Present Perfect

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, havoLeerjaar 2,3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Lesson goals
 • You know when to use the present perfect.
 • You know how to form the present perfect.

Slide 2 - Tekstslide

De present perfect
 • Gebruik je om te zeggen dat iets in het verleden is begonnen en nu nog aan de gang is.
 • Gebruik je om te zeggen dat iets in het verleden is gebeurd en je daar nu het resultaat van merkt.

Slide 3 - Tekstslide

Present perfect
Iets wat in het verleden begonnen is en nu nog aan de gang is.


Slide 4 - Tekstslide

Present perfect
Iets dat in het verleden is gebeurd en waarvan je nu het resultaat merkt. 
My car has broken down.
I need to walk now. 

Slide 5 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de present perfect?


 • Om te praten over iets wat in het verleden is begonnen, en nu nog aan de gang is (nog niet afgelopen)
 • Bob has known John since they were 10. 
 • Mary has worked at the market for 5 years now. 
 • Bill and Kate have been friends since 2015. 

Slide 6 - Tekstslide

Wanneer gebruikje de present perfect?
 • Om te praten over iets wat in het verleden gebeurd en waar je nu het resultaat van merkt:
 • Sharon has broken her leg (now she can't walk).
 • Jim has lost his keys (now he can't open the door).
 • Gwen has eaten too much (now she feels sick). Slide 7 - Tekstslide

                       Present perfect


        have / has + voltooid deelwoord

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer have of has?
 • Bij I, You, We, They: have
 • Alleen bij He/She/It: has
Dus ook bij My father, My sister, The dog, The building etc: alles waar je He, She of It voor in de plaats kunt zetten. 

Slide 9 - Tekstslide

Hoe maak je de present perfect?
Onderwerp
Have/has
Voltooid deelwoord
Rest van de zin
I
have/haven't
walked
to school.
You 
have/haven't
broken 
your leg.
He/She/It
has/hasn't
eaten
too much.
They
have/haven't
been
on holiday.
We 
have/haven't
seen
a ghost. 

Slide 10 - Tekstslide

Drie stappen
 • Stap 1: over wie gaat de zin?
 • Stap 2: welke vorm van have of has hoort daarbij? Die voeg je toe in de zin. 
 • Stap 3: voltooid deelwoord van het werkwoord in de zin zetten: 
 1. - Regelmatig werkwoord: ed er achter
 2. - Onregelmatig werkwoord: derde uit het rijtje

Slide 11 - Tekstslide

                       Present perfect


        have / has + voltooid deelwoord

Slide 12 - Tekstslide

Wat is dan het voltooid deelwoord?
er zijn 2 verschillende         regelmatige werkwoorden 
                                                           
                                                  onregelmatige werkwoorden
1
2

Slide 13 - Tekstslide

           
             regelmatige werkwoorden       
1
werkwoord + -ed
play - played
walk - walked
work - worked
want - wanted

Slide 14 - Tekstslide

           
             onregelmatige werkwoorden

2
Het derde woord uit de rijtjes 
To do - did - done
to fly - flew - flown
to fight - fought - fought

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

I
You
He/She/It
We
You
They
have 
have
have 
have 
have 
has

Slide 17 - Sleepvraag

Slide 18 - Tekstslide

He ......................... (play) for ten years now.


A
have played
B
has played

Slide 19 - Quizvraag

I ........................(work) very hard and therefore I am very tired now.
A
has worked
B
have worked

Slide 20 - Quizvraag

SIGNAALWOORDEN
 • FOR 
 • YET 
 • NEVER
 • EVER 
 • JUST
 • ALWAYS 
 • SINCE 
 • So
 • Still 

Slide 21 - Tekstslide

Past simple of present perfect
 • Past simple: 
 • afgeronde gebeurtenis in het verleden, heeft niets meer met het heden te maken
 • Present Perfect
 • Iets is in het verleden begonnen en loopt door in het heden.
 • Iet is in het verleden gebeurd en je ondervindt daar nu de gevolgen van. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Alice lived in Rome two years ago.
Woont ze daar nog of woont ze nu ergens anders?
A
Ze woont daar nog
B
Ze woont nu ergens anders

Slide 24 - Quizvraag

Alice has lived in Rome for two years.
Woont ze daar nog of woont ze nu ergens anders?
A
Ze woont daar nog
B
Ze woont nu ergens anders

Slide 25 - Quizvraag

Welke zin staat in de present perfect?
A
I lived in Amsterdam.
B
I have lived in Amsterdam since I was 18.

Slide 26 - Quizvraag

Welke zin staat in de present perfect?
A
She had a cat.
B
She has had her cat for 9 years.

Slide 27 - Quizvraag

Maak nu
Via Stepping Stones online:
Hoofdstuk 3, showbizz
Paragraaf I, writing and grammar
Opdracht 55, 56, 57, 58 en 59. 

Slide 28 - Tekstslide

Succes!

Slide 29 - Tekstslide