1. Test prep

Chapter 1 - Listening
Test preperation
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Chapter 1 - Listening
Test preperation

Slide 1 - Tekstslide

GOALS
- you know how to write numerals in full
- you know the (demonstrative) pronouns and when to use which one
- you study the words from chapter 1
- you practice watching and listening with a TED talk

Slide 2 - Tekstslide

Grammar
numerals

Slide 3 - Tekstslide

Numerals

kahoot.it
use your firstname

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

hoofdtelwoorden
13 - thirteen
14 - fourteen
15 - fifteen
20 - twenty
30 - thirty
40 - forty
50 - fifty

Slide 6 - Tekstslide

grote getallen
- verbindingsstreepje na tientallen
sixty-eight

- and tussen honderdtal en tiental
three hundred AND twenty-six
115,075: one hundred and fifteen thousand and seventy-five

Slide 7 - Tekstslide

miljoen - million
miljard - billion
biljoen - trillion
biljard - quadrillion

Slide 8 - Tekstslide

punten en komma's
KOMMA als scheidingsteken (voor leesbaarheid)

1,855

PUNT om decimalen aan te geven (NL: getal achter de komma)

15.75

Slide 9 - Tekstslide

. . . keer
once , twice, three times, four times

Slide 10 - Tekstslide

rangtelwoorden
first
second
third
. . . -th 
fourth,  twelfth (twelve), fiftieth (fifty)

Slide 11 - Tekstslide

Grammar
pronouns

Slide 12 - Tekstslide

Pronouns

kahoot.it
use your firstname

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Grammar
demonstrative pronouns

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Grammar
present simple

Slide 17 - Tekstslide

Write down 3 facts (you, a friend, a group). Use the present simple.

Slide 18 - Open vraag

What do you do with spam or fishing e-mails? 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

NU Engels online 

- Slim stampen: 4 onderdelen in planner

- Quizlet words chapter 1
Slide 21 - Tekstslide