Les 01: Goederenontvangst

Goederenstroom en voorraadbeheer
Hoofdstuk 1 : Goederenontvangst

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Goederenstroom & VoorraadbeheerMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Goederenstroom en voorraadbeheer
Hoofdstuk 1 : Goederenontvangst

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
 • 1.1 Goederenstroom 
 • 1.2 Ontvangst van goederen 
 • 1.3 Verpakkingen 
 • 1.4 Geleidedocumenten 
 • 1.5 Goederencontrole 
 • 1.6 Retourgoederen 
 • Zelf aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Leveringsvoorwaarden hebben te maken met:
 • de kwaliteit 
 • de prijs 
 • het transport 
 • de transportkosten 
 • de levertijd 
 • de leveringscondities 
 • de betalingscondities 
 • de verpakking 
 • de verpakkingseenheden 
 • de hoeveelheid 

Slide 3 - Tekstslide

Leveringsvoorwaarden

Slide 4 - Woordweb

Verschil Inkopen en bestellen
Bestellen: 
 • Aansluiten bij inkoopvoorwaarden of inkoopovereenkomst
 • Hoeveelheid en bestelmoment
 • Herhalingsaankopen
 • Afroepen bij een filiaalbedrijf 
Inkopen: 
 • Onderhandelen over de voorwaarden
 • Inkoper
 • Nieuwe producten en nieuwe leveranciers

Slide 5 - Tekstslide

Transport
Inter (Binnen je eigen bedrijf)
-Goederen uit de transportverpakking halen  en de verpakking afvoeren
-Goederen opslaan in het magazijn
-Goederen verkoopklaar maken en presenteren in de winkel
-Goederen verzendklaar maken en goederen verzenden via de post of pakketdienst naar de klant.

Extern (Buiten eigen winkel/magazijn)

Slide 6 - Tekstslide

Vul het ontbrekende woord in.

.... transport is het vervoer buiten de eigen winkel of het eigen magazijn.

Slide 7 - Open vraag

Als verkoopmedewerker heb je het meest te maken met ........ transport, het transport binnen de eigen winkelorganisatie, in de winkel of het magazijn.

Slide 8 - Open vraag

Noem drie punten uit de voorwaarden waarover inkopers onderhandelen.


Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Administratieve taken
 • Binnengekomen goederen registreren.
 • Bijhouden op welke locatie de goederen zijn opgeslagen.
 • Verandering van de locatie waar de goederen zijn opgeslagen vastleggen, bijvoorbeeld als ze van het magazijn naar de winkel gaan.
 • Verkopen en retouren registreren.

Slide 11 - Tekstslide

Raamovereenkomst?

Slide 12 - Woordweb

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Wat is een achterdeurprocedure? Kies het juiste antwoord.
A
Een procedure om de veiligheid van de medewerkers bij het lossen te waarborgen.
B
Een procedure om goederen via de achterkant van de winkel te lossen en op te slaan.
C
Een procedure om medewerkers te controleren bij het lossen en opslaan van goederen.

Slide 15 - Quizvraag

Geef twee redenen om bij het lossen van een vrachtwagen te laten doen door de chauffeur en een medewerker van de winkel

Slide 16 - Open vraag


Bevoorrading voetgangersgebied
Venstertijden voetgangersgebied tot 1 mei 2018
Het bevoorradingsverkeer mag het voetgangersgebied inrijden op:
06:00 - 11:30 maandag tot en met zaterdag
18:00 - 19:00 maandag tot en met zaterdag
21:00 - 22:00 donderdagavond
Per mei 2018 is het voetgangersgebied groter en veranderen de venstertijden
(uitbreiding met zondagen en meer tijd voor schone voertuigen)
Hoeveel uur per week kunnen winkels in dit gebied leveringen per vrachtauto ontvangen?

Slide 17 - Open vraag

Wat betekent dit voor de planning van de ontvangst van goederen?

Slide 18 - Open vraag

Een leverancier kan zich de komende maand niet aan deze levertijden houden. Welke mogelijke oplossingen zie je voor dit probleem? Motiveer je antwoord.

Slide 19 - Open vraag

Verpakkingen en emballage
 • Producten beschermen 
 • Producten bundelen 
 • Productinformatie verschaffen 
 • Producten presenteren 

Eenmalige verpakkingen (verpakking)

Verpakkingen die meerdere keren worden gebruikt (emballage)

Slide 20 - Tekstslide

Vrachtbrief
 • De naam van de afzender of leverancier 
 • De naam van de geadresseerde 
 • De naam van de vervoerder 
 • De datum van het transport 
 • De plaats waar de vervoerder de goederen moet afleveren 
 • Het aantal verpakkingseenheden dat wordt geleverd 
 • Een omschrijving van de goederen 
 • De handtekening van de medewerker die de zending in ontvangst neemt, nadat de goederen geleverd zijn 

Slide 21 - Tekstslide

Pakbon
 • de artikelnummers
 • de artikelomschrijving
 • het aantal artikelen

Slide 22 - Tekstslide

Goederencontrole
 • Bij ontvangst (juiste aantallen, de staat, zijn ze besteld)

 • Moment dat je de goederen opslaat
 • Het moment voordat je de goederen in de winkel legt
 • Vlak voordat je de goederen overdraagt aan de klant

Slide 23 - Tekstslide

Retourbon
 • Er zijn te veel artikelen geleverd 
 • Artikelen zijn beschadigd 
 • Nieuwe varianten van het artikel zijn te koop 
 • De artikelen zijn voor andere filialen bestemd 
 • Het zijn seizoenartikelen die over zijn 
 • Klanten zijn ontevreden over het artikel 

Slide 24 - Tekstslide

Leveringsvoorwaarden en retouren

 • De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de leverancier. 
 • De kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de winkelier. 
 • De leverancier stuurt direct nieuwe artikelen. 
 • De leverancier stuurt een creditnota naar de winkel. In dit geval worden de geretourneerde artikelen niet in rekening gebracht. 

Slide 25 - Tekstslide

Zelf aan het werk

Slide 26 - Tekstslide