ISW 4M NASK 1 Opvangles 2
0:00 - 0:05 
0:05 - 0:25
0:25 - 0:45
0:45 - 0:75
0:75 - 0:80Opening les
Deze LessonUp maken
Werken aan  paragrafen
Werken aan het boekje
Opruimen en afsluiten
Les 2

Wat gaan we doen?
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les
0:00 - 0:05 
0:05 - 0:25
0:25 - 0:45
0:45 - 0:75
0:75 - 0:80Opening les
Deze LessonUp maken
Werken aan  paragrafen
Werken aan het boekje
Opruimen en afsluiten
Les 2

Wat gaan we doen?

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
Aan het einde van de les heb je wat algemeens over NASK geleerd en ben je een stukje verder met je thema.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wel een stofeigenschap
Geen stofeigenschap
Kleur
Smaak
Vorm
Hoeveelheid
Fase
Brandbaarheid
Giftigheid

Slide 4 - Sleepvraag

sleep naar juiste pictogram!
corrosief
lange termijn gezondheidsgevaarlijk
ontvlambaar
oxiderend
giftig

Slide 5 - Sleepvraag

Massa
Gewicht
Is het massa of gewicht?
100 N
20 gram
m
Fz
5 kilogram
7,6 kg

Slide 6 - Sleepvraag

Slide 7 - Video

Wat is de dichtheid van aluminium?
A
2,7 gram/cm³
B
7,8 gram/cm³
C
11,3 gram/cm³
D
1,6 gram/cm³

Slide 8 - Quizvraag

Rekenen met de formule: p = m : V
De dichtheid van aluminium is 2,7 g/cm³. Hoeveel weegt een blokje van 5 cm³?
Gegevens:
Formule:
Berekening
Gevraagd:
Check:
m = 2,7 x 5
m = p x V
p = 2,7 g/cm³
m = 13,5 gram
V = 5 cm³
m in gram
V = m : p
m = p : V

Slide 9 - Sleepvraag

Een stof heeft een dichtheid van 2,7 g?cm³. De massa is 13,5g. Bereken het volume.

Slide 10 - Open vraag

Een stof heeft en dichtheid van 7,8 g/cm³. Het volume is 15 cm³. Bereken de massa

Slide 11 - Open vraag

Je hebt 5 cm³ van een stof en de massa is 35 gram.
Wat is de dichtheid van de stof?

Slide 12 - Open vraag

Bereken de dichtheid van het blokje. Van welke stof is het blokje?
p=Vm
p=(cm3g)

Slide 13 - Open vraag

Sleep de  beschrijving naar het juiste woord
Drijven
Zweven
Zinken
De dichtheid van een voorwerp is kleiner dan de dichtheid van een vloeistof
De dichtheid van een voorwerp is groter dan de dichtheid van een vloeistof
De dichtheid van een voorwerp is even groot als de dichtheid van een vloeistof

Slide 14 - Sleepvraag

Sleep  naar de vakken drijven, zweven of zinken.
Drijven
Zweven
Zinken
Rubber in
zeewater
Rubber in
kwik
Ijs in
olie
Ijs in
zeewater
Balsahout in olie
Koper in
zeewater
Koper in
kwik
Rubber in
alcohol
Ijs in 
alcohol

Slide 15 - Sleepvraag

Wat heb je geleerd van deze LessonUp?

Slide 16 - Open vraag