H7 & H8: van recyclen tot isotopen

H7 & H8: van recyclen tot isotopen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H7 & H8: van recyclen tot isotopen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zometeen gaan we een woordweb invullen
Zet bij elke onderwerp een stuk tekst of formule dat gekoppeld staat met het onderwerp.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen 
Productie
Afvalscheiden
Recyclen
Dichtheid
stoffen en eigenschappen

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welk onderwerp van H7 willen jullie meer uitleg over?
Stofeigenschappen
Grondstof, halffabricaat & eindproduct
Scheiden van afval
Recyclen
Dichtheid

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Welk onderdeel van H8 willen jullie meer uitleg over?
Isotopen; neutronen, protonen & elektronen
Alfa-, beta- & gammastraling
Veiligheid bij straling
Halfwaardetijd & activiteit

Slide 5 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Als de dichtheid van de vloeistof en het voorwerp gelijk zijn zal het
voorwerp ...

Als de dichtheid van de vloeistof kleiner is dan de dichtheid van het voorwerp zal het voorwerp ...

Als de dichtheid van de vloeistof groter is dan de dichtheid van het voorwerp zal het voorwerp ...

Zweven
Drijven
Zinken

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sleep  naar de vakken drijven, zweven of zinken.
Drijven
Zweven
Zinken
Rubber in
zeewater
Rubber in
kwik
Ijs in
olie
Ijs in
zeewater
Balsahout in olie
Koper in
zeewater
Koper in
kwik
Rubber in
alcohol
Ijs in 
alcohol

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de belangrijkste reden voor statiegeld op flesjes en blikjes?
A
Het vermindert zwerfafval
B
Het zorgt voor extra inkomsten
C
Het maakt het recyclen makkelijker
D
Het voorkomt dat mensen drankjes kopen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is recyclen belangrijk?
A
Het is niet belangrijk.
B
Het bespaart grondstoffen en vermindert afval.
C
Het zorgt voor meer afval.
D
Het kost meer geld dan weggooien.

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Sleepvraag

Laat de leerlingen het afval scheiden, door het afval naar de juiste container te slepen.
In welke prullenbak gaat een blikverf?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Productieketens
Grondstof
Halffabrikaat
Eindproduct
Halffabrikaat
Grondstof

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem drie verschillende soorten ioniserende straling die radioactieve bronnen uitzenden.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Protonen
Massa getal
elektronen

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een kerncentrale werken mensen. Bij de reacties hier binnen komt straling vrij. Deze reacties gebeuren echter in een vat met een dikke deksel. Leg uit voor welke straling men hier moet uitkijken.

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Alfa-straling
Beta-Straling
Gamma-Straling

Slide 16 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel elektronen, neutronen & protonen heeft Stikstof 15 met atoomnummer 7?
(Geef de antwoorden met een spatie er tussen)

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Koolstof-14 heeft een halveringstijd van 5730 jaar. Een fossiel van de ijstijd periode heeft 10 gram koolstof-14 in de botten zitten. Hoeveel gram koolstof-14 zit er in de botten na 17.190 jaar?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor een cijfer denk je dat je haalt voor de toets?
110

Slide 19 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Hoe effectief was deze les voor jou?
110

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

De extra uitleg
Komt in Teams zo meteen te staan 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evalueren

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies