal
  • Dubbele moraal
  • Machtsverhoudingen
  • Huwelijkscontract
  • Alimentatie
  • Ouderschapsplan
  • Eenoudergezin
  • LAT-relatie (Living Apart Together)

  Slide 21 - Tekstslide

  Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

  Slide 22 - Open vraag

  Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

  Slide 23 - Open vraag

  Relaties

  Slide 24 - Tekstslide